Dokument & lagar (144 träffar)

EU-nämndens uppteckningar 2013/14:22

2013/14:22, Fredagen den 21 februari 1 Utbildning, ungdom, kultur och idrott utbildning Statssekreterare Bertil Östberg Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för utbildning, ungdom, kultur och idrott utbildning den 2526 november 2013 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för utbildning,

2014-02-21

EU-nämndens dokument 2013/14:22

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2013/14:22 DATUM 2014-02-21 TID 09.00-09.21 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens

2014-02-21

Skatteutskottets protokoll 2013/14:17

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:17 DATUM 2014-02-20 TID 10.0010.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:16. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen informerade om skriften Rättsstaten En handledning för politiker, som finns på Helgonät

2014-02-20

Skatteutskottets protokoll 2013/14:16

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:16 DATUM 2014-02-18 TID 11.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:15. 2 Kanslimeddelanden Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes. Kanslichefen informerade om publikationen Riksrevisionen

2014-02-18

EU-nämndens uppteckningar 2013/14:21

2013/14:21, Fredagen den 14 februari 1 Konkurrenskraft Utbildningsminister Jan Björklund Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för konkurrenskraft den 23 december 2013 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för konkurrenskraft den 2021 februari 2014 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Vi hälsar utbildningsminister

2014-02-14

EU-nämndens dokument 2013/14:21

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2013/14:21 DATUM 2014-02-14 TID 09.00-11.19 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens

2014-02-14

EU-nämndens uppteckningar 2013/14:20

2013/14:20, Fredagen den 7 februari 1 Allmänna frågor Statsrådet Birgitta Ohlsson Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för allmänna frågor den 17 december 2013 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för allmänna frågor den 11 februari 2014 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Jag förklarar EU-nämndens

2014-02-07

EU-nämndens dokument 2013/14:20

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2013/14:20 DATUM 2014-02-07 TID 08.15-09.49 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens

2014-02-07

EU-nämndens uppteckningar 2013/14:19

2013/14:19, Fredagen den 24 januari 1 Ekonomiska och finansiella frågor Statsrådet Peter Norman Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor den 10 december 2013 Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor den 18 december 2013 Information

2014-01-24

EU-nämndens dokument 2013/14:19

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2013/14:19 DATUM 2014-01-24 TID 09.00-09.12 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens

2014-01-24

Skatteutskottets protokoll 2013/14:14

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:14 DATUM 2014-01-23 TID 10.0010.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:13. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen informerade om den nya preliminära ärendeplanen som är fastställd fram till påsk. SkU34

2014-01-23

Skatteutskottets protokoll 2013/14:13

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:13 DATUM 2014-01-21 TID 11.0011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kronofogden Rikskronofogde Eva Liedström Adler, IT-direktör Pär Rasmusson och verksamhetschef Sven Kihlgren, Kronofogden, informerade och besvarade frågor om säkerhetsfrågor kring känsliga

2014-01-21

EU-nämndens uppteckningar 2013/14:18

2013/14:18, Fredagen den 17 januari 1 Utrikes frågor Utrikesminister Carl Bildt Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för utrikes frågor den 16 december 2013 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för utrikes frågor den 20 januari 2014 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Vi hälsar utrikesminister Carl

2014-01-17

EU-nämndens dokument 2013/14:18

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2013/14:18 DATUM 2014-01-17 TID 09.00-09.53 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens

2014-01-17

Skatteutskottets protokoll 2013/14:12

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:12 DATUM 2014-01-16 TID 10.0010.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:11. 2 Kanslimeddelanden Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes. Kanslichefen informerade om en inbjudan till OECD International

2014-01-16

Yttrande 2013/14:eun1Y

EU-nämndens yttrande 2013/14:EUN1y Verksamheten i Europeiska unionen under 2013 skr. 2013/14:115 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 20 mars 2014 att ge EU-nämnden tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2013/14:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2013. Regeringens skrivelse I skrivelsen

2014-01-01

Yttrande 2013/14:eun1Y (docx, 42 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2013/14:17

2013/14:17, Fredagen den 20 december 1 Europeiska rådet Statsminister Fredrik Reinfeldt Återrapportering från möte i Europeiska rådet den 1920 december 2013 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Härmed förklarar jag EU-nämndens sammanträde öppnat. Vi hälsar statsminister Fredrik Reinfeldt välkommen på telefon från Bryssel. Anf. 2  Statsminister

2013-12-20

EU-nämndens dokument 2013/14:17

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2013/14:17 DATUM 2013-12-20 telefonmöte TID 14.00-14.49 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd

2013-12-20

EU-nämndens uppteckningar 2013/14:15

2013/14:15, Onsdagen den 18 december 1 Europeiska rådet Statsminister Fredrik Reinfeldt Information och samråd inför möte i Europeiska rådet den 1920 december 2013 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: EU-nämndens sammanträde är härmed påbörjat. Vi hälsar statsminister Fredrik Reinfeldt med medarbetare välkomna hit. Samrådet i dag gäller

2013-12-18

EU-nämndens dokument 2013/14:15

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2013/14:15 DATUM 2013-12-18 TID 14.00-15.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens

2013-12-18