Dokument & lagar (21 träffar)

Yttrande 1993/94:FiU13

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1993/94:FiU13y Reformering av det allmänna pensionssystemet Till socialförsäkringsutskottet Socialförsäkringsutskottet har den 3 maj 1994 beslutat att bereda finansutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1993/94:250 Reformering

1993-12-31

Yttrande 1993/94:FiU13 (pdf, 633 kB)

Yttrande 1993/94:FiU12

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1993/94:FiU12y Statlig garanti för anordnande av olympiska vinterspel i Sverige år 2002 1993/94 FiU12y Till kulturutskottet Kulturutskottet har berett finansutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1993/94:240 om en statlig

1993-12-31

Yttrande 1993/94:FiU12 (pdf, 197 kB)

Yttrande 1993/94:FiU11

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1993/94:FiUlly Med anledning av Finansdepartementets promemoria om en ombildning av arbets- 1993/94 givarorganisationen för det statliga området  FiUlly Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 15 mars 1994

1993-12-31

Yttrande 1993/94:FiU11 (pdf, 236 kB)

Yttrande 1993/94:FiU10

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1993/94:FiU10y Arbetsmarknadspolitiska åtgärder inom den kommunala sektorn 1993/94 FiUlOy Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet har genom beslut den 15 februari 1994 berett finansutskottet tillfålle att yttra sig

1993-12-31

Yttrande 1993/94:FiU10 (pdf, 175 kB)

Yttrande 1993/94:FiU9

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1993/94:FiU9y Konsekvensanalyser i propositioner Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har beslutat att granska konsekvensanalyser i propositioner som avlämnats under år 1993. I anslutning därtill har övriga utskott

1993-12-31

Yttrande 1993/94:FiU9 (pdf, 127 kB)

Yttrande 1993/94:FiU8

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1993/94:FiU8y En ombildning av arbetsgivarorganisationen för det statliga området 1993/94 FiU8y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har berett finansutskottet tillfålle att avge yttrande över proposition 1993/94:77

1993-12-31

Yttrande 1993/94:FiU8 (pdf, 448 kB)

Yttrande 1993/94:FiU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1993/94:FiU7y Regeringens behandling av riksdagens skrivelser  1993/94 FiU7y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har genom beslut den 26 oktober 1993 berett finansutskottet tillfålle att i de delar som berör finansutskottets

1993-12-31

Yttrande 1993/94:FiU7 (pdf, 82 kB)

Yttrande 1993/94:FiU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1993/94:FiU6y översyn av tjänsteinkomstbeskattningen, m.m. Till skatteutskottet Skatteutskottet har berett finansutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1993/94:90 Översyn av tjänsteinkomstbeskattningen, m.m. jämte motioner

1993-12-31

Yttrande 1993/94:FiU6 (pdf, 115 kB)

Yttrande 1993/94:FiU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1993/94:FiU5y Vissa skattefrågor rörande livförsäkring Till skatteutskottet Skatteutskottet har berett finansutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1993/94:85 om vissa skattefrågor rörande livförsäkring jämte motioner,

1993-12-31

Yttrande 1993/94:FiU5 (pdf, 140 kB)

Yttrande 1993/94:FiU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1993/94:FiU4y Reformerad företagsbeskattning Till skatteutskottet Skatteutskottet har berett finansutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1993/94:50 om fortsatt reformering av företagsbeskattningen jämte motioner, såvitt

1993-12-31

Yttrande 1993/94:FiU4 (pdf, 446 kB)

Yttrande 1993/94:FiU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1993/94:FiU3y En allmän och obligatorisk arbetslöshetsförsäkring 1993/94 FiU3y Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet har berett finansutskottet tillSlle att yttra sig över proposition 1993/94:80 om en allmän och

1993-12-31

Yttrande 1993/94:FiU3 (pdf, 520 kB)

Yttrande 1993/94:FiU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1993/94:FiU2y Arbetsmarknadspolitiska åtgärder för ungdomar och långtidsarbetslösa, m.m. 1993/94 FiU2y Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet har berett finansutskottet tillSlle att yttra sig över proposition 1993/94:66

1993-12-31

Yttrande 1993/94:FiU2 (pdf, 169 kB)

Yttrande 1993/94:FiU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1993/94:FiUly Postlag och en förändrad verksamhetsform för Postverket, m.m. prop. 1993/94:38 1993/94 FiUly Till trafikutskottet Trafikutskottet har den 26 oktober 1993 berett finansutskottet tillSlle att yttra sig över proposition

1993-12-31

Yttrande 1993/94:FiU1 (pdf, 248 kB)

Yttrande 1993/94:AU8

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1993/94:AU8y Kompletteringspropositionen Till finansutskottet Finansutskottet har berett arbefemarknadsutskottet tillSlle att yttra sig över proposition  1993/94:150 kompletteringspropositionen och med anledning av den

1993-12-31

Yttrande 1993/94:AU8 (pdf, 1804 kB)

Yttrande 1993/94:AU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1993/94:AU7y Förändringar i lönegarantisystemet Till lagutskottet Lagufekottet har berett arbefemarknadsufekottet tillfålle att avge yttrande över proposition 1993/94:208 Förändringar i lönegarantisystemet jämte de motioner

1993-12-31

Yttrande 1993/94:AU7 (pdf, 398 kB)

Yttrande 1993/94:AU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1993/94:AU6y Delad makt delat ansvar föräldraförsäkringen 1993/94 AU6y Till socialförsäkringsutskottet Inledning Till arbetsmarknadsutekottet har hänvisate regeringens proposition 1993/94:147 om jämställdhetepolitiken. Propositionen

1993-12-31

Yttrande 1993/94:AU6 (pdf, 199 kB)

Yttrande 1993/94:AU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1993/94:AU5y Ledighet för vård av barn Till socialutskottet Socialutekottet har berett arbetemarknadsutekottet tillSlle att yttra sig över proposition 1993/94:148 Vårdnadsbidrag jämte motioner. Utskottet yttrar sig i det

1993-12-31

Yttrande 1993/94:AU5 (pdf, 273 kB)

Yttrande 1993/94:AU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1993/94:AU4y Resurser till naturvård 1993/94 AU4y Till jordbruksutskottet Jordbruksutekottet har berett arbefemarknadsufekottet tillfålle att avge yttrande över motionerna 1993/94:Jo607 av Tuve Skånberg kdsI993/94:Jo653

1993-12-31

Yttrande 1993/94:AU4 (pdf, 63 kB)

Yttrande 1993/94:AU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1993/94:AU3y Arbetsmarknadspolitiska medel till skogspolitiken 1993/94 AU3y Till jordbruksutskottet Jordbruksutekottet har berett arbefemarknadsufekottet tillfålle att avge yttrande över motion 1993/94:Jo311 av Margareta

1993-12-31

Yttrande 1993/94:AU3 (pdf, 102 kB)

Yttrande 1993/94:AU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1993/94:AU2y En ombildning av arbetsgivarorganisationen för det statliga området 1993/94 AU2y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har berett arbefemarknadsufekottet tillSlle att yttra sig över proposition

1993-12-31

Yttrande 1993/94:AU2 (pdf, 340 kB)
Paginering