Dokument & lagar (151 träffar)

Skatteutskottets protokoll 2013/14:22

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:22 DATUM 2014-03-25 TID 11.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om FATCA Foreign Account Tax Compliance Act Statssekreterare Mikael Lundholm och departementsrådet Lena Gustafson, Finansdepartementet, informerade och svarade på frågor om FATCA

2014-03-25

Skatteutskottets protokoll 2013/14:15

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:15 DATUM 2014-01- 30 TID 10.0010.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:14. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen informerade om att en skrivelse lämnats in i samband med ett möte då en delegation av

2014-03-24

EU-nämndens uppteckningar 2013/14:30

2013/14:30, Fredagen den 21 mars 1 Jordbruk och fiske Statssekreterare Magnus Kindbom Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för jordbruk och fiske den 17 februari 2014 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för jordbruk och fiske den 24 mars 2014 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: EU-nämndens sammanträde

2014-03-21

EU-nämndens dokument 2013/14:30

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2013/14:30 DATUM 2014-03-21 TID 09.00-09.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens

2014-03-21

EU-nämndens uppteckningar 2013/14:29

2013/14:29, Onsdagen den 19 mars 1 Europeiska rådet Statsminister Fredrik Reinfeldt Information och samråd inför möte i Europeiska rådet den 2021 mars 2014 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Vi hälsar statsminister Fredrik Reinfeldt med medarbetare välkomna hit till EU-nämnden. Jag lämnar ordet till statsministern. Anf. 2  Statsminister

2014-03-19

EU-nämndens dokument 2013/14:29

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2013/14:29 DATUM 2014-03-19 TID 14.00 15.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens

2014-03-19

Skatteutskottets protokoll 2013/14:21

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:21 DATUM 2014-03-18 TID 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ordföranden hälsade suppleanten Johnny Skalin SD välkommen till sitt första sammanträde med skatteutskottet. 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:20. 2 Kanslimeddelanden

2014-03-18

EU-nämndens uppteckningar 2013/14:28

2013/14:28, Fredagen den 14 mars 1 Allmänna frågor Statsrådet Birgitta Ohlsson Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för allmänna frågor den 11 februari 2014 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för allmänna frågor den 18 mars 2014 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Vi förklarar EU-nämndens sammanträde

2014-03-14

EU-nämndens dokument 2013/14:28

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2013/14:28 DATUM 2014-03-14 TID 09.00-10.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens

2014-03-14

Skatteutskottets protokoll 2013/14:20

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:20 DATUM 2014-03-13 TID 10.0010.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:19. 2 Förändrad trängselskatt och infrastruktursatsningar i Stockholm SkU24 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition

2014-03-13

EU-nämndens uppteckningar 2013/14:25

2013/14:25, Fredagen den 7 mars 1 Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Anders Borg Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor den 18 februari 2014 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor den 11 mars 2014

2014-03-07

EU-nämndens dokument 2013/14:25

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2013/14:25 DATUM 2014-03-07 TID 09.00-10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens

2014-03-07

Skatteutskottets protokoll 2013/14:19

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:19 DATUM 2014-03-06 TID 10.0011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att föredragande Anders Dölling från EU-nämndens kansli fick närvara vid sammanträdet under punkterna 14 på före- dragningslistan. 2 Förslag till

2014-03-06

EU-nämndens dokument 2013/14:27

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2013/14:27 DATUM 2014-03-06 TID 18.35 19.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens

2014-03-06

EU-nämndens dokument 2013/14:26

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2013/14:26 DATUM 2014-03-05 TID 14.30 15.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens

2014-03-05

EU-nämndens uppteckningar 2013/14:24

2013/14:24, Måndagen den 3 mars 1 Utrikes frågor gemensamt sammanträde med utrikesutskottet Kabinettssekreterare Frank Belfrage Information och samråd inför extra möte i Europeiska unionens råd för utrikes frågor den 3 mars 2014 Anf. 1 UTRIKESUTSKOTTETS ORDFÖRANDE SOFIA ARKELSTEN MJag har fått den stora äran att inleda

2014-03-03

EU-nämndens dokument 2013/14:24

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2013/14:24 DATUM 2014-03-03 TID 10.00 10.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens

2014-03-03

EU-nämndens uppteckningar 2013/14:23

2013/14:23, Fredagen den 28 februari 1 Rättsliga och inrikes frågor Justitieminister Beatrice Ask Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för rättsliga och inrikes frågor den 56 december 2013 Återrapport från informellt ministermöte den 2324 januari 2014 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens

2014-02-28

EU-nämndens dokument 2013/14:23

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2013/14:23 DATUM 2014-02-28 TID 09.00-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens

2014-02-28

Skatteutskottets protokoll 2013/14:18

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:18 DATUM 2014-02-27 TID 10.0011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Skatteverket Generaldirektör Ingemar Hansson, Skatteverket, informerade och besvarade frågor om rapporten Skattefelets utveckling i Sverige 20072012. 2 Justering av protokoll Utskottet

2014-02-27