Dokument & lagar (144 träffar)

EU-nämndens dokument 2013/14:8

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2013/14:8 DATUM 2013-11-08 TID 08.15-09.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens

2013-11-08

Yttrande 2013/14:SkU1y

2013/14:SkU1y Skattefrågor i budgetpropositionen för 2014 Skatteutskottets yttrande 2013/14:SkU1y Skattefrågor i budgetpropositionen för 2014 Till finansutskottet Finansutskottet har gett skatteutskottet tillfälle att yttra sig över avsnittet Förslag till statens budget, finansplan och skattefrågor i proposition 2013/14:1

2013-11-06

Yttrande 2013/14:SkU1y (pdf, 6826 kB)

Skatteutskottets protokoll 2013/14:7

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:7 DATUM 2013-11-05 TID 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:6. 2 Kanslimeddelanden Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes. Kanslichefen informerade om att information om den digitala

2013-11-05

Yttrande 2013/14:SkU2y

2013/14:SkU2y Ramen för utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution Skatteutskottets yttrande 2013/14:SkU2y Ramen för utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution Till finansutskottet Finansutskottet har gett skatteutskottet tillfälle att yttra sig över avsnittet Förslag till statens budget för 2014, finansplan och skattefrågor

2013-10-28

Yttrande 2013/14:SkU2y (pdf, 50 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2013/14:7

2013/14:7, Fredagen den 25 oktober 1 Europeiska rådet Återrapport från möte i Europeiska rådet den 2425 oktober 2013 Statsminister Fredrik Reinfeldt Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Vi hälsar statsministern välkommen till denna återrapportering från Europeiska rådets möte. Anf. 2  Statsminister FREDRIK REINFELDT MHerr ordförande

2013-10-25

EU-nämndens dokument 2013/14:7

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2013/14:7 DATUM 2013-10-25 telefonmöte TID 14.35-15.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd

2013-10-25

Skatteutskottets protokoll 2013/14:6

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:6 DATUM 2013-10-24 TID 10.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att föredragande Anders Dölling från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punkt 1 på föredragnings- listan. 2 EU-information

2013-10-24

EU-nämndens uppteckningar 2013/14:6

2013/14:6, Onsdagen den 23 oktober 1 Europeiska rådet Statsminister Fredrik Reinfeldt Information och samråd inför möte i Europeiska rådet den 2425 oktober 2013 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: EU-nämndens sammanträde är öppnat. Vi hälsar statsministern med medarbetare välkomna till EU-nämnden. Anf. 2  Statsminister FREDRIK REINFELDT MHerr

2013-10-23

EU-nämndens dokument 2013/14:6

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2013/14:6 DATUM 2013-10-23 TID 14.00-15.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens

2013-10-23

Skatteutskottets protokoll 2013/14:5

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:5 DATUM 2013-10-22 TID 11.0012.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Skatteverket Generaldirektör Ingemar Hansson informerade och besvarade frågor om Skatteverket. 2 Uppvakning om 3:12-reglerna Vd, koncernchef, Carola Lemne, Praktikertjänst AB, uppvaktade

2013-10-22

EU-nämndens uppteckningar 2013/14:5

2013/14:5, Fredagen den 18 oktober 1 Allmänna frågor Statsrådet Birgitta Ohlsson Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för allmänna frågor den 30 september 2013 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för allmänna frågor den 22 oktober 2013 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: EU-nämndens sammanträde

2013-10-18

EU-nämndens dokument 2013/14:5

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2013/14:5 DATUM 2013-10-18 TID 09.00-10.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens

2013-10-18

Skatteutskottets protokoll 2013/14:4

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:4 DATUM 2013-10-15 TID 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kronofogden Rikskronofogde Eva Liedström Adler informerade och besvarade frågor om Kronofogden. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:3. Inkomna skrivelser

2013-10-15

Skatteutskottets protokoll 2013/14:8

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:8 DATUM 2013-10-14 TID 10.0010.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen SkU3y Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över uppföljning av riksdagens tillämpning

2013-10-14

EU-nämndens uppteckningar 2013/14:3

2013/14:3, Fredagen den 4 oktober 1 Rättsliga och inrikes frågor Justitieminister Beatrice Ask Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för rättsliga och inrikes frågor den 67 juni 2013 Återrapport från informellt ministermöte den 1819 juli 2013 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för

2013-10-04

EU-nämndens dokument 2013/14:2C29BB

EU-NÄMNDEN  PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2013/14:3 DATUM 2013-10-04 TID 09.00-14.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för

2013-10-04

Skatteutskottets protokoll 2013/14:3

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:3 DATUM 2013-10-03 TID 10.0010.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ordföranden hälsade Monica Green S särskilt välkommen till dagens sammanträde. 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:1 och 2013/14:2. 2 Kanslimeddelanden Inkomna

2013-10-03

EU-nämndens uppteckningar 2013/14:2

2013/14:2, Torsdagen den 26 september 1 Allmänna frågor Statssekreterare Oscar Wåglund Söderström Statssekreterare Håkan Ekengren Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för allmänna frågor den 25 juni 2013 Återrapport från informellt ministermöte den 30 augusti 2013 Information och samråd inför möte i Europeiska

2013-09-26

EU-nämndens dokument 2013/14:2C0268

EU-NÄMNDEN  PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2013/14:2 DATUM 2013-09-26 TID 09.00-09.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för

2013-09-26

Skatteutskottets protokoll 2013/14:2

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:2 DATUM 2013-09-24 TID 10.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppen utfrågning om föreslagna justeringar av 3:12-reglerna Skatteutskottet inhämtade information om de s.k. 3:12-reglerna som föreskriver hur beskattning av ägare av fåmansföretag ska

2013-09-24