Dokument & lagar (128 träffar)

EU-nämndens dokument 2007/08:18DC

EUNÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2007/08:4 DATUM 2007-10-12 TID 09.30 11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I majoritet för regeringens ståndpunktII stöd för regeringens

2007-10-12

EU-nämndens uppteckningar 2007/08:3

2007/08:3, Fredagen den 5 oktober 1 Ekofin Finansminister Anders Borg Återrapport från ministerrådsmöte den 10 juli 2007 Återrapport från informellt ministermöte den 14 och 15 september 2007 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 9 oktober 2007 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Då säger vi god morgon till finansministern

2007-10-05

EU-nämndens dokument 2007/08:165F

EUNÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE  2007/08:3 DATUM 2007-10-05 TID 09.30 11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I majoritet för regeringens ståndpunktII stöd för regeringens

2007-10-05

EU-nämndens uppteckningar 2007/08:2

2007/08:2, Fredagen den 28 september 1 Transport och telekommunikation Statsrådet Åsa Torstensson Återrapport från ministerrådsmöte den 7 och 8 juni 2007 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 1 och 2 oktober 2007 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Vi hälsar statsrådet och medarbetare välkomna. Vi ska först diskutera

2007-09-28

EU-nämndens dokument 2007/08:165E

EUNÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE  2007/08:2 DATUM 2007-09-28 TID 09.30 10.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I majoritet för regeringens ståndpunktII stöd för regeringens

2007-09-28

Skatteutskottets protokoll 2007/08:1

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:1 DATUM 2007-09-27 TID 10.0010.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anna Wallin hälsades välkommen till sitt första sammanträde som ny kanslichef i skatteutskottet. 1 Finansdepartementet Statssekreterare Ingemar Hansson och finansrådet Anita Saldén Enérus, Finansdepartementet,

2007-09-27

EU-nämndens uppteckningar 2007/08:1

2007/08:1, Fredagen den 21 september 1 Jordbruk och fiske Jordbruksminister Eskil Erlandsson Återrapport från ministerrådsmöte den 16 juli 2007 Återrapport från informellt ministermöte den 1618 september 2007 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 26 och 27 september 2007 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Jag förklarar

2007-09-21

EU-nämndens dokument 2007/08:EE0

EUNÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE  2007/08:1 DATUM 2007-09-21 TID 09.30 11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I majoritet för regeringens ståndpunktII stöd för regeringens

2007-09-21