Störningar på webbplatsen

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Dokument & lagar (84 träffar)

Näringsutskottets protokoll 2005/06:16

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:16 DATUM 2006-01-24 TID 11.00 12.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Invest in Sweden Agency Generaldirektör Kai Hammerich, utredningsansvarige Magnus Runnbeck och informationsansvarige Annika Rembe, Invest in Sweden Agency ISAlämnade information om ISA:s rapport om klimatet för

2006-01-24

Yttrande 2005/06:SkU4y

Skatteutskottets yttrande 2005/06:SkU4y Regeringens redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen skr. 2005/06:75 Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har berett skatteutskottet och övriga utskott tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2005/06:75 med redogörelse för behandlingen

2006-01-01

Yttrande 2005/06:SkU4y (pdf, 42 kB)

Yttrande 2005/06:SkU3y

Skatteutskottets yttrande 2005/06:SkU3y Skrivelse med berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under år 2005 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har berett bl.a. skatteutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2005/06:85 Årsboken om EU Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under

2006-01-01

Yttrande 2005/06:SkU3y (pdf, 69 kB)

Yttrande 2005/06:SkU2y

Skatteutskottets yttrande 2005/06:SkU2y Tilläggsbudget för år 2005 utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution Till finansutskottet Finansutskottet har berett övriga berörda utskott tillfälle att avge yttrande över budgetpropositionen för 2006 såvitt avser tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 2005 i de delar

2006-01-01

Yttrande 2005/06:SkU2y (pdf, 89 kB)

Yttrande 2005/06:SkU1y

Skatteutskottets yttrande 2005/06:SkU1y Skattefrågor i budgeten m.m. Till finansutskottet Sammanfattning Utskottet tillstyrker regeringens förslag om åtgärder på skatteområdet och har inte någon invändning mot de bedömningar och övriga ställningstaganden som regeringen redovisar. När det gäller förslaget om sänkt koldioxidskatt

2006-01-01

Yttrande 2005/06:SkU1y (pdf, 697 kB)

Yttrande 2005/06:NU2y

Näringsutskottets yttrande 2005/06:NU2y 2006 års ekonomiska vårproposition Till finansutskottet Finansutskottet har berett näringsutskottet tillfälle att avge yttrande över 2006 års ekonomiska vårproposition prop. 2005/06:100 i fråga om förslag till tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 2006 jämte motioner

2006-01-01

Yttrande 2005/06:NU2y (pdf, 81 kB)

Yttrande 2005/06:NU1y

Näringsutskottets yttrande 2005/06:NU1y Riksdagen i en ny tid Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har berett näringsutskottet tillfälle att avge yttrande över Riksdagsstyrelsens framställning 2005/06:RS3 jämte de sju motioner som väckts i ärendet. Genom framställningen överlämnas Riksdagskommitténs huvudbetänkande

2006-01-01

Yttrande 2005/06:NU1y (pdf, 79 kB)

Näringsutskottets protokoll 2005/06:15

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:15 DATUM 2005-12-07 TID 08.30 08.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 14. 2 Konvertering från direktverkande elvärme och oljeuppvärmning Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2005/06:1 budgetpropositionen såvitt gäller

2005-12-07

Näringsutskottets protokoll 2005/06:14

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:14 DATUM 2005-12-01 TID 09.30 09.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 13. 2 Konvertering från direktverkande elvärme och oljeuppvärmning Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2005/06:1 budgetpropositionen såvitt gäller

2005-12-01

Skatteutskottets protokoll 2005/06:10

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:10 DATUM 2005-11-30 TID 10.00 11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ordföranden hälsade Anna Grönlund Krantz fp hjärtligt välkommen tillbaka till utskottet efter hennes ledighet och noterade att hon därmed återtagit sin plats som vice ordförande i utskottet. 1 Protokollsjustering

2005-11-30

Skatteutskottets protokoll 2005/06:9

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:9 DATUM 2005-11-29 TID 11.00 12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Finansdepartementet Statssekreterare Magdalena Andersson och finansrådet Anita Saldén Enérus, Finansdepartementet, informerade och besvarade frågor på skatte- och tullområdet inom EU samt om mervärdesskatt på lokalhyror

2005-11-29

Näringsutskottets protokoll 2005/06:13

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:13 DATUM 2005-11-29 TID 11.00 11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 12. 2 Utgiftsområde 24 Näringsliv Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2005/06:1 budgetpropositionen såvitt gäller utgiftsområde 24 Näringsliv

2005-11-29

Näringsutskottets protokoll 2005/06:13

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:13 DATUM 2005-11-29 TID 11.00 11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 12. 2 Utgiftsområde 24 Näringsliv Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2005/06:1 budgetpropositionen såvitt gäller utgiftsområde 24 Näringsliv

2005-11-29

Skatteutskottets protokoll 2005/06:8

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:8 DATUM 2005-11-24 TID 10.00 10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Mervärdesskatt på idrottsföreningars förhyrning av lokaler Behandlingen av det under det förra sammanträdet bordlagda förslaget till initiativ återupptogs. Skattedirektör Vilhelm Andersson och experten Martin Loeb,

2005-11-24

Näringsutskottets protokoll 2005/06:12

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:12 DATUM 2005-11-24 TID 09.30 09.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 11. 2 Proposition 2005/06:27 om leveranssäkra elnät Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2005/06:27 om leveranssäkra elnät jämte motioner. Utskottet

2005-11-24

Skatteutskottets protokoll 2005/06:7

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:7 DATUM 2005-11-22 TID 11.00 11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll 2005/06:6. 2 Inkomna skrivelser, m.m. Anmäldes inkomna skrivelser, se bilaga 2. 3 Beskattning av statligt anställda under utlandsstationering m.m. Föredrogs proposition

2005-11-22

Näringsutskottets protokoll 2005/06:11

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:11 DATUM 2005-11-22 TID 11.00 11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 10. 2 Proposition 2005/06:27 om leveranssäkra elnät Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2005/06:27 om leveranssäkra elnät jämte motioner. Ärendet

2005-11-22

Näringsutskottets protokoll 2005/06:10

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:10 DATUM 2005-11-17 TID 09.30 10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 9. 2 Standardisering Ordföranden Stig Håkansson och ledamöterna Sven Borgström och Eva Eiderström, SSR Konsumentråd, samt ledamoten Göran Nilsson, Sveriges

2005-11-17

Näringsutskottets protokoll 2005/06:9

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:9 DATUM 2005-11-15 TID 11.00 12.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 8. 2 Utgiftsområde 21 Energi jämte motioner Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2005/06:1 budgetpropositionen såvitt gäller utgiftsområde 21 Energi

2005-11-15

Skatteutskottets protokoll 2005/06:6

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:6 DATUM 2005-11-10 TID 10.0010.15, 11.0011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll 2005/06:5 2 Inkomna skrivelser, m.m. Anmäldes inkomna skrivelser, se bilaga 2. Beslutades att inte ha något sammanträde den 15 november. Kanslichefen informerade

2005-11-10