Dokument & lagar (280 träffar)

EU-nämndens dokument 2013/14:30

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2013/14:30 DATUM 2014-03-21 TID 09.00-09.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens

2014-03-21

EU-nämndens uppteckningar 2013/14:29

2013/14:29, Onsdagen den 19 mars 1 Europeiska rådet Statsminister Fredrik Reinfeldt Information och samråd inför möte i Europeiska rådet den 2021 mars 2014 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Vi hälsar statsminister Fredrik Reinfeldt med medarbetare välkomna hit till EU-nämnden. Jag lämnar ordet till statsministern. Anf. 2  Statsminister

2014-03-19

EU-nämndens dokument 2013/14:29

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2013/14:29 DATUM 2014-03-19 TID 14.00 15.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens

2014-03-19

Skatteutskottets protokoll 2013/14:21

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:21 DATUM 2014-03-18 TID 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ordföranden hälsade suppleanten Johnny Skalin SD välkommen till sitt första sammanträde med skatteutskottet. 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:20. 2 Kanslimeddelanden

2014-03-18

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2013/14:23

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:23 DATUM 2014-03-18 TID 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:22. 2 Genomförande av det ändrade direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning SfU9 Utskottet

2014-03-18

Kulturutskottets protokoll 2013/14:19

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:19 DATUM Tisdagen den 18 mars 2014 TID Kl. 11.0012.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2013/14:18 av den 20 februari 2014. 2 Medgivande att närvara Utskottet medgav att konsulterna Annette Lind Solbjerg och Suzanne Primér,

2014-03-18

EU-nämndens uppteckningar 2013/14:28

2013/14:28, Fredagen den 14 mars 1 Allmänna frågor Statsrådet Birgitta Ohlsson Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för allmänna frågor den 11 februari 2014 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för allmänna frågor den 18 mars 2014 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Vi förklarar EU-nämndens sammanträde

2014-03-14

EU-nämndens dokument 2013/14:28

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2013/14:28 DATUM 2014-03-14 TID 09.00-10.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens

2014-03-14

Skatteutskottets protokoll 2013/14:20

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:20 DATUM 2014-03-13 TID 10.0010.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:19. 2 Förändrad trängselskatt och infrastruktursatsningar i Stockholm SkU24 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition

2014-03-13

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2013/14:22

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:22 DATUM 2014-03-11 TID 11.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:21. 2 Frågor om fri rörlighet för EU-medborgare Planeringschef Ola Henrikson med medarbetare, Justitiedepartementet

2014-03-11

EU-nämndens uppteckningar 2013/14:25

2013/14:25, Fredagen den 7 mars 1 Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Anders Borg Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor den 18 februari 2014 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor den 11 mars 2014

2014-03-07

EU-nämndens dokument 2013/14:25

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2013/14:25 DATUM 2014-03-07 TID 09.00-10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens

2014-03-07

Skatteutskottets protokoll 2013/14:19

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:19 DATUM 2014-03-06 TID 10.0011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att föredragande Anders Dölling från EU-nämndens kansli fick närvara vid sammanträdet under punkterna 14 på före- dragningslistan. 2 Förslag till

2014-03-06

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2013/14:21

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:21 DATUM 2014-03-06 TID 10.3010.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ministerrådsmöte, sociala frågor EPSCO Statssekreteraren Anna Pettersson Westerberg, Socialdepartementet, återrapporterade från möte i EPSCO-rådet den 9 december 2013. 2 EU-frågor

2014-03-06

Riksdagsskrivelse 2013/14:170

Riksdagsskrivelse 2013/14:170 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2013/14:SkU22 Informationsutbytesavtal med Montserrat får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 6 mars 2014 Per Westerberg Claes

2014-03-06

Riksdagsskrivelse 2013/14:170 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:170 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:169

Riksdagsskrivelse 2013/14:169 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2013/14:SkU20 Skatteförfarande och folkbokföring får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 6 mars 2014 Per Westerberg Claes

2014-03-06

Riksdagsskrivelse 2013/14:169 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:169 (pdf, 46 kB)

EU-nämndens dokument 2013/14:27

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2013/14:27 DATUM 2014-03-06 TID 18.35 19.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens

2014-03-06

EU-nämndens dokument 2013/14:26

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2013/14:26 DATUM 2014-03-05 TID 14.30 15.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för regeringens

2014-03-05

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2013/14:20

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:20 DATUM 2014-03-04 TID 11.0011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:19. 2 Genomförande av det ändrade direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning SfU9 Utskottet

2014-03-04

EU-nämndens uppteckningar 2013/14:24

2013/14:24, Måndagen den 3 mars 1 Utrikes frågor gemensamt sammanträde med utrikesutskottet Kabinettssekreterare Frank Belfrage Information och samråd inför extra möte i Europeiska unionens råd för utrikes frågor den 3 mars 2014 Anf. 1 UTRIKESUTSKOTTETS ORDFÖRANDE SOFIA ARKELSTEN MJag har fått den stora äran att inleda

2014-03-03