Dokument & lagar (155 träffar)

Kulturutskottets protokoll 2012/13:22

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:22 DATUM Torsdagen den 2 maj 2013 TID Kl. 10.0010.40 kl. 10.4511.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2012/13: 21 av den 25 april 2013. 2 Inkommen skrivelse Kanslichefen anmälde en inkommen skrivelse från Språkförsvaret

2013-05-02

Skatteutskottets protokoll 2012/13:27

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:27 DATUM 2013-04-25 TID 10.0010.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:26. 2 Kanslimeddelanden Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes. Kanslichefen informerade om att besöken hos Tullverket

2013-04-25

Kulturutskottets protokoll 2012/13:21

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:21 DATUM Torsdagen den 25 april 2013 TID Kl. 9.3011.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2012/13:20 av den 18 april 2013. 2 Årsboken om EU berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2012 regeringens skrivelse

2013-04-25

Skatteutskottets protokoll 2012/13:26

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:26 DATUM 2013-04-18 TID 10.0010.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Folkbokföringen i framtiden SkU25 Utskottet beslutade att bereda kulturutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2012/13:120 och motioner. Denna paragraf förklarades omedelbart

2013-04-18

Kulturutskottets protokoll 2012/13:20

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:20 DATUM Torsdagen den 18 april 2013 TID Kl. 10.0010.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2012/13:19 av den 11 april 2013. 2 Inkommen skrivelse Kanslichefen anmälde en inkommen skrivelse från konstitutionsutskottet som,

2013-04-18

Kulturutskottets protokoll 2012/13:19

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:19 DATUM Torsdagen den 11 april 2013 TID Kl. 9.309.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2012/13:18 av den 9 april 2013. 2 Justering av betänkande KrU8 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om public service-frågor

2013-04-11

Skatteutskottets protokoll 2012/13:25

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:25 DATUM 2013-04-09 TID 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:24. 2 Kanslimeddelanden Motionstiden på prop. 2012/13:120 har förlängts till den 17 april och på prop. 2012/13:129 utgår

2013-04-09

Kulturutskottets protokoll 2012/13:18

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:18 DATUM Tisdagen den 9 april 2013 TID Kl. 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2012/13:17 av den 21 mars 2013. 2 Kultur och kulturskaparnas villkor KrU11 Utskottet behandlade motioner som väckts under allmänna

2013-04-09

Skatteutskottets protokoll 2012/13:24

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:24 DATUM 2013-03-26 TID 11.0011.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Förslag om fördjupat samarbete om skatt på finansiella transaktioner FTT Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av europeiska kommissionens förslag KOM2013 71 till rådets direktiv

2013-03-26

Skatteutskottets protokoll 2012/13:23

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:23 DATUM 2013-03-21 TID 10.0010.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:22. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen informerade om att Återvändardagen, tidigare kallad Veterandagen, är onsdagen den

2013-03-21

Kulturutskottets protokoll 2012/13:17

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:17 DATUM Torsdagen den 21 mars 2013 TID Kl. 9.3010.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2012/13:16 av den 14 mars 2013. 2 Justering av betänkande KrU3 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om spelfrågor som väckts

2013-03-21

Skatteutskottets protokoll 2012/13:22

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:22 DATUM 2013-03-14 TID 10.0011.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att kanslichef Margareta Hjorth och föredragande Anders Dölling från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punkt 1 på föredragningslistan.

2013-03-14

Kulturutskottets protokoll 2012/13:16

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:16 DATUM Torsdagen den 14 mars 2013 TID Kl. 09.3009.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2012/13:15 av den 7 mars 2013. 2 Litteratur, läsande, bibliotek och språk KrU7 Utskottet behandlade motioner som väckts under allmänna

2013-03-14

Skatteutskottets protokoll 2012/13:21

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:21 DATUM 2013-03-12 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ordföranden hälsade Annelie Enochson KD välkommen till sitt första sammanträde med utskottet. Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:20. 2 Kanslimeddelanden

2013-03-12

Kulturutskottets protokoll 2012/13:15

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:15 DATUM Torsdagen den 7 mars 2013 TID Kl. 10.1511.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2013/12:14 av den 21 februari 2013. 2 Information Företrädare för Finansdepartementet, finansmarknadsminister Peter Norman, statssekreterare

2013-03-07

Skatteutskottets protokoll 2012/13:20

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:20 DATUM 2013-03-05 TID 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:19. 2 Kanslimeddelanden Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes. Kanslichefen påminde om att det är EU-information

2013-03-05

Skatteutskottets protokoll 2012/13:19

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:19 DATUM 2013-02-21 TID 10.0010.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ordföranden började med att tacka alla för medverkan i den trevliga resan till Malmö och Köpenhamn den 1920 februari 2013. Resan var mycket informativ och utbytet med det danska utskottet

2013-02-21

Kulturutskottets protokoll 2012/13:14

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:14 DATUM Torsdagen den 21 februari 2013 TID Kl. 09.3009.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2013/12:13 av den 14 februari 2013. 2 Justering av betänkande KrU6 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om kultur för

2013-02-21

Kulturutskottets protokoll 2012/13:13

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:13 DATUM Torsdagen den 14 februari 2013 TID Kl. 9.309.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2012/13:12 av den 31 januari 2013. 2 Överlämnande av motionsyrkande Utskottet beslutade under förutsättning av berört utskotts

2013-02-14

Skatteutskottets protokoll 2012/13:18

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:18 DATUM 2013-01-31 TID 10.0010.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ordföranden började med att tacka alla för den lyckade resan till Norrbotten den 2729 januari 2013 som innehöll mycket relevanta och intressanta programpunkter. 1 Justering av protokoll

2013-01-31