Dokument & lagar (128 träffar)

EU-nämndens dokument 2007/08:2BF0

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE  2007/08:17 DATUM 2008-01-18 TID 9.30 10.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I majoritet för regeringens ståndpunktII stöd för

2008-01-18

Skatteutskottets protokoll 2007/08:14

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:14 DATUM 2008-01-15 TID 12.30 13.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information från finansministern om innehållet i vårpropositionen Finansminister Anders Borg informerade finansutskottet och skatte-utskottet om de kommande förändringarna av innehållet i vårpropo-sitionen

2008-01-15

EU-nämndens uppteckningar 2007/08:15

2007/08:15, Fredagen den 14 december 1 Jordbruk och fiske Jordbruksminister Eskil Erlandsson Återrapport från ministerrådsmöte den 26 och 27 november 2007 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 1719 december 2007 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Då släpper vi in jordbruksministern med medarbetare. God morgon, jordbruksministern

2007-12-14

EU-nämndens dokument 2007/08:2BE0

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE  2007/08:16 DATUM 2007-12-14 TID 9.30 11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I majoritet för regeringens ståndpunktII stöd för

2007-12-14

Skatteutskottets protokoll 2007/08:13

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:13 DATUM 2007-12-13 TID 09.00 09.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2007/08:12. 2 Inkomna skrivelser, m.m. Anmäldes inkommen skrivelse, se bilaga 2. 3 Planering inför våren 2008 Kanslichefen föredrog vårens preliminära

2007-12-13

EU-nämndens uppteckningar 2007/08:14

2007/08:14, Onsdagen den 12 december 1 Europeiska rådet Statsminister Fredrik Reinfeldt Utrikesminister Carl Bildt Information och samråd inför Europeiska rådets möte den 14 december 2007 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Klockan har passerat 10.30. Jag förklarar EU-nämndens sammanträde öppnat. Eftersom vi i dag har ett öppet möte

2007-12-12

EU-nämndens dokument 2007/08:2BDF

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE  2007/08:15 DATUM 2007-12-12 TID 10.30 12.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I majoritet för regeringens ståndpunktII stöd för

2007-12-12

EU-nämndens uppteckningar 2007/08:13

2007/08:13, Fredagen den 7 december 1 Allmänna frågor och yttre förbindelser Statsrådet Cecilia Malmström Kabinettssekreterare Frank Belfrage Statssekreterare Gunnar Wieslander Återrapport från ministerrådsmöte den 19 och 20 november 2007 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 10 och 11 december 2007 Anf.

2007-12-07

EU-nämndens dokument 2007/08:299C

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE  2007/08:14 DATUM 2007-12-07 TID 9.30 11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I majoritet för regeringens ståndpunktII stöd för

2007-12-07

Skatteutskottets protokoll 2007/08:12

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:12 DATUM 2007-12-06 TID 10.0011.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Finansdepartementet Statssekreterare Ingemar Hansson och finansrådet Anita Saldén Enérus, Finansdepartementet, lämnade information och besvarade frågor om aktuella frågor på skatte- och tullområdet

2007-12-06

EU-nämndens dokument 2007/08:299B

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE  2007/08:13 DATUM 2007-12-06 TID 10.00 12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Med anledning av EU:s budgetöversyn som skall genomföras 2008/2009 anordnar EU-nämnden tillsammans med finansutskottet en offentlig utfrågning. De medverkande är som följer: Statsrådet

2007-12-06

EU-nämndens uppteckningar 2007/08:12

2007/08:12, Fredagen den 30 november 1 Rättsliga och inrikes frågor Statsrådet Tobias Billström Återrapport från ministerrådsmöte den 8 och 9 november 2007 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 6 och 7 december 2007 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: God morgon och välkommen statsrådet med medarbetare Vi vet att statsrådet

2007-11-30

EU-nämndens dokument 2007/08:299A

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE  2007/08:12 DATUM 2007-11-30 TID 9.00 15.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I majoritet för regeringens ståndpunktII stöd för

2007-11-30

Skatteutskottets protokoll 2007/08:11

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:11 DATUM 2007-11-27 TID 11.00 11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2007/08:10. 2 Inkomna skrivelser, m.m. Inkomna skrivelser, se bilaga 2. Utskottet sammanträder ytterligare två gånger i höst, nämligen torsdagarna den

2007-11-27

EU-nämndens uppteckningar 2007/08:11

2007/08:11, Fredagen den 23 november 1 Jordbruk och fiske Jordbruksminister Eskil Erlandsson Återrapport från ministerrådsmöte den 22 och 23 oktober 2007 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 26 och 27 november 2007 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Då släpper vi in jordbruksministern med medarbetare. Som ni ser på

2007-11-23

EU-nämndens dokument 2007/08:2999

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE  2007/08:11 DATUM 2007-11-23 TID 9.30 12.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I majoritet för regeringens ståndpunktII stöd för

2007-11-23

Skatteutskottets protokoll 2007/08:10

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:10 DATUM 2007-11-22 TID 10.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Skatteverket Generaldirektör Mats Sjöstrand och enhetscheferna Jan-Erik Bäckman och Tomas Algotsson informerade och besvarade frågor om skattekontroll och skattefusk. 2 Justering av protokoll

2007-11-22

Skatteutskottets protokoll 2007/08:9

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:9 DATUM 2007-11-20 TID 11.00 11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 I frånvaro av ordföranden och vice ordföranden tog Laila Bjurling s ledningen av sammanträdet. Justering av protokoll Justerades protokoll 2007/08:8 2 Inkomna skrivelser, m.m. Anmäldes inkomna

2007-11-20

EU-nämndens uppteckningar 2007/08:10

2007/08:10, Fredagen den 16 november 1 Konkurrenskraft inre marknad och konsumentfrågor Statsrådet Ewa Björling Återrapport från ministerrådsmöte den 28 september 2007 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 22 och 23 november 2007 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Vi hälsar statsrådet Ewa Björling med medarbetare välkomna

2007-11-16

EU-nämndens dokument 2007/08:23B5

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE  2007/08:10 DATUM 2007-11-16 TID 8.30 15.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I majoritet för regeringens ståndpunktII stöd för

2007-11-16