Dokument & lagar (8 träffar)

Yttrande 1977/78:AU8

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. AU 1977/78:8 y Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1977/78:8 y med anledning av motioner om lokaliseringen av vissa institutioner av betydelse för bevarande av tryckta skrifter samt ljud- och bild-upptagningar Till kulturutskottet och utbildningsutskottet

1977-12-31

Yttrande 1977/78:AU8 (pdf, 97 kB)

Yttrande 1977/78:AU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1977/78:7 y över motion om åtgärder för att öka sysselsättningen inom skogsbruket Till Jordbruksutskottet Genom beslut den 7 mars 1978 har jordbruksutskottet hemställt om arbetsmarknadsutskottets yttrande över motionen 1977/78:1269

1977-12-31

Yttrande 1977/78:AU7 (pdf, 113 kB)

Yttrande 1977/78:AU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1977/78:6 y över motioner om industribeställningar för försvarets räkning Till försvarsutskottet Genom beslut den 7 mars 1978 har försvarsutskottet hemställt om arbetsmarknadsutskottets yttrande över dels motionen 1977/78:683

1977-12-31

Yttrande 1977/78:AU6 (pdf, 84 kB)

Yttrande 1977/78:AU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1977/78:5 y över propositionen 1977/78:76 med energisparplan för befintlig bebyggelse, jämte motioner Till civilutskottet Arbetsmarknadsutskottet har beretts tillfälle att yttra sig över propositionen 76 med energisparplan

1977-12-31

Yttrande 1977/78:AU5 (pdf, 101 kB)

Yttrande 1977/78:AU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. AU 1977/78:4 y Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1977/78:4 y över propositionen 1977/78:73 om statliga textil- och konfektionsföretag, m. m.jämte motioner Till näringsutskottet Näringsutskottet har beslutat bereda arbetsmarknadsutskottet tillfälle att avge

1977-12-31

Yttrande 1977/78:AU4 (pdf, 218 kB)

Yttrande 1977/78:AU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1977/78:3 y över propositionen 1977/78:40j bilaga 1, i fråga om stöd till uppförande av kommunägda industrilokaler jämte motion Till näringsutskottet Näringsutskottet har beslutat bereda arbetsmarknadsutskottet tillfälle

1977-12-31

Yttrande 1977/78:AU3 (pdf, 117 kB)

Yttrande 1977/78:AU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1977/78:2 y över bilaga 2 till propositionen 1977/78:42 om åtgärder för försörjningsberedskapen på tekoområdet jämte motioner Till försvarsutskottet Försvarsutskottet har beslutat inhämta yttrande från arbetsmarknadsutskottet

1977-12-31

Yttrande 1977/78:AU2 (pdf, 181 kB)

Yttrande 1977/78:AU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1977/78:1 y över propositionen 1976/77:130 med förslag till riktlinjer för modernisering av det statliga budgetsystemet Till finansutskottet Finansutskottet har berett arbetsmarknadsutskottet m. fl. utskott tillfälle att

1977-12-31

Yttrande 1977/78:AU1 (pdf, 57 kB)