Dokument & lagar (2 403 träffar)

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2019/20:28

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:28 DATUM 2020-04-23 TID 10.00-10.51 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilagan 1 Medgivande att vara uppkopplad per telefon Utskottet beslutade att tillåta Anna Johansson SMats Green MSaila Quicklund MMagnus Persson SDHelén Pettersson

2020-04-23

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2019/20:28 (docx, 31 kB)

Skatteutskottets protokoll 2019/20:19

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:19 DATUM 2020-04-21 TID 11.00-11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ordförande Jörgen Hellman hälsade Eva Posjnov särskilt välkommen till dagens sammanträde. 1 Medgivande att vara uppkopplade via Skype Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter

2020-04-21

Skatteutskottets protokoll 2019/20:19 (docx, 30 kB)

Finansutskottets protokoll 2019/20:48

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2019/20:48 Datum 2020-04-21 Tid kl. 11.00-11.54 Närvarande Se bilaga 1 1 Konvergensprogrammet och nationella reformprogrammet Statssekreterarna Max Elger och Paula Carvalho Olovsson informerade utskottet och svarade på ledamöternas frågor. 2 Deltagande i EIB:s Covid-19

2020-04-21

Finansutskottets protokoll 2019/20:48 (docx, 46 kB)

Finansutskottets protokoll 2019/20:47

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2019/20:47 Datum 2020-04-14 Tid kl.11.00-11.26 Närvarande Se bilaga 1 1 Kommissionens förslag om inrättande av ett europeiskt instrument för tillfälligt stöd för att minska risken för arbetslöshet i en krissituation SURE till följd av utbrottet av covid-19, samt andra

2020-04-14

Finansutskottets protokoll 2019/20:47 (docx, 44 kB)

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2019/20:27

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:27 DATUM 2020-04-08 TID 11.00-13.00 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 1 Medgivande att vara uppkopplad per telefon Utskottet beslutade att tillåta ordinarie ledamöter och suppleanter enligt bilaga 1 att vara uppkopplade per

2020-04-08

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2019/20:27 (docx, 31 kB)

Finansutskottets protokoll 2019/20:46

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2019/20:46 Datum 2020-04-07 Tid kl.14.00-14.01 Närvarande Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2019/20:45. 2 Extra ändringsbudget för 2020 Förändringar i arbetslöshetsförsäkringen och studiestödet samt andra åtgärder med anledning av

2020-04-07

Finansutskottets protokoll 2019/20:46 (docx, 42 kB)

Finansutskottets protokoll 2019/20:45

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2019/20:45 Datum 2020-04-07 Tid kl.11.00-11.28 Närvarande Se bilaga 1 1 Förändringar i arbetslöshetsförsäkringen med anledning av coronaviruset Statssekreterare Linda Grape, Arbetsmarknadsdepartementet, informerade utskottet och svarade på ledamöternas frågor. 2

2020-04-07

Finansutskottets protokoll 2019/20:45 (docx, 43 kB)

Finansutskottets protokoll 2019/20:44

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2019/20:44 Datum 2020-04-06 Tid kl. 16:00-17:20 Närvarande Se bilaga 1 1 Riksbankens åtgärder med anledning av coronaviruset Förste vice riksbankschef Cecilia Skingsley informerade utskottet om hur Riksbankens åtgärder bidrar till att mildra coronakrisens effekter

2020-04-06

Finansutskottets protokoll 2019/20:44 (docx, 46 kB)

Finansutskottets protokoll 2019/20:43

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2019/20:43 Datum 2020-04-02 Tid kl. 14:0014:03 Närvarande Se bilaga 1 1 Extra ändringsbudget för 2020 Ytterligare åtgärder på skatteområdet med anledning av coronaviruset FiU55 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:151 och motioner. Utskottet justerade

2020-04-02

Finansutskottets protokoll 2019/20:43 (docx, 44 kB)

Finansutskottets protokoll 2019/20:42

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2019/20:42 Datum 2020-04-02 Tid kl. 11:00-11:43 Närvarande Se bilaga 1 1 Information med anledning av coronaviruset Finansmarknadsminister Per Bolund med medarbetare informerade utskottet och svarade på frågor. 2 Anmälningar Utskottet beslutade att sammanträda under

