Dokument & lagar (13 träffar)

Yttrande 1978/79:SkU8

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. SkU 1978/79:8 y Skatteutskottets yttrande 1978/79:8 y över propositionen 1978/79:150 bilaga 1 hemställan 2, förslag till lag om konto för likviditetsutjämning jämte motion Till finansutskottet Finansutskottet har berett skatteutskottet tillfälle yttra sig

1978-12-31

Yttrande 1978/79:SkU8 (pdf, 136 kB)

Yttrande 1978/79:SkU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. SkU 1978/79:7 y Skatteutskottets yttrande 1978/79:7 y över propositionen 1978/79:124 om förvärv av Kockums varvsrörelse, m. m. jämte motioner Till näringsutskoltet Det i propositionen redovisade avtalet om alt staten skall förvärva Kockums varvsrörelse

1978-12-31

Yttrande 1978/79:SkU7 (pdf, 125 kB)

Yttrande 1978/79:SkU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. SkU 1978/79:6 y Skatteutskottets yttrande 1978/79:6 y över propositionen 1978/79:124 om förvärv av Kockums varvsrörelse, m. m. jämte motioner Till näfingsutskoltet Sedan näringsutskoltet berett skaueutskottet tillfälle att yttra sig över proposilionen

1978-12-31

Yttrande 1978/79:SkU6 (pdf, 144 kB)

Yttrande 1978/79:SkU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. SkU 1978/79:5 y Skatteutskottets yttrande 1978/79:5 y över propositionen  1978/79:95  om den  kommunala  ekonomin jämte motioner Till finansutskottet Finansutskottet har begärt yttrande från skatteutskottet över propositionen 1978/79:95 om den kommunala

1978-12-31

Yttrande 1978/79:SkU5 (pdf, 96 kB)

Yttrande 1978/79:SkU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Skatteutskottets yttrande 1978/79:4 y över bilaga 18 till budgetpropositionen 1979 i vad avser personalsituationen hos länsstyrelsernas mervärdeskatteenheter ocn rrlotionen 1978/79:1630 rörande samma fråga Till civilutskottet Sedan civilutskotlel berett

1978-12-31

Yttrande 1978/79:SkU4 (pdf, 134 kB)

Yttrande 1978/79:SkU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Skatteutskottets yttrande 1978/79:3 y till socialutskottet med anledning av propositionen 1978/79:100 bilaga 8 i vad avser anslag till socialstyrelsen Till socialutskottet 1 samband med behandlingen av motioner rörande vissa alkoholpoliiiska frågor har

1978-12-31

Yttrande 1978/79:SkU3 (pdf, 59 kB)

Yttrande 1978/79:SkU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. SkU 1978/79:2 y Skatteutskottets yttrande 1978/79:2 y över vissa motionsyrkanden om åtgärder inom den ekonomiska politiken Till finansutskottet Finansutskottet har berett skalteutskottet tillfälle att yttra sig över motionen 1978/79:2 av Olof Palme m. fi.

1978-12-31

Yttrande 1978/79:SkU2 (pdf, 49 kB)

Yttrande 1978/79:SkU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. SkU 1978/79:1 y Skatteutskottets yttrande 1978/79:1 y över propositionen 1978/79:20 om förbud mot automatspel jämte motioner Till näririgsutskottet Sedan näringsutskottet berett skatteutskottet tillfälle att yttra sig över propositionen 1978/79:20 om förbud

1978-12-31

Yttrande 1978/79:SkU1 (pdf, 109 kB)

Yttrande 1978/79:FiU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. FiU 1978/79:1 y Finansutskottets yttrande 1978/79:1 y tiver propositionen 1978/79:160 om fortsatt reformering av inkomstskatten, m. m.jämte motioner Till skatteutskottet Skatteutskottet har genom beslut 1979-04-03 berett finansutskottet tillfälle att yttra

1978-12-31

Yttrande 1978/79:FiU1 (pdf, 359 kB)

Yttrande 1978/79:AU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1978/79:4 y över motionen 1978/79:2435 såvitt angår frågan om stöd till fackliga organisationer Till skatteutskottet Skatteutskottet har berett arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över motionen 1978/79:2435,

1978-12-31

Yttrande 1978/79:AU4 (pdf, 63 kB)

Yttrande 1978/79:AU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1978/79:3 y över propositionen 1978/79:145 om åtgärder för tekoindustrin jämte motioner Till näringsutskottet Näringsutskottet har berett arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över propositionen 1978/79:145 och

1978-12-31

Yttrande 1978/79:AU3 (pdf, 171 kB)

Yttrande 1978/79:AU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1978/79:2 y över motionen 1978/79:1679 om ärendefördelningen mellan riksdagens utskott Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har anmodat arbetsmarknadsutskottet att yttra sig över motionen 1978/79:1679 av Birgitta

1978-12-31

Yttrande 1978/79:AU2 (pdf, 140 kB)

Yttrande 1978/79:AU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. AU 1978/79:1 y Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1978/79:1 y över propositionen 1978/79:49 om vissa varvsfrågor jämte motioner Till näringsutskottet Näringsutskottet har anmodat arbetsmarknadsutskottet att yttra sig över propositionen 1978/79:49 om vissa

1978-12-31

Yttrande 1978/79:AU1 (pdf, 588 kB)