Dokument & lagar (8 träffar)

Yttrande 1986/87:FiU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1986/87:4 y om ny riksbankslag och ändrat huvudmannaskap för riksgäldskontoret prop. 1986/87:143 FiU 1986/87:4 y Till konstitutionsutskottet Konstitufionsutskottet har berett finansutskottet tillfälle att yttra sig över de i proposifion

1986-12-31

Yttrande 1986/87:FiU4 (pdf, 254 kB)

Yttrande 1986/87:FiU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1986/87:3 y om revisionen av statsförvaltningen och andra frågor med anknytning till ledningen av den statliga  iqs6/87-3 förvaltningen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har med anledning av proposition 1986/87:99

1986-12-31

Yttrande 1986/87:FiU3 (pdf, 433 kB)

Yttrande 1986/87:FiU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1986/87:2 y över motioner om försäljning av statliga företag FiU 1986/87:2 y Till näringsutskottet Näringsutskottet har den 17 februari 1987 berett finansutskonet tillfälle att yttra sig över motionerna 1986/87N323,1986/87:N354

1986-12-31

Yttrande 1986/87:FiU2 (pdf, 252 kB)

Yttrande 1986/87:FiU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1986/87:1 y om en tillfällig förmögenhetsskatt för livförsäkringsbolag, m.m. prop. 1986/87:61 FiU 1986/87:1y Till skatteutskottet Skatteutskottet härden 11 november 1986 begärt yttrande från finansutskottet över proposition 1986/87:61

1986-12-31

Yttrande 1986/87:FiU1 (pdf, 662 kB)

Yttrande 1986/87:AU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1986/87:4 y om totalförsvarets fortsatta utveckling prop. 1986/87:95, bil. 9 AU 1986/87:4 y Till försvarsutskottet Försvarsutskottet har hemställt om arbetsmarknadsutskottets yttrande med anledning av proposition 1986/87:95

1986-12-31

Yttrande 1986/87:AU4 (pdf, 93 kB)

Yttrande 1986/87:AU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1986/87:3y om ledning av den statliga förvaltningen prop. 1986/87:99 AU 1986/87:3y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har hemställt om arbetsmarknadsutskottets yttrande över proposition 1986/87:99 öm ledning

1986-12-31

Yttrande 1986/87:AU3 (pdf, 652 kB)

Yttrande 1986/87:AU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1986/87:2y om anslag för budgetåret 1987/88 till Tillfälligt sysselsättningsbidrag för textil-och  1Q86/87-2 konfektionsindustrierna Till näringsutskottet Regeringen har i årets budgetproposition, bilaga 12, för nästa budgetår

1986-12-31

Yttrande 1986/87:AU2 (pdf, 93 kB)

Yttrande 1986/87:AU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1986/87:ly om höjning av arbetsmarknadsavgiften AU 1986/87: ly Till socialförsäkringsutskottet I detta yttrande behandlas två skilda frågor. Den ena gäller arbetsmarknadsavgiften enligt lagen om socialavgifter, den andra

1986-12-31

Yttrande 1986/87:AU1 (pdf, 123 kB)