2020-04-02

Finansutskottets protokoll 2019/20:42 (docx, 44 kB)

Finansutskottets protokoll 2019/20:41

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2019/20:41 Datum 2020-03-30 Tid kl. 14:00-14:01 Närvarande Se bilaga 1 1 Extra ändringsbudget för 2020 Kreditgarantier för lån till företag med anledning av coronaviruset FiU54 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:142. Utskottet justerade betänkande

2020-03-30

Finansutskottets protokoll 2019/20:41 (docx, 44 kB)

Finansutskottets protokoll 2019/20:40

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2019/20:40 Datum 2020-03-30 Tid kl. 11:00-11:10 Närvarande Se bilaga 1 1 Extra ändringsbudget för 2020 Stöd vid korttidsarbete och andra åtgärder med anledning av coronaviruset FiU51 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:132 och motioner. Utskottet

2020-03-30

Finansutskottets protokoll 2019/20:40 (docx, 45 kB)

Yttrande 2019/20:FiU1y

Finansutskottets yttrande 2019/20:FiU1y Den europeiska gröna given Till miljö- och jordbruksutskottet Miljö- och jordbruksutskottet beslutade den 3 mars 2020 att ge finansutskottet tillfälle att senast den 26 mars 2020 yttra sig över kommissionens meddelande Den europeiska gröna given, COM2019 640. Finansutskottet har

2020-03-27

Yttrande 2019/20:FiU1y (pdf, 90 kB)

Finansutskottets protokoll 2019/20:39

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2019/20:39 Datum 2020-03-27 Tid Kl. 11.00-11.33 Närvarande Se bilaga 1 1 Förslaget om stöd vid korttidsarbete Finansrådet Linda Haggren, Finansdepartementet, informerade utskottet och svarade på frågor. 2 Extra ändringsbudget för 2020 Stöd vid korttidsarbete och

2020-03-27

Finansutskottets protokoll 2019/20:39 (docx, 43 kB)

Finansutskottets protokoll 2019/20:38

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2019/20:38 Datum 2020-03-26 Tid Kl. 11.00-11.55, ajournering, kl. 12.46-13.12 Närvarande Se bilaga 1 1 Information med anledning av coronaviruset Finansminister Magdalena Andersson och finansråden Linda Haggren och Åke Nordlander med medarbetare informerade utskottet

2020-03-26

Finansutskottets protokoll 2019/20:38 (docx, 45 kB)

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2019/20:26

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:26 DATUM 2020-03-26 TID 9.3610.25 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 1 Medgivande att vara uppkopplad per telefon Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter att vara uppkopplade per telefon:

2020-03-26

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2019/20:26 (docx, 46 kB)

Finansutskottets protokoll 2019/20:36

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2019/20:36 Datum 2020-03-24 Tid Kl. 11.00-11.22 Närvarande Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Mikael Pyka från skatteutskottets kansli får närvara vid kommande sammanträden när utskottet bereder coronavirus-relaterade ärenden på skatteområdet.

2020-03-24

Finansutskottets protokoll 2019/20:36 (docx, 45 kB)

Finansutskottets protokoll 2019/20:37

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2019/20:37 Datum 2020-03-23 Tid kl. 14.30-15.15 Närvarande Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Mikael Pyka från skatteutskottets kansli fick närvara vid punkten 1 på föredragningslistan. 2 Anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall Skatteverkets

2020-03-23

Finansutskottets protokoll 2019/20:37 (docx, 43 kB)

Yttrande 2019/20:SkU7y

Skatteutskottets yttrande 2019/20:SkU7y Den europeiska gröna given Till Miljö- och jordbruksutskottet Miljö- och jordbruksutskottet har gett skatteutskottet tillfälle att senast den 26 mars 2020 yttra sig över kommissionens meddelande Den europeiska gröna given COM2019 640Skatteutskottet har beslutat att yttra sig över

2020-03-20

Yttrande 2019/20:SkU7y (pdf, 91 kB)

Skatteutskottets protokoll 2019/20:18

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:18 DATUM 2020-03-19 TID 9.40-9.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2019/20:17. 2 Kanslimeddelanden Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes. 3 Genomförande av EU:s direktiv om automatiskt utbyte

2020-03-19

Skatteutskottets protokoll 2019/20:18 (docx, 28 kB)