Dokument & lagar (16 träffar)

Yttrande 1993/94:SfU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialförsäkringsutskottets yttrande 1993/94:SfU6y Ändringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES-avtalet m.m. 1993/94 SfU6y Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har berett socialförsäkringsutskottet tillfålle att yttra sig över proposition

1993-12-31

Yttrande 1993/94:SfU6 (pdf, 116 kB)

Yttrande 1993/94:SfU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialförsäkringsutskottets yttrande 1993/94:SfU5y vårdnadsbidrag Till socialutskottet Socialutskottet har den 15 mars 1994 beslutat bereda bl.a. socialförsäkringsutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1993/94:148 Vårdnadsbidrag jämte motioner.

1993-12-31

Yttrande 1993/94:SfU5 (pdf, 104 kB)

Yttrande 1993/94:SfU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialförsäkringsutskottets yttrande 1993/94:SfU4y Konsekvensanalyser Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har berett socialförsäkringsutskottet tillfålle att yttra sig över förekomsten och utformningen av konsekvensanalyser i propositioner

1993-12-31

Yttrande 1993/94:SfU4 (pdf, 321 kB)

Yttrande 1993/94:SfU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialförsäkringsutskottets yttrande 1993/94:SfU3y Arvoden till privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster samt vissa ersättningar till 1993/94 sjukvårdshuvudmännen m.m. SfU3y Till socialutskottet Socialutskottet har den 9 november 1993 beslutat bereda

1993-12-31

Yttrande 1993/94:SfU3 (pdf, 586 kB)

Yttrande 1993/94:SfU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialförsäkringsutskottets yttrande 1993/94:SfU2y En allmän och obligatorisk arbetslöshetsförsäkring 1993/94 SfU2y Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet har den 16 november 1993 beslutat bereda socialförsäkringsutskottet tillfålle att yttra

1993-12-31

Yttrande 1993/94:SfU2 (pdf, 187 kB)

Yttrande 1993/94:SfU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialförsäkringsutskottets yttrande 1993/94:SfUly Arbetsmarknadspolitiska åtgärder för ungdomar och långtidsarbetslösa, m.m. 1993/94 SfUly Till arbetsmarknadsutskottet Socialförsäkringsutskottet har beretts tillfålle att yttra sig över proposition 1993/94:66

1993-12-31

Yttrande 1993/94:SfU1 (pdf, 294 kB)

Yttrande 1993/94:KrU10

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1993/94:KrU10y Kompletteringspropositionen Till finansutskottet Finansutskottet har den 3 maj 1994 beslutat bereda kulturutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1993/94:150 kompletteringspropositionen jämte eventuella

1993-12-31

Yttrande 1993/94:KrU10 (pdf, 233 kB)

Yttrande 1993/94:KrU9

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1993/94:KrU9y Försäljning av AB Tipstjänst till svenskt föreningsliv m.m. 1993/94 KrU9y Till finansutskottet Finansutskottet har den 26 april 1994 beslutat bereda kulturutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1993/94:243

1993-12-31

Yttrande 1993/94:KrU9 (pdf, 363 kB)

Yttrande 1993/94:KrU8

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1993/94:KrU8y Utveckling av kulturprojekt m.m. Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet har den 13 april 1994 beslutat bereda kulturutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1993/94:177 Utbildning och forskning Kvalitet

1993-12-31

Yttrande 1993/94:KrU8 (pdf, 218 kB)

Yttrande 1993/94:KrU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1993/94:KrU7y Bygder och regioner i utveckling Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet har den 29 mars 1994 beslutat bereda kulturutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1993/94:140 Bygder och regioner i

1993-12-31

Yttrande 1993/94:KrU7 (pdf, 236 kB)

Yttrande 1993/94:KrU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1993/94:KrU6y Ny myndighetsorganisation på radio- och TV-området 1993/94 KrU6y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 22 mars 1994 beslutat bereda kulturutskottet tillSlle att avge yttrande över proposition

1993-12-31

Yttrande 1993/94:KrU6 (pdf, 358 kB)

Yttrande 1993/94:KrU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1993/94:KrU5y Fotografirättens integration i upphovsrättslagen Till lagutskottet Lagutskottet har den 8 februari 1994 beslutat bereda kulturutskottet tillSlle att yttra sig över proposition 1993/94:109 om fotografirättens integration

1993-12-31

Yttrande 1993/94:KrU5 (pdf, 150 kB)

Yttrande 1993/94:KrU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1993/94:KrU4y Länsstyrelsernas resurser för kulturmiljövård Till bostadsutskottet Bostadsutskottet har den 8 februari 1994 beslutat bereda kulturutskottet tillfålle att avge yttrande över proposition 1993/94:100 bilaga 14 anslaget

1993-12-31

Yttrande 1993/94:KrU4 (pdf, 132 kB)

Yttrande 1993/94:KrU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1993/94:KrU3y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen 1993/94 KrU3y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har genom beslut den 26 oktober 1993 berett kulturutskottet tillfålle att i de

1993-12-31

Yttrande 1993/94:KrU3 (pdf, 117 kB)

Yttrande 1993/94:KrU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1993/94:KrU2y Stiftelser Till lagutskottet Lagutskottet har den 30 november 1993 beslutat bereda kulturutskottet tillfålle att i de delar som berör kulturutskottets beredningsområde yttra sig över proposition 1993/94:9 om stiftelser

1993-12-31

Yttrande 1993/94:KrU2 (pdf, 202 kB)

Yttrande 1993/94:KrU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1993/94:KrUly Arbetsmarknadspolitiska åtgärder för ungdomar och långtidsarbetslösa, m.m. 1993/94 KrUly Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet har genom beslut den 11 november 1993 berett kulturutskottet tillfalle att

1993-12-31

Yttrande 1993/94:KrU1 (pdf, 106 kB)