Dokument & lagar (2 träffar)

Yttrande 1971:SkU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Skatteutskottets yttrande nr 2 år 1971 SkU 1971:2 y Till finansutskottet Genom beslut den 19 oktober och den 4 november 1971 har finansutskottet hemställt om skatteutskottets yttrande dels över de vid höst-riksdagens början väckta motionerna 1971:1489 av

1971-12-31

Yttrande 1971:SkU2 (pdf, 595 kB)

Yttrande 1971:SkU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Skatteutskottets yttrande nr 1 år 1971  SkU yttr. 1971:1 Till civilutskottet Civilutskottet har begärt yttrande från skatteutskottet över motionen 1971:1175, vari hemställs om sådan förstärkning av de lokala skattemyndighetemas personal utöver vad som förordas

1971-12-31

Yttrande 1971:SkU1 (pdf, 81 kB)