Dokument & lagar (144 träffar)

EU-nämndens uppteckningar 2013/14:1

2013/14:1, Fredagen den 20 september 1 Konkurrenskraft forskning Utbildningsminister Jan Björklund Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för konkurrenskraft forskning den 2930 maj 2013 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för konkurrenskraft forskning den 2627 september 2013 Anf. 1 

2013-09-20

EU-nämndens dokument 2013/14:2BED5F

EU-NÄMNDEN  PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2013/14:1 DATUM 2013-09-20 TID 09.00-10.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för

2013-09-20

Skatteutskottets protokoll 2013/14:1

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:1 DATUM 2013-09-19 TID 10.0010.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kanslimeddelanden Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes. Kanslichefen informerade om två skrivelser från S, MP och V som inkommit den 18 september 2013, se vidare 6 Övriga frågor.

2013-09-19

EU-nämndens dokument 2013/14:4

1 Ekonomiska och finansiella frågor Statssekreterare Susanne Ackum Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor den 9 juli 2013 Återrapport från informellt ministermöte den 1314 september 2013 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella

2013-07-09