Dokument & lagar (144 träffar)

EU-nämndens uppteckningar 2013/14:16

2013/14:16, Tisdagen den 17 december 1 Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Anders Borg Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor den 18 december 2013 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Härmed är EU-nämndens sammanträde påbörjat och vi hälsar finansminister Anders

2013-12-17

EU-nämndens dokument 2013/14:16

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2013/14:16 DATUM 2013-12-17 TID 10.30-11.11 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens

2013-12-17

EU-nämndens uppteckningar 2013/14:14

2013/14:14, Fredagen den 13 december 1 Allmänna frågor Statsrådet Birgitta Ohlsson Utrikesminister Carl Bildt Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för allmänna frågor den 19 november 2013 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för allmänna frågor den 17 december 2013 Anf. 1  ORDFÖRANDEN:

2013-12-13

EU-nämndens dokument 2013/14:14

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2013/14:14 DATUM 2013-12-13 TID 08.00-10.31 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens

2013-12-13

EU-nämndens uppteckningar 2013/14:13

2013/14:13, Fredagen den 6 december 1 Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor hälsofrågor Socialminister Göran Hägglund Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor hälsofrågor den 21 juni 2013 Återrapport från

2013-12-06

EU-nämndens dokument 2013/14:13

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2013/14:13 DATUM 2013-12-06 TID 09.00-12.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens

2013-12-06

EU-nämndens uppteckningar 2013/14:12

2013/14:12, Fredagen den 29 november 1 Konkurrenskraft Näringsminister Annie Lööf Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för konkurrenskraft den 2627 september 2013 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för konkurrenskraft den 23 december 2013 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Jag förklarar EU-nämndens

2013-11-29

EU-nämndens dokument 2013/14:2C412B

EU-NÄMNDEN  PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2013/14:12 DATUM 2013-11-29 TID 09.00-12.27 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för

2013-11-29

Yttrande 2013/14:SkU4y

2013/14:SkU4y Förslag om utskottsinitiativ om ändrad skiktgräns för statlig inkomstskatt Skatteutskottets yttrande 2013/14:SkU4y Förslag om utskottsinitiativ om ändrad skiktgräns för statlig inkomstskatt Till finansutskottet Finansutskottet har den 21 november 2013 beslutat bereda skatteutskottet tillfälle att inkomma

2013-11-28

Yttrande 2013/14:SkU4y (pdf, 28 kB)

Skatteutskottets protokoll 2013/14:11

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:11 DATUM 2013-11-28 TID 11.0512.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:10. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen informerade om följande skrivelser som delats till ledamöterna vid dagens sammanträde:

2013-11-28

Skatteutskottets protokoll 2013/14:10

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:10 DATUM 2013-11-26 TID 10.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Företagsskattekommittén Företagsskattekommitténs ordförande HG Wessberg och tf. huvud- sekreterare Lena Björner informerade och besvarade frågor om Företagsskattekommitténs arbete.

2013-11-26

EU-nämndens uppteckningar 2013/14:11

2013/14:11, Fredagen den 22 november 1 Utbildning, ungdom, kultur och idrott utbildning Utbildningsminister Jan Björklund Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för utbildning, ungdom, kultur och idrott utbildning den 1617 maj 2013 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för utbildning, ungdom,

2013-11-22

EU-nämndens dokument 2013/14:2C3D1E

EU-NÄMNDEN  PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2013/14:11 DATUM 2013-11-22 TID 09.00-10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för

2013-11-22

Skatteutskottets protokoll 2013/14:9

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:9 DATUM 2013-11-21 TID 8.308.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:8. 2 Kanslimeddelanden Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes. Kanslichefen påminde om att sammanträdet tisdagen den 26 november

2013-11-21

EU-nämndens uppteckningar 2013/14:10

2013/14:10, Fredagen den 15 november 1 Utrikes frågor Utrikesminister Carl Bildt Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för utrikes frågor den 21 oktober 2013 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för utrikes frågor den 18 november 2013 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Vi hälsar utrikesministern

2013-11-15

EU-nämndens dokument 2013/14:2C39E4

EU-NÄMNDEN  PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2013/14:10 DATUM 2013-11-15 TID 09.00-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för

2013-11-15

Yttrande 2013/14:SkU3y

2013/14:SkU3y Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen Skatteutskottets yttrande 2013/14:SkU3y Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet beslutade den 24 september 2013 att ge övriga utskott tillfälle att kommentera de

2013-11-14

Yttrande 2013/14:SkU3y (pdf, 19 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2013/14:9

2013/14:9, Onsdagen den 13 november 1 Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Anders Borg Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor den 15 oktober 2013 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor den 15 november

2013-11-13

EU-nämndens dokument 2013/14:2C39E0

EU-NÄMNDEN  PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2013/14:9 DATUM 2013-11-13 TID 12.00-13.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för

2013-11-13

EU-nämndens uppteckningar 2013/14:8

2013/14:8, Fredagen den 8 november 1 Ekonomiska och finansiella frågor budget Statssekreterare Hans Lindberg Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor budget den 11 november 2013 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Härmed förklarar jag EU-nämndens sammanträde öppnat. Vi hälsar

2013-11-08