Dokument & lagar (128 träffar)

Skatteutskottets protokoll 2007/08:23

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:23 DATUM 2008-04-24 TID 10.00 10.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2007/08:22. 2 Inkomna skrivelser m.m. Anmäldes inkomna skrivelser, se bilaga 2. Kanslichefen informerade om att numera sex ledamöter från trafikutskottet

2008-04-24

Yttrande 2007/08:EUN3y

EU-nämndens yttrande EU-nämndens yttrande 2007/08:EUN3y Granskningsärende 2007/08:28 Utrikesminister Carl Bildts agerande i samband med en europeisk Kosovostrategi Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har vid sitt sammanträde den 8 april 2008 beslutat att avge bl.a. följande remiss. Utrikesutskottet och

2008-04-17

Yttrande 2007/08:EUN3y (doc, 60 kB)

Yttrande 2007/08:EUN2Y

EU-nämndens yttrande EU-nämndens yttrande 2007/08:EUN2Y Verksamheten i Europeiska unionen under 2007 skr. 2007/08:85 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 3 april 2008 beslutat att ge EU-nämnden tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2007/08:85 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under

2008-04-17

Yttrande 2007/08:EUN2Y (doc, 103 kB)

EU-nämndens dokument 2007/08:69C0

UTKAST EU-NÄMNDEN  PROTOKOLL SAMMANTRÄDE  2007/08:31 DATUM 2008-04-17 TID 16.20-16.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Dokument på bordet Det antecknas att följande dokument har delats på bordet: Non-paperSweden: A European Strategy for Kosovo 2007-12 132 Behandling och justering av yttrande till utrikesutskottet

2008-04-17

Skatteutskottets protokoll 2007/08:22

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:22 DATUM 2008-04-15 TID 12.3012.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ordföranden hälsade Sten Nordin m särskilt välkommen till sitt första sammanträde med skatteutskottet. 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2007/08:21. 2 Inkomna skrivelser m.m. Anmäldes inkomna

2008-04-15

EU-nämndens uppteckningar 2007/08:29

2007/08:29, Fredagen den 11 april 1 Rättsliga och inrikes frågor Justitieminister Beatrice Ask Återrapport från ministerrådsmöte den 28 februari 2008 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 18 april 2008 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: God förmiddag Klockan har passerat 09.30 och det är dags att förklara sammanträdet

2008-04-11

EU-nämndens dokument 2007/08:69BF

EU-NÄMNDEN  PROTOKOLL SAMMANTRÄDE  2007/08:30 DATUM 2008-04-11 TID 09.30-12.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I majoritet för regeringens ståndpunktII stöd för

2008-04-11

Skatteutskottets protokoll 2007/08:21

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:21 DATUM 2008-04-08 TID 11.00 11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2007/08:20. 2 Inkomna skrivelser m.m. Anmäldes inkomna skrivelser, se bilaga 2. Utskottet beslutade att inte avge yttrande till utrikesutskottet över

2008-04-08

EU-nämndens uppteckningar 2007/08:28

2007/08:28, Fredagen den 4 april 1 Transport, telekommunikation och energi Transport Statsrådet Åsa Torstensson Återrapport från ministerrådsmöte den 29 och 30 november 2007 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 7 april Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Vi säger välkommen till statsrådet Torstensson med medarbetare.

2008-04-04

EU-nämndens dokument 2007/08:4F60

EU-NÄMNDEN  PROTOKOLL SAMMANTRÄDE  2007/08:29 DATUM 2008-04-04 TID 09.30-10.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I majoritet för regeringens ståndpunktII stöd för

2008-04-04

Skatteutskottets protokoll 2007/08:20

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:20 DATUM 2008-03-25 TID 11.00 12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Finansdepartementet Statssekreterare Ingemar Hansson och finansrådet Anita Saldén Enérus, Finansdepartementet, informerade och besvarade frågor om aktuella frågor på skatte- och tullområdet inom

2008-03-25

EU-nämndens uppteckningar 2007/08:27

2007/08:27, Tisdagen den 18 mars 1 Europeiska rådet Statsminister Fredrik Reinfeldt Återrapport från Europeiska rådets möte den 13 och 14 mars 2008 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Klockan har slagit 13. Jag förklarar sammanträdet för öppnat. Jag hälsar ledamöterna, statsministern med medarbetare och även er övriga som följer detta

2008-03-18

EU-nämndens dokument 2007/08:4F5F

EU-NÄMNDEN  PROTOKOLL SAMMANTRÄDE  2007/08:28 DATUM 2008-03-18 TID 13.00-14.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Återrapportering Europeiska rådet offentligt Statsministern Fredrik Reinfeldt åtföljd av statssekreteraren Nicola Clase, departementsrådet Katarina Areskoug Mascarenhas och pressekreteraren Roberta Alenius,

2008-03-18

EU-nämndens uppteckningar 2007/08:26

2007/08:26, Fredagen den 14 mars 1 Jordbruk och fiske Jordbruksminister Eskil Erlandsson Återrapport från ministerrådsmötet den 18 februari 2008 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 17 mars 2008 Anf. 1  VICE ORDFÖRANDEN: Då hälsar jag jordbruksministern hjärtligt välkommen hit. Vi har en föredragningslista

2008-03-14

EU-nämndens dokument 2007/08:4F47

EU-NÄMNDEN  PROTOKOLL SAMMANTRÄDE  2007/08:27 DATUM 2008-03-14 TID 09.30-11.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I majoritet för regeringens ståndpunktII stöd för

2008-03-14

Skatteutskottets protokoll 2007/08:19

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:19 DATUM 2008-03-13 TID 10.00-10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades, efter en rättelse i 6, protokoll 2007/08:18. Ordföranden hälsade Staffan Danielsson c särskilt välkommen som ersättare för Åke Sandström c vid sammanträdet. 2

2008-03-13

EU-nämndens uppteckningar 2007/08:25

2007/08:25, Onsdagen den 12 mars 1 Europeiska rådet Statsminister Fredrik Reinfeldt Utrikesminister Carl Bildt Finansminister Anders Borg Information och samråd inför Europeiska rådets möte den 13 och 14 mars 2008 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Klockan har slagit 13.00, och EU-nämndens sammanträde är öppnat. Jag hälsar statsministern,

2008-03-12

EU-nämndens dokument 2007/08:3CC9

EU-NÄMNDEN  PROTOKOLL SAMMANTRÄDE  2007/08:26 DATUM 2008-03-12 TID 13.00-15.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I majoritet för regeringens ståndpunktII stöd för

2008-03-12

Skatteutskottets protokoll 2007/08:18

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:18 DATUM 2008-03-11 TID 11.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2007/08:17. 2 Inkomna skrivelser, m.m. Anmäldes inkomna skrivelser, se bilaga 2. Beslutades att utskottet skall ha ett seminarium om skyddad identitet

2008-03-11

EU-nämndens uppteckningar 2007/08:24

2007/08:24, Fredagen den 7 mars 1 Allmänna frågor och yttre förbindelser Utrikesminister Carl Bildt Statsrådet Cecilia Malmström Statsrådet Ewa Björling Återrapport från ministerrådsmöte den 18 februari 2008 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 10 och 11 mars 2008 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Vi hälsar utrikesminister

2008-03-07