Dokument & lagar (4 347 träffar)

EU-nämndens dokument 2020/21:17

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2020/21:17 Skypesammanträde DATUM 2020-11-27 TID 08.30 12.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. En fullständig redogörelse av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. 1 Medgivande att delta på distans EU-nämnden medgav deltagande på distans

2020-11-27

EU-nämndens dokument 2020/21:17 (docx, 70 kB)

Skatteutskottets protokoll 2020/21:11

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:11 DATUM 2020-11-26 TID 10.00-10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ledamöter och suppleanter: Per Åsling CNiklas Wykman MHillevi Larsson SHelena Bouveng MEric Westroth

2020-11-26

Skatteutskottets protokoll 2020/21:11 (docx, 30 kB)

Finansutskottets protokoll 2020/21:16

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2020/21:16 Datum 2020-11-26 Tid kl. 11.00-12.33 Närvarande Se bilaga 1 1 Fråga om medgivande till deltagande på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Gunilla Carlsson SIngela Nylund Watz SIngemar Nilsson SBjörn

2020-11-26

Finansutskottets protokoll 2020/21:16 (docx, 46 kB)

Skatteutskottets protokoll 2020/21:10

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:10 DATUM 2020-11-24 TID 11.00-11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ledamöter och suppleanter: Per Åsling CNiklas Wykman MHillevi Larsson SHelena Bouveng MEric Westroth

2020-11-24

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2020/21:11

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:11 DATUM 2020-11-24 TID 11.0012.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ledamöter och suppleanter: Mats Green MSaila Quicklund MMagnus Persson SDHelén Pettersson SMartin

2020-11-24

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2020/21:11 (docx, 58 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2020/21:16

1  Fråga om medgivande till deltagande på distans Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Vi börjar med fråga om medgivande till deltagande på distans. Detta medges. 2  Utrikes frågor utveckling Statsrådet Peter Eriksson deltar via Skype Återrapport från videomöte den 8 juni 2020 Återrapport från informellt ministermöte Gymnich den 29

2020-11-20

EU-nämndens uppteckningar 2020/21:16 (pdf, 172 kB)

EU-nämndens dokument 2020/21:16

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2020/21:16 Skypesammanträde DATUM 2020-11-20 TID 09.00 09.52 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. En fullständig redogörelse av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. 1 Medgivande att delta på distans EU-nämnden medgav deltagande på distans

2020-11-20

EU-nämndens dokument 2020/21:16 (docx, 66 kB)

Skatteutskottets protokoll 2020/21:9

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:9 DATUM 2020-11-19 TID 10.00-10.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ledamöter och suppleanter: Per Åsling CNiklas Wykman MHillevi Larsson SHelena Bouveng MEric Westroth

2020-11-19

Skatteutskottets protokoll 2020/21:9 (docx, 35 kB)

Finansutskottets protokoll 2020/21:15

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2020/21:15 Datum 2020-11-19 Tid kl. 11.00-11.34 Närvarande Se bilaga 1 1 Fråga om medgivande till deltagande på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Gunilla Carlsson SEdward Riedl MOscar Sjöstedt SDAdnan

2020-11-19

Finansutskottets protokoll 2020/21:15 (docx, 46 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2020/21:15

1  Fråga om medgivande till deltagande på distans Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Klockan är 13.00. Vi inleder dagens EU-nämndssammanträde. Det är information och samråd inför videomöte i kretsen av stats- och regeringschefer. Det var meningen att detta skulle vara enbart ett informationssammanträde med statsrådet Hans Dahlgren som

2020-11-19

EU-nämndens uppteckningar 2020/21:15 (pdf, 168 kB)

EU-nämndens dokument 2020/21:15

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2020/21:15 Skypesammanträde DATUM 2020-11-19 TID 13.00 13.54 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. En fullständig redogörelse av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. 1 Medgivande att delta på distans EU-nämnden medgav deltagande på distans

2020-11-19

EU-nämndens dokument 2020/21:15 (docx, 58 kB)

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2020/21:10

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:10 DATUM 2020-11-17 TID 11.0011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ledamöter och suppleanter: Mats Green MSaila Quicklund MMagnus Persson SDHelén Pettersson SMartin

2020-11-17

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2020/21:10 (docx, 32 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2020/21:14

1  Fråga om medgivande till deltagande på distans Anf. 1  ORDFÖRANDEN: God morgon, ärade kollegor i riksdagens EU-nämnd Jag vill påminna om begreppet kompletterande mervärde, som vi tog upp förra gången. Vi har en ganska diger dagordning. Det som har sagts i utskotten behöver inte nödvändigtvis återupprepas vid dagens

2020-11-13

EU-nämndens uppteckningar 2020/21:14 (pdf, 421 kB)

EU-nämndens dokument 2020/21:14

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2020/21:14 Skypesammanträde DATUM 2020-11-13 TID 09.00 09.22 09.34 12.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. En fullständig redogörelse av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. 1 Medgivande att delta på distans EU-nämnden medgav deltagande

2020-11-13

EU-nämndens dokument 2020/21:14 (docx, 65 kB)

Yttrande 2020/21:SkU5y

Skatteutskottets yttrande 2020/21:SkU5y Kommissionens arbetsprogram 2021 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 15 oktober att ge skatteutskottet möjlighet att yttra sig över EU-kommissionens arbetsprogram för 2021. I yttrandet lämnar skatteutskottet sitt övergripande svar på de frågor som utrikesutskottet

2020-11-12

Yttrande 2020/21:SkU5y (pdf, 92 kB)

Yttrande 2020/21:SkU1y

Skatteutskottets yttrande 2020/21:SkU1y Skattefrågor i budgetpropositionen för 2021 Till finansutskottet Finansutskottet har gett skatteutskottet tillfälle att yttra sig över avsnittet Förslag till statens budget, finansplan och skattefrågor i regeringens proposition 2020/21:1 Budgetpropositionen för 2020 samt de motioner

2020-11-12

Yttrande 2020/21:SkU1y (pdf, 787 kB)

Yttrande 2020/21:AU2y

Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2020/21:AU2y Kommissionens arbetsprogram 2021 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 15 oktober 2020 att ge bl.a. arbetsmarknadsutskottet möjlighet att yttra sig över Kommissionens arbetsprogram 2021 Ett livskraftigt EU i en känslig omvärld COM2020 690Arbetsmarknadsutskottet

2020-11-12

Yttrande 2020/21:AU2y (pdf, 131 kB)

Skatteutskottets protokoll 2020/21:8

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:8 DATUM 2020-11-12 TID 10.00-10.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ledamöter och suppleanter: Per Åsling CNiklas Wykman MHillevi Larsson SEric Westroth SDSultan Kayhan

2020-11-12

Skatteutskottets protokoll 2020/21:8 (docx, 28 kB)

Finansutskottets protokoll 2020/21:14

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2020/21:14 Datum 2020-11-12 Tid kl. 11.00-12.45 Närvarande Se bilaga 1 1 Fråga om medgivande till deltagande på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Gunilla Carlsson SAdnan Dibrani SIngela Nylund Watz SIngemar

2020-11-12

Finansutskottets protokoll 2020/21:14 (docx, 50 kB)

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2020/21:9

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:9 DATUM 2020-11-12 TID 10.0010.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ledamöter och suppleanter: Anna Johansson SSaila Quicklund MHelén Pettersson SMartin Ådahl CAli

2020-11-12

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2020/21:9 (docx, 28 kB)