Dokument & lagar (30 träffar)

Skatteutskottets protokoll 2005/06:10

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:10 DATUM 2005-11-30 TID 10.00 11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ordföranden hälsade Anna Grönlund Krantz fp hjärtligt välkommen tillbaka till utskottet efter hennes ledighet och noterade att hon därmed återtagit sin plats som vice ordförande i utskottet. 1 Protokollsjustering

2005-11-30

Skatteutskottets protokoll 2005/06:9

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:9 DATUM 2005-11-29 TID 11.00 12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Finansdepartementet Statssekreterare Magdalena Andersson och finansrådet Anita Saldén Enérus, Finansdepartementet, informerade och besvarade frågor på skatte- och tullområdet inom EU samt om mervärdesskatt på lokalhyror

2005-11-29

Skatteutskottets protokoll 2005/06:8

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:8 DATUM 2005-11-24 TID 10.00 10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Mervärdesskatt på idrottsföreningars förhyrning av lokaler Behandlingen av det under det förra sammanträdet bordlagda förslaget till initiativ återupptogs. Skattedirektör Vilhelm Andersson och experten Martin Loeb,

2005-11-24

Skatteutskottets protokoll 2005/06:7

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:7 DATUM 2005-11-22 TID 11.00 11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll 2005/06:6. 2 Inkomna skrivelser, m.m. Anmäldes inkomna skrivelser, se bilaga 2. 3 Beskattning av statligt anställda under utlandsstationering m.m. Föredrogs proposition

2005-11-22

Skatteutskottets protokoll 2005/06:6

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:6 DATUM 2005-11-10 TID 10.0010.15, 11.0011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll 2005/06:5 2 Inkomna skrivelser, m.m. Anmäldes inkomna skrivelser, se bilaga 2. Beslutades att inte ha något sammanträde den 15 november. Kanslichefen informerade

2005-11-10

Skatteutskottets protokoll 2005/06:5

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:5 DATUM 2005-11-08 TID 11.00 11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Tullverket och kustbevakningen Generaltulldirektör Karin Starrin och överdirektör Ted Stahl, Tullverket, samt sjöövervakningschef Dan Thorell, Kustbevakningen, informerade och besvarade frågor om budgeten och

2005-11-08

Skatteutskottets protokoll 2005/06:4

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:4 DATUM 2005-10-27 TID 10.00 10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Utskottet beslutade att flytta upp 5 i föredragningslistan att behandlas som första punkt. 1 Skattefrågor i budgeten m.m. Fortsattes behandlingen av yttrandet till finansutskottet över proposition 2005/06:1 jämte

2005-10-27

Skatteutskottets protokoll 2005/06:3

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:3 DATUM 2005-10-25 TID 11.00 11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll 2005/06:1 efter vissa justeringar och protokoll 2005/06:2. 2 Inkomna skrivelser, EU-skrivelser, m.m. Anmäldes inkomna skrivelser, se bilaga 2. Anmäldes

2005-10-25

Skatteutskottets protokoll 2005/06:2

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:2 DATUM 2005-10-18 TID 11.00 12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Finansdepartementet Statssekreterare Magdalena Andersson och finansrådet Anita Saldén Enérus, Finansdepartementet, informerade och besvarade frågor om aktuella frågor på skatte- och tullområdet

2005-10-18

Skatteutskottets protokoll 2005/06:1

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:1 DATUM 2005-10-13 TID 10.00 10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Val av vice ordförande under den ordinarie vice ordförandens ledighet t.o.m. den 30 november Gunnar Andrén fp valdes till vice ordförande under Anna Grönlund Krantz fp ledighet t.o.m. den 30 november

2005-10-13

Paginering