Dokument & lagar (154 träffar)

Lagutskottets protokoll 2005/06:6

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:6 DATUM 2005-11-15 TID kl. 11.00-12.20 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras utskottets protokoll från den 10 november 2005. 2 EU-information om civilrättsliga frågor Departementsrådet Mikael Tollerz, EU-enheten, kanslirådet Anne Mellqvist, Enheten för

2005-11-15

Skatteutskottets protokoll 2005/06:6

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:6 DATUM 2005-11-10 TID 10.0010.15, 11.0011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll 2005/06:5 2 Inkomna skrivelser, m.m. Anmäldes inkomna skrivelser, se bilaga 2. Beslutades att inte ha något sammanträde den 15 november. Kanslichefen informerade

2005-11-10

Lagutskottets protokoll 2005/06:5

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:5 DATUM 2005-11-10 TID kl. 09.30-10.20 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras utskottets protokoll från den 8 november 2005. 2 Följdändringar med anledning av ny aktiebolagslag, m.m. Föredras och behandlas proposition 2005/06:25 om följdändringar med anledning

2005-11-10

Skatteutskottets protokoll 2005/06:5

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:5 DATUM 2005-11-08 TID 11.00 11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Tullverket och kustbevakningen Generaltulldirektör Karin Starrin och överdirektör Ted Stahl, Tullverket, samt sjöövervakningschef Dan Thorell, Kustbevakningen, informerade och besvarade frågor om budgeten och

2005-11-08

Lagutskottets protokoll 2005/06:4

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:4 DATUM 2005-11-08 TID kl. 11.00-11.35 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras utskottets protokoll från den 20 oktober 2005. 2 Fastställande av preliminär plan Behandlas fråga om fastställande av preliminär plan för lagutskottets sammanträden m.m. under

2005-11-08

Skatteutskottets protokoll 2005/06:4

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:4 DATUM 2005-10-27 TID 10.00 10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Utskottet beslutade att flytta upp 5 i föredragningslistan att behandlas som första punkt. 1 Skattefrågor i budgeten m.m. Fortsattes behandlingen av yttrandet till finansutskottet över proposition 2005/06:1 jämte

2005-10-27

Skatteutskottets protokoll 2005/06:3

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:3 DATUM 2005-10-25 TID 11.00 11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll 2005/06:1 efter vissa justeringar och protokoll 2005/06:2. 2 Inkomna skrivelser, EU-skrivelser, m.m. Anmäldes inkomna skrivelser, se bilaga 2. Anmäldes

2005-10-25

Lagutskottets protokoll 2005/06:3

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:3 DATUM 2005-10-20 TID kl. 09.30-09.50 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras utskottets protokoll från den 13 oktober 2005. 2 En kompletterande övergångsbestämmelse till försäkringsavtalslagen Fortsatt behandling av proposition 2004/05:174 om en kompletterande

2005-10-20

Skatteutskottets protokoll 2005/06:2

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:2 DATUM 2005-10-18 TID 11.00 12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Finansdepartementet Statssekreterare Magdalena Andersson och finansrådet Anita Saldén Enérus, Finansdepartementet, informerade och besvarade frågor om aktuella frågor på skatte- och tullområdet

2005-10-18

Skatteutskottets protokoll 2005/06:1

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:1 DATUM 2005-10-13 TID 10.00 10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Val av vice ordförande under den ordinarie vice ordförandens ledighet t.o.m. den 30 november Gunnar Andrén fp valdes till vice ordförande under Anna Grönlund Krantz fp ledighet t.o.m. den 30 november

2005-10-13

Lagutskottets protokoll 2005/06:2

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:2 DATUM 2005-10-13 TID kl. 09.30-10.35 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras utskottets protokoll från den 11 oktober 2005. 2 EU-information om civilrättsliga frågor Statssekreteraren Dan Eliasson, hovrättsassessorn Anneli Skoglund, Enheten för immaterialrätt

2005-10-13

Lagutskottets protokoll 2005/06:1

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:1 DATUM 2005-10-11 TID kl. 11.00-11.40 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Fastställande av preliminär plan Behandlas fråga om fastställande av preliminär plan över lagutskottets sammanträden m.m. hösten 2005. Utskottet beslutar fastställa den som bilaga 2 till protokollet fogade

2005-10-11

Yttrande 1971:SkU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Skatteutskottets yttrande nr 2 år 1971 SkU 1971:2 y Till finansutskottet Genom beslut den 19 oktober och den 4 november 1971 har finansutskottet hemställt om skatteutskottets yttrande dels över de vid höst-riksdagens början väckta motionerna 1971:1489 av

1971-12-31

Yttrande 1971:SkU2 (pdf, 595 kB)

Yttrande 1971:SkU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Skatteutskottets yttrande nr 1 år 1971  SkU yttr. 1971:1 Till civilutskottet Civilutskottet har begärt yttrande från skatteutskottet över motionen 1971:1175, vari hemställs om sådan förstärkning av de lokala skattemyndighetemas personal utöver vad som förordas

1971-12-31

Yttrande 1971:SkU1 (pdf, 81 kB)