Dokument & lagar (259 träffar)

Finansutskottets protokoll 2008/09:16

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:16 DATUM 2008-12-02 TID 11.00-11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan. Föredragningslistan godkändes med den ändringen att punkten 6 justering av protokoll ströks. 2 Anmälningar. Kanslichefen anmälde nya suppleanter: Christina Andersson c och

2008-12-02

Civilutskottets protokoll 2008/09:9

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:9 DATUM 2008-12-02 TID kl. 11.20-11.50 NÄRVARANDE se bilaga 1 Beslutades att p.g.a. tågförseningar, påbörja dagens sammanträde kl. 11.20. 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 20 november 2008. 2 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning,

2008-12-02

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2008/09:10

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:10 DATUM Torsdagen den 27 november 2008 TID kl. 10.00 10.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning med regeringen enligt 10 kap. 3 andra stycket riksdagsordningen Statssekreteraren Eva Uddén Sonnegård åtföljd av kanslirådet Per Ewaldsson, ämnesrådet Bo Barrefelt samt departementssekreterarna

2008-11-27

Skatteutskottets protokoll 2008/09:10

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:10 DATUM 2008-11-25 TID 11.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2008/09:9. 2 Inkomna skrivelser, m.m. Inkomna skrivelser, se bilaga 2. Kanslichefen informerade om ca 3 600 personer kom när Riksdagen hade Öppet Hus

2008-11-25

Finansutskottets protokoll 2008/09:15

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:15 DATUM 2008-11-25 TID 11.00-11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att riksdagsledamoten Christina Andersson cersättare för Roger Tiefensee, i avvaktan på formellt beslut om inval i utskottet fick vara närvarande under sammanträdet. 2 Godkännande

2008-11-25

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2008/09:9

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:9 DATUM Tisdagen den 25 november 2008 TID Kl. 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kanslimeddelanden Påmindes om kvällens besök på Saco kl. 18.30. Påmindes om besöket på Riksbanken den 26 november kl. 10-12. 2 EU-information från kansliet Påmindes om torsdagens EU-information

2008-11-25

Skatteutskottets protokoll 2008/09:9

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:9 DATUM 2008-11-20 TID 08.30 08.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2008/09:7 och 2008/09:8. 2 Inkomna skrivelser, m.m. Inkomna skrivelser, se bilaga 2. Kanslichefen informerade om att utbildningsutskottet berett samtliga

2008-11-20

Finansutskottets protokoll 2008/09:14

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:14 DATUM 2008-11-20 TID 09.00-10.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om garantiprogrammet Riksgäldskontorets generaldirektör Bo Lundgren, styrelseordförande Ove Nilsson och chefen för garantiavdelningen Magnus Thor informerade utskottet och svarade på frågor. Finansmarknadsminister

2008-11-20

Civilutskottets protokoll 2008/09:8

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:8 DATUM 2008-11-20 TID kl. 09.30-09.50 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Medgivande Utskottet medgav med stöd av 4 kap. 13 andra stycket riksdagsordningen att ledamoten Hannah Bergstedt får närvara vid dagens sammanträde. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 2 Protokollsjustering

2008-11-20

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2008/09:8

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:8 DATUM Torsdagen den 20 november 2008 TID Kl. 10.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1. Information lämnades av Riksrevisor Karin Lindell, åtföljd av Mats Johansson. 2. Information lämnades av VD:n Carl-Gustaf Leinar, åtföljd av Ann-Sofi Sjöberg, Trygghetsrådet, och VD:n Tomas

2008-11-20

Skatteutskottets protokoll 2008/09:8

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:8 DATUM 2008-11-18 TID 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justering av protokoll 2008/09:7 bordlades. 2 Inkomna skrivelser, m.m. Inkomna skrivelser, se bilaga 2. Kanslichefen informerade om en skrivelse som kommit ang. proposition

2008-11-18

Finansutskottets protokoll 2008/09:13

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:13 DATUM 2008-11-18 TID 12.30-13.35, 13.50-14.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om konvergensprogrammet Statssekreterare Per Jansson informerade och svarade på frågor. Deltog gjorde också Susanne Ackum, finansråd Thomas Pettersson, kansliråd Åsa Eriksson, departementssekreterare

2008-11-18

Civilutskottets protokoll 2008/09:7

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:7 DATUM 2008-11-18 TID kl. 11.00-12.10 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 13 november 2008. 2 EU-information om civilrättsliga frågor Statssekreteraren Magnus G Graner, ämnesrådet Kristina Holmgren, ämnessakkunnige Johan

2008-11-18

Skatteutskottets protokoll 2008/09:7

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:7 DATUM 2008-11-13 TID 09.30 10.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information angående F-skatt Rättslig expert Pia Blank Thörnroos och skattedirektör Urban Strömberg, Skatteverket, informerade och svarade på frågor angående proposition 2008/09:62 F-skatt åt fler.

2008-11-13

Finansutskottets protokoll 2008/09:12

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:12 DATUM 2008-11-13 TID 17.00-17.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan. Föredragningslistan godkändes. 2 Anmälningar. Kanslichefen anmälde att statsrådet Mats Odell kommer till sammanträdet den 20 november, protokollsutdrag från skatteutskottet

2008-11-13

Civilutskottets protokoll 2008/09:6

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:6 DATUM 2008-11-13 TID kl. 09.30-10.55 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 30 oktober 2008. 2 EU-information från regeringen Departementsrådet Britta Ahnmé Kågerman, kanslirådet Sophie Nordström och departementssekreteraren

2008-11-13

Skatteutskottets protokoll 2008/09:6

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:6 DATUM 2008-11-11 TID 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Sammanträdet inleddes exakt kl. 11.00 med en kort minnesstund som en markering av att det är 90-årsdagen av slutet på första världskriget. Agneta Berliner fp tackade för uppvaktningen i samband med

2008-11-11

Finansutskottets protokoll 2008/09:10

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:10 DATUM 2008-11-11 TID 11.00-13.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan. Punkten justering av protokoll ströks i övrigt godkändes föredragningslistan. 2 Anmälningar. Kanslichefen föreslog att utskottet tar emot besök ifrån det Iranska finansutskottet

2008-11-11

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2008/09:7

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:7 DATUM Tisdagen den 11 november 2008 TID Kl. 11.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kanslimeddelanden Informerades om: nästa sammanträde torsdagen den 20 november kl. 10.00, då information från Trygghetsrådet och Trygghetsfonden kommer att lämnas, besöket på Saco tisdagen

2008-11-11

Yttrande 2008/09:SkU1y

2008/09:SkU1 Skattefrågor i budgetpropositionen för 2009 Skatteutskottets yttrande 2008/09:SkU1 Skattefrågor i budgetpropositionen för 2009 Till finansutskottet Sammanfattning Utskottet tillstyrker regeringens beräkning av statsbudgetens inkomster för 2009. Härvid tillstyrker utskottet regeringens lagförslag och instämmer

