Dokument & lagar (7 träffar)

Yttrande 1980/81:SkU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. SkU 1980/81:7 y Skatteutskottets yttrande 1980/81:7 y om upphävande av utjämningsskatten prop. 1980/81:190 Till Jordbruksutskottet Jordbruksutskottet har berett skatteutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1980/81:190 om reglering av priserna

1980-12-31

Yttrande 1980/81:SkU7 (pdf, 68 kB)

Yttrande 1980/81:SkU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Skatteutskottets yttrande 1980/81:6 y om skattefrihet för flyttningsbidrag och flyttningsstöd i vissa fall prop. 1980/81:126 Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet har berett skatteutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1980/81:126

1980-12-31

Yttrande 1980/81:SkU6 (pdf, 39 kB)

Yttrande 1980/81:SkU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. SkU 1980/81:5 y Skatteutskottets yttrande 1980/81:5 y om överförande av investeringsfondsmedel till större anläggningar inom energiområdet Till näringsutskottet Näringsutskottet har berett skatteutskottet tillfälle yttra sig över motion 1980/81:1982.

1980-12-31

Yttrande 1980/81:SkU5 (pdf, 105 kB)

Yttrande 1980/81:SkU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Skatteutskottets yttrande 1980/81:4 y över motioner om de lokala skattemyndigheterna, m. m. Till civilutskottet Civilutskottet har berett skatteutskottet tillfälle att yttra sig över motion 1980/81:1459 av Erik Wärnberg s om inlemmande av de lokala skattemyndigheterna

1980-12-31

Yttrande 1980/81:SkU4 (pdf, 152 kB)

Yttrande 1980/81:SkU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Skatteutskottets yttrande 1980/81:3 y om ändrade principer för beräkning av prisindex vid fastställande av basbelopp Till socialförsäkringsutskottet Socialförsäkringsutskottet har beslutat inhämta skatteutskottets yttrande över proposition 1980/81:20 om

1980-12-31

Yttrande 1980/81:SkU3 (pdf, 81 kB)

Yttrande 1980/81:SkU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Skatteutskottets yttrande 1980/81:2 y över motioner om åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten Till justitieiitskottet Justitieutskottet har hemställt om skatteutskottets yttrande över motionerna 1979/80:1120 av Olof Palme m.fl. s och 1979/80:1864 av

1980-12-31

Yttrande 1980/81:SkU2 (pdf, 240 kB)

Yttrande 1980/81:SkU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Skatteutskottets yttrande 1980/81:1 y över skrivelse från socialutskottet om ärendefördelningen mellan socialutskottet och skatteutskottet i fråga om alkoholpolitiken Till konstitutionsutskottet Med anledning av socialutskottets skrivelse den 23 maj 1980

1980-12-31

Yttrande 1980/81:SkU1 (pdf, 182 kB)