Dokument & lagar (28 109 träffar)

Motion 2020/21:3783 av Hampus Hagman m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:3783 av Hampus Hagman m.fl. KD med anledning av prop. 2020/21:49 Utökade möjligheter för Tullverket att besluta om postspärrar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning kring bredare befogenheter för Tullverket att besluta


Utskottsberedning: SkU

Motion 2020/21:3783 av Hampus Hagman m.fl. (KD) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3783 av Hampus Hagman m.fl. (KD) (pdf, 79 kB)

Skatteutskottets protokoll 2020/21:11

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:11 DATUM 2020-11-26 TID 10.00-10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ledamöter och suppleanter: Per Åsling CNiklas Wykman MHillevi Larsson SHelena Bouveng MEric Westroth

2020-11-26

Skatteutskottets protokoll 2020/21:11 (docx, 30 kB)

Finansutskottets protokoll 2020/21:16

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2020/21:16 Datum 2020-11-26 Tid kl. 11.00-12.33 Närvarande Se bilaga 1 1 Fråga om medgivande till deltagande på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Gunilla Carlsson SIngela Nylund Watz SIngemar Nilsson SBjörn

2020-11-26

Finansutskottets protokoll 2020/21:16 (docx, 46 kB)

Skatteutskottets protokoll 2020/21:10

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:10 DATUM 2020-11-24 TID 11.00-11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ledamöter och suppleanter: Per Åsling CNiklas Wykman MHillevi Larsson SHelena Bouveng MEric Westroth

2020-11-24

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2020/21:11

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:11 DATUM 2020-11-24 TID 11.0012.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ledamöter och suppleanter: Mats Green MSaila Quicklund MMagnus Persson SDHelén Pettersson SMartin

2020-11-24

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2020/21:11 (docx, 58 kB)

Skatteutskottets protokoll 2020/21:9

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:9 DATUM 2020-11-19 TID 10.00-10.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ledamöter och suppleanter: Per Åsling CNiklas Wykman MHillevi Larsson SHelena Bouveng MEric Westroth

2020-11-19

Skatteutskottets protokoll 2020/21:9 (docx, 35 kB)

Finansutskottets protokoll 2020/21:15

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2020/21:15 Datum 2020-11-19 Tid kl. 11.00-11.34 Närvarande Se bilaga 1 1 Fråga om medgivande till deltagande på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Gunilla Carlsson SEdward Riedl MOscar Sjöstedt SDAdnan

2020-11-19

Finansutskottets protokoll 2020/21:15 (docx, 46 kB)

Motion 2020/21:3772 av Magnus Persson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3772 av Magnus Persson m.fl. SD med anledning av skr. 2020/21:39 Riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingens tjänst Stöd och matchning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa att arbetssökande ges tillgång till leverantörer


Utskottsberedning: 2020/21:AU7

Motion 2020/21:3772 av Magnus Persson m.fl. (SD) (docx, 70 kB) Motion 2020/21:3772 av Magnus Persson m.fl. (SD) (pdf, 75 kB)

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2020/21:10

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:10 DATUM 2020-11-17 TID 11.0011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ledamöter och suppleanter: Mats Green MSaila Quicklund MMagnus Persson SDHelén Pettersson SMartin

2020-11-17

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2020/21:10 (docx, 32 kB)

Yttrande 2020/21:SkU5y

Skatteutskottets yttrande 2020/21:SkU5y Kommissionens arbetsprogram 2021 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 15 oktober att ge skatteutskottet möjlighet att yttra sig över EU-kommissionens arbetsprogram för 2021. I yttrandet lämnar skatteutskottet sitt övergripande svar på de frågor som utrikesutskottet

2020-11-12

Yttrande 2020/21:SkU5y (pdf, 92 kB)

Yttrande 2020/21:SkU1y

Skatteutskottets yttrande 2020/21:SkU1y Skattefrågor i budgetpropositionen för 2021 Till finansutskottet Finansutskottet har gett skatteutskottet tillfälle att yttra sig över avsnittet Förslag till statens budget, finansplan och skattefrågor i regeringens proposition 2020/21:1 Budgetpropositionen för 2020 samt de motioner

2020-11-12

Yttrande 2020/21:SkU1y (pdf, 787 kB)

Yttrande 2020/21:AU2y

Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2020/21:AU2y Kommissionens arbetsprogram 2021 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 15 oktober 2020 att ge bl.a. arbetsmarknadsutskottet möjlighet att yttra sig över Kommissionens arbetsprogram 2021 Ett livskraftigt EU i en känslig omvärld COM2020 690Arbetsmarknadsutskottet

2020-11-12

Yttrande 2020/21:AU2y (pdf, 131 kB)

Skatteutskottets protokoll 2020/21:8

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:8 DATUM 2020-11-12 TID 10.00-10.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ledamöter och suppleanter: Per Åsling CNiklas Wykman MHillevi Larsson SEric Westroth SDSultan Kayhan

2020-11-12

Skatteutskottets protokoll 2020/21:8 (docx, 28 kB)

Finansutskottets protokoll 2020/21:14

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2020/21:14 Datum 2020-11-12 Tid kl. 11.00-12.45 Närvarande Se bilaga 1 1 Fråga om medgivande till deltagande på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Gunilla Carlsson SAdnan Dibrani SIngela Nylund Watz SIngemar

2020-11-12

Finansutskottets protokoll 2020/21:14 (docx, 50 kB)

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2020/21:9

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:9 DATUM 2020-11-12 TID 10.0010.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ledamöter och suppleanter: Anna Johansson SSaila Quicklund MHelén Pettersson SMartin Ådahl CAli

2020-11-12

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2020/21:9 (docx, 28 kB)

Finansutskottets protokoll 2020/21:13

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2020/21:13 Datum 2020-11-10 Tid kl. 11.00-11.04 Närvarande Se bilaga 1 1 Fråga om medgivande till deltagande på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Gunilla Carlsson SEdward Riedl MAdnan Dibrani SUlla Andersson

2020-11-10

Finansutskottets protokoll 2020/21:13 (docx, 43 kB)

Motion 2020/21:3760 av Niklas Wykman m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3760 av Niklas Wykman m.fl. M med anledning av prop. 2020/21:29 Pausad BNP-indexering för drivmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ytterligare sänkning av skatten på bensin och diesel och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2020/21:SkU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2020/21:3760 av Niklas Wykman m.fl. (M) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3760 av Niklas Wykman m.fl. (M) (pdf, 81 kB)

Skatteutskottets protokoll 2020/21:7

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:7 DATUM 2020-11-05 TID 10.00 10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ledamöter och suppleanter: Per Åsling CNiklas Wykman MHillevi Larsson SHelena Bouveng MEric Westroth

2020-11-05

Skatteutskottets protokoll 2020/21:7 (docx, 28 kB)

Finansutskottets protokoll 2020/21:12

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2020/21:12 Datum 2020-11-05 Tid kl. 11:00-11.15 Närvarande Se bilaga 1 1 Fråga om medgivande till deltagande på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Gunilla Carlsson SIngemar Nilsson SBjörn Wiechel SEva Lindh

2020-11-05

Finansutskottets protokoll 2020/21:12 (docx, 45 kB)

Motion 2020/21:3756 av Eric Westroth m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3756 av Eric Westroth m.fl. SD Med anledning av prop. 2020/21:29 Pausad BNP-indexering för drivmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att permanent avskaffa BNP-indexeringen på bensin och diesel och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2020/21:SkU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2020/21:3756 av Eric Westroth m.fl. (SD) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3756 av Eric Westroth m.fl. (SD) (pdf, 79 kB)