Dokument & lagar (277 träffar)

Civilutskottets protokoll 2014/15:23

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:23 DATUM 2015-04-16 TID 9.30-9.40, 10.00-10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:22. 2 Verksamheten i Europeiska unionen under 2014 CU3y Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till

2015-04-16

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2014/15:26

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:26 DATUM 2015-04-16 TID 10.00-10.07 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Arbetsmiljö AU8 Utskottet behandlade motioner. Ärendet bordlades. 2 Lagen om behandling av personuppgifter vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

2015-04-16

Finansutskottets protokoll 2014/15:34

Protokoll Utskottssammanträde 2014/15:34 Datum 2015-04-14 Tid 11:00-12:40 Närvarande Se bilaga 1 1 Föredragning inför IMF:s/Världsbankens vårmöten tillsammans med utrikesutskottet Finansminister Magdalena Andersson Biståndsminister Isabella Lövin Riksbankschef Stefan Ingves Ledamöternas frågor besvarades. 2

2015-04-14

Finansutskottets protokoll 2014/15:33

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET Protokoll Utskottssammanträde 2014/15:33 Datum 2015-04-09 Tid 10:30-10:55 Närvarande Se bilaga 1 1 Anmälningar Veteranförenings årsmöte Kanslichefen påminde om riksdagens veteranförenings årsmöte den 6 maj då ledamöterna kan träffa tidigare FiU-ledamöter i sessionssalen kl. 14.30

2015-04-09

Civilutskottets protokoll 2014/15:22

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:22 DATUM 2015-04-09 TID 9.30-9.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:21. 2 Konsumenträtt och överskuldsättning CU11 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade betänkande 2014/15:CU11.

2015-04-09

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2014/15:25

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:25 DATUM 2015-04-09 TID 10.00-10.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Arbetslöshetsförsäkringen AU7 Utskottet fortsatte behandlingen av skr. 2013/14:252 Riksrevisionens rapport om effekter av förändrade regler för deltidsarbetslösa och motioner. Utskottet

2015-04-09

Finansutskottets protokoll 2014/15:32

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:32 DATUM 2015-04-07 TID 11:00-12:05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Intern utfrågning av riksrevisor Riksrevisor Claes Norgren redogjorde för Riksrevisionens årsredovisning 2014 och myndighetens uppföljningsrapport 2015. Riksrevisorn sammanfattade också

2015-04-07

Finansutskottets protokoll 2014/15:31

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:31 DATUM 2015-03-26 TID 10:30-10:45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Fråga om utskottsinitiativ Utskottet behandlade ett förslag till utskottsinitiativ om att ge regeringen i uppdrag att tillsätta en kommission för översyn av det finanspolitiska ramverket

2015-03-26

Finansutskottets protokoll 2014/15:30

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:30 DATUM 2015-03-24 TID 11:00-11:50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Redogörelse för penningpolitiken Riksbankschef Stefan Ingves redovisade Riksbankens underlag för utvärdering. Ledamöternas frågor besvarades. 2 Anmälningar Inbjudningar Kanslichefen

2015-03-24

Civilutskottets protokoll 2014/15:21

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:21 DATUM 2015-03-24 TID 11.00-12.00, 12.05-12.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:20. 2 Information Bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan m.fl. från Näringsdepartementet informerade

2015-03-24

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2014/15:24

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:24 DATUM 2015-03-24 TID 11.00-11.57 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Förslag om nya sysselsättningsriktlinjer Utskottet överlade med regeringen, företrädd av statsrådet Ylva Johansson, Arbetsmarknadsdepartementet, om Europeiska kommis-sionens förslag

2015-03-24

Finansutskottets protokoll 2014/15:29

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:29 DATUM 2015-03-19 TID 09.00-11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppen utfrågning på temat kontanthantering i samhället Inbjudna talare: Mikael Selander, chef för Landsbygds- och näringslivsenheten, Länsstyrelsen i Dalarna, Sten Selander, avdelningschef,

2015-03-19

Civilutskottets protokoll 2014/15:20

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:20 DATUM 2015-03-19 TID 9.30-9.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:19. 2 Associationsrätt m.m. CU8 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade betänkande 2014/15:CU8. M-C-V-FP-

2015-03-19

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2014/15:23

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:23 DATUM 2015-03-19 TID 10.00-10.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Arbetslöshetsförsäkringen AU7 Utskottet behandlade skrivelse 2013/14:252 Riksrevisionens rapport om effekter av förändrade regler för deltidsarbetslösa och motioner. Ärendet bordlades.

2015-03-19

Finansutskottets protokoll 2014/15:28

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:28 DATUM 2015-03-17 TID 11:00-11:50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning om Kapitalmarknadsunionen Överläggning hölls med finansmarknadsminister Per Bolund om kommissionens förslag: KOM 2015 63 Underlag för överläggningen utgjordes av en muntlig

2015-03-17

Finansutskottets protokoll 2014/15:27

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:27 DATUM 2015-01-22 TID 10:30-11:40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Inbjudningar: Lettiska EU-ordförandeskapets möte om ekonomiska och digitala frågor i Riga 19-20 april. Miljö och jordbruksutskottets seminarium om ekosystemtjänster 22 april.

2015-03-12

Civilutskottets protokoll 2014/15:19

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:19 DATUM 2015-03-12 TID 9.30-9.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:18. 2 Ersättningsrätt och insolvensrätt CU9 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade betänkande 2014/15:CU9.

2015-03-12

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2014/15:22

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:22 DATUM 2015-03-12 TID 10.00-10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Arbetsmarknadspolitik AU5 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade betänkande 2014/15:AU5. M-SD-C-V-FP- och KD ledamöterna anmälde reservationer. M-C-V-FP-

2015-03-12

Civilutskottets protokoll 2014/15:18

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:18 DATUM 2015-03-10 TID 11.00-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:17. 2 Planering och byggande CU10 Utskottet behandlade motioner. Ärendet bordlades. 3 Inkomna EU dokument Inkomna EU-dokument

2015-03-10

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2014/15:21

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:21 DATUM 2015-03-10 TID 11.00-12.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Parlamentariska socialförsäkringsutredningen PSFU Kommitténs ordförande Gunnar Axén och huvudsekreterare Ingemar Eriksson informerade utskottet och socialförsäkringsutskottet om

2015-03-10