Dokument & lagar (87 träffar)

Skatteutskottets protokoll 2012/13:6

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:6 DATUM 2012-11-06 TID 11.0012.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ordföranden hälsade Sven Britton S välkommen som suppleant i utskottet. Income Shifting in Sweden An empirical evaluation of the 3:12 rules Författarna docent Annette Alstadsaeter och

2012-11-06

Skatteutskottets protokoll 2012/13:5

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:5 DATUM 2012-10-25 TID 11.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Finans- och skatteutskottet medgav att kanslichef Margareta Hjort och föredragande Anders Dölling från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet. 2 EU:s

2012-10-25

Yttrande 2012/13:SkU2y

2012/13:SkU2y Ramar för utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution Skatteutskottets yttrande 2012/13:SkU2y Ramar för utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution Till finansutskottet Finansutskottet har gett skatteutskottet tillfälle att yttra sig över avsnittet Förslag till statens budget, finansplan och skattefrågor

2012-10-24

Yttrande 2012/13:SkU2y (pdf, 51 kB)

Skatteutskottets protokoll 2012/13:4

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:4 DATUM 2012-10-23 TID 11.0011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kronofogden Rikskronofogde Eva Liedström Adler informerade och besvarade frågor om Kronofogden. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:3. Inkomna skrivelser

2012-10-23

Skatteutskottets protokoll 2012/13:3

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:3 DATUM 2012-10-18 TID 10.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ny suppleant Ordföranden hälsade Stefan Käll FP särskilt välkommen som ny suppleant i utskottet. 2 Medgivande att närvara Utskottet medgav att kanslichef Margareta Hjorth från EU-nämndens

2012-10-18

Skatteutskottets protokoll 2012/13:1

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:1 DATUM 2012-09-27 TID 10.0010.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ordföranden hälsade Hillevi Larsson S välkommen till sitt första sammanträde i utskottet samt Lotta Hedström MPsom ny suppleant och Per-Ingvar Johnsson C särskilt välkomna till sammanträdet.

2012-09-27

Skatteutskottets protokoll 2012/13:2

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:2 DATUM 2012-10-16 TID 11.0012.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:1. Ordföranden hälsade Mikael Pyka välkommen till utskottet som ny föredragande på kansliet. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen

2012-09-16