Dokument & lagar (11 träffar)

Yttrande 1981/82:SkU11

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. SkU 1981/82:11 y Skatteutskottets yttrande 1981/82:11 y över proposition 1981/82:216 om förbättringar av vårdbidraget till föräldrar med handikappade barn Till socialförsäkringsutskottet Socialförsäkringsutskoftef har berett skatteutskottet tillfälle

1981-12-31

Yttrande 1981/82:SkU11 (pdf, 45 kB)

Yttrande 1981/82:SkU10

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. SkU 1981/82:10 y Skatteutskottets yttrande 1981/82:10y över proposition 1981/82:217 om vissa sjöfartsfrågor jämte motioner Till trafikutskottet Trafikutskottet har berett skafteutskoffet fillfälle att yttra sig över proposition 1981/82:217 om vissa sjöfartsfrågor

1981-12-31

Yttrande 1981/82:SkU10 (pdf, 256 kB)

Yttrande 1981/82:SkU9

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. SkU 1981/82:9 y Skatteutskottets yttrande 1981/82:9 y beträffande motioner om avgift på bl. a. handelsgödselmedel Till jordbruksutskottet 1 yftrande JoU 1918/82:1 y den 9 mars 1982 till skafteutskottet över motionerna 1981/82:1105 av Bengt Silfverstrand

1981-12-31

Yttrande 1981/82:SkU9 (pdf, 40 kB)

Yttrande 1981/82:SkU8

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Skatteutskottets yttrande 1981/82:8 y beträffande riktlinjerna för ett basregister över företag m. m. Till finansutskottet Sedan finansutskottet berett skatteutskottet tillfälle att yttra sig över bilaga 1 i proposition 1981/82 118 om åtgärder för de små

1981-12-31

Yttrande 1981/82:SkU8 (pdf, 79 kB)

Yttrande 1981/82:SkU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. SkU 1981/82:7 y Skatteutskottets yttrande 1981/82:7 y över en motion om namnlagen prop. 1981/82:156 Till lagutskottet Lagutskottet har begärt yttrande från skatteutskottet över den med anledning av proposition 1981/82:156 om ny namnlag väckta mofionen 1981/82:2413

1981-12-31

Yttrande 1981/82:SkU7 (pdf, 86 kB)

Yttrande 1981/82:SkU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Skatteutskottets yttrande 1981/82:6 y över införande av en avgift på importerade dryckesförpackningar av aluminium Till Jordbruksutskottet Jordbruksutskottet har berett skatteutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1981/82:131 om återvinning av

1981-12-31

Yttrande 1981/82:SkU6 (pdf, 77 kB)

Yttrande 1981/82:SkU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. SkU 1981/82:5 y Skatteutskottets yttrande 1981/82:5 y över en motion om sänkning av energiskatten i vissa fall Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet har berett skatteutskottet tillfälle att yttra sig över motion 1981/82:2289 yrkande 12 av

1981-12-31

Yttrande 1981/82:SkU5 (pdf, 113 kB)

Yttrande 1981/82:SkU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Skatteutskottets yttrande 1981/82:4 y  över proposition 1981/82:102 om säkerhets- och försvarspolitiken Till Försvarsutskottet Sedan försvarsutskottet berett skatteufskottet fillfälle att yttra sig över proposition 1981/82:102 om säkerhets- och försvarspolitiken

1981-12-31

Yttrande 1981/82:SkU4 (pdf, 139 kB)

Yttrande 1981/82:SkU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. SkU 1981/82:3 y Skatteutskottets yttrande 1981/82:3 y över motioner om förstärkta resurser till de lokala skattemyndigheterna, m.m. Till civilutskottet Civilutskottet har berett skatteutskottet tillfälle att yttra sig över motionerna 1981/82:1584 av Lars

1981-12-31

Yttrande 1981/82:SkU3 (pdf, 177 kB)

Yttrande 1981/82:SkU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Skatteutskottets yttrande 1981/82:2y över motioner om ett trygghetspaket för vissa skogsbrukare Till jordbruksutskottet I motionerna 1981 82:709 av Sven Munke m1981 82:1091 av Åke Wictorsson m.fl. s och 1981/82:1679 av Bertil Jonasson c och Filip Johansson

1981-12-31

Yttrande 1981/82:SkU2 (pdf, 43 kB)

Yttrande 1981/82:SkU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Skatteutskottets yttrande 1981/82:1 y över en motion om Fmansiering av den obligatoriska trafikförsäkringen med höjd bensinskatt Till lagutskottet Sedan lagutskottet berett skatteutskottet tillfälle att yttra sig över motion 1980/81:685 av Sture Ericson

1981-12-31

Yttrande 1981/82:SkU1 (pdf, 86 kB)