Dokument & lagar (2 445 träffar)

Finansutskottets protokoll 2019/20:35

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2019/20:35 Datum 2020-03-18 Tid kl. 17.00-17.02 Närvarande Se bilaga 1 1 Extra ändringsbudget för 2020 Kreditgarantier till flygföretag med anledning av coronaviruset FiU52 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:136. Utskottet justerade betänkande

2020-03-18

Finansutskottets protokoll 2019/20:35 (docx, 42 kB)

Finansutskottets protokoll 2019/20:34

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2019/20:34 Datum 2020-03-18 Tid kl. 11.00-11.05 Närvarande Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2019/20:33. 2 Finansiella företags uppgifter till Riksgäldskontoret och vissa betaltjänstfrågor FiU36 Utskottet fortsatte behandlingen av

2020-03-18

Finansutskottets protokoll 2019/20:34 (docx, 43 kB)

Finansutskottets protokoll 2019/20:33

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2019/20:33 Datum 2020-03-17 Tid kl. 11.00-11.55 Närvarande Se bilaga 1 1 Händelseutvecklingen med anledning av coronaviruset Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen informerade utskottet och svarade på ledamöternas frågor. 2 Medgivande att närvara Utskottet

2020-03-17

Finansutskottets protokoll 2019/20:33 (docx, 43 kB)

Skatteutskottets protokoll 2019/20:17

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:17 DATUM 2020-03-12 TID 10.00-10.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2019/20:16. 2 Kanslimeddelanden Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes. 3 Genomförande av EU:s direktiv om automatiskt utbyte

2020-03-12

Skatteutskottets protokoll 2019/20:17 (docx, 27 kB)

Finansutskottets protokoll 2019/20:32

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2019/20:32 Datum 2020-03-12 Tid kl.10.30-11.22 Närvarande Se bilaga 1 1 Händelseutvecklingen med anledning av coronaviruset Finansminister Magdalena Andersson informerade utskottet och svarade på ledamöternas frågor. 2 Anmälningar Mottagande av motioner Utskottet

2020-03-12

Finansutskottets protokoll 2019/20:32 (docx, 44 kB)

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2019/20:25

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:25 DATUM 2020-03-12 TID 10.0010.37 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2019/20:24. 2 Effektiviteten i förmedlingsverksamheten förmedlarnas attityder och arbetssätt har betydelse Riksrevisor Stefan

2020-03-12

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2019/20:25 (docx, 28 kB)

Finansutskottets protokoll 2019/20:31

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2019/20:31 Datum 2020-03-10 Tid kl. 09.00-10.30, 10.45-11.42 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppen utfrågning om den aktuella penningpolitiken Riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Anna Breman informerade utskottets ledamöter och svarade på frågor om den aktuella

2020-03-10

Finansutskottets protokoll 2019/20:31 (docx, 43 kB)

Skatteutskottets protokoll 2019/20:16

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:16 DATUM 2020-03-03 TID 11.00-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att assistent Caroline Hägerhäll från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punkterna 1-8 på föredragningslistan. 2 Riksrevisionens

2020-03-03

Finansutskottets protokoll 2019/20:30

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2019/20:30 Datum 2020-03-03 Tid kl. 11.00-12.03 Närvarande Se bilaga 1 1 Anmälningar Inbjudan till möte i IMF/Världsbankens parlamentariska nätverk i Washington 13-14 april. Skrivelse från föreningen Svensk Sjöfart med anledning av Riksrevisionens granskning av Svenska

2020-03-03

Finansutskottets protokoll 2019/20:30 (docx, 44 kB)

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2019/20:24

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:24 DATUM 2020-03-03 TID 11.0011.33 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2019/20:23. 2 Integration AU9 Utskottet behandlade motioner. Ärendet bordlades. 3 Arbetsmiljö och arbetstid AU10 Utskottet

2020-03-03

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2019/20:24 (docx, 28 kB)

Yttrande 2019/20:SkU6y

Skatteutskottets yttrande 2019/20:SkU6y Kommissionens arbetsprogram för 2020 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 6 februari att ge skatteutskottet möjlighet att yttra sig över EU-kommissionens arbetsprogram för 2020. I yttrandet lämnar skatteutskottet sitt övergripande svar på de frågor som utrikesutskottet

2020-02-20

Yttrande 2019/20:SkU6y (pdf, 91 kB)

Skatteutskottets protokoll 2019/20:15

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:15 DATUM 2020-02-20 TID 10.00-10.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Personalliggare Professor Sven-Olov Daunfeldt m.fl.Handelns Forskningsinstitut och analyschef Eva Samakovlis med medarbetare, Skatteverket, informerade om personalliggare. 2 Justering

2020-02-20

Yttrande 2019/20:AU4y

Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2019/20:AU4y Kommissionens arbetsprogram 2020 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 6 februari 2020 att ge bl.a. arbetsmarknadsutskottet möjlighet att yttra sig över Kommissionens arbetsprogram 2020 En ambitiösare union COM2020 37 och över meddelandet Hur konferensen

2020-02-18

Yttrande 2019/20:AU4y (pdf, 101 kB)

Finansutskottets protokoll 2019/20:29

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2019/20:29 Datum 2020-02-18 Tid kl. 10.30-10.34 Närvarande Se bilaga 1 1 Anmälningar Inför utskottsresan till Sydamerika v 21 Kanslichefen påminde om mötet med Sveriges ambassadör i Argentina Anders Carlsson måndagen den 30 mars kl. 15.00-15.45 i FiU:s sessionssal.

2020-02-18

Finansutskottets protokoll 2019/20:29 (docx, 43 kB)

Finansutskottets protokoll 2019/20:28

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2019/20:28 Datum 2020-02-18 Tid kl. 11.00-11.07 Närvarande Se bilaga 1 1 Anmälningar Utskottet beslutade att kalla riksbankschef Stefan Ingves för information om förhandlingar med ECB angående anslutning av Riksbankens betalningssystem RIX till ECB:s system TIPS Target

2020-02-18

Finansutskottets protokoll 2019/20:28 (docx, 42 kB)

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2019/20:23

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:23 DATUM 2020-02-18 TID 11.0011.53 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2019/20:22. 2 Kommissionens arbetsprogram 2020 AU4y Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till utrikesutskottet

2020-02-18

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2019/20:23 (docx, 27 kB)

Yttrande 2019/20:SkU5y

Skatteutskottets yttrande 2019/20:SkU5y Protokoll om immunitet och privilegier för Europeiska organisationen för kärnforskning Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet har beslutat att ge skatteutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2019/20:49 Protokoll om immunitet och privilegier för Europeiska organisationen

2020-02-13

Yttrande 2019/20:SkU5y (pdf, 107 kB)

Skatteutskottets protokoll 2019/20:14

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:14 DATUM 2020-02-13 TID 10.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Aktuella EU-frågor Statssekreterare Leif Jakobsson med medarbetare, Finansdepartementet, informerade om aktuella EU-frågor. 2 Finansdepartementet Statssekreterare Leif Jakobsson med

2020-02-13

Skatteutskottets protokoll 2019/20:14 (docx, 30 kB)

Finansutskottets protokoll 2019/20:26

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2019/20:26 Datum 2020-02-11 Tid kl.11.00-11.28 Närvarande Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2019/20:25. 2 Ansvarsfrihet gällande genomförandet av EU:s årsbudget 2018 Utskottet överlade med statssekreterare Max Elger, åtföljd av medarbetare

2020-02-11

Finansutskottets protokoll 2019/20:26 (docx, 44 kB)

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2019/20:22

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:22 DATUM 2020-02-11 TID 11.0012.13 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2019/20:21. 2 Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering AU7 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade

2020-02-11

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2019/20:22 (docx, 326 kB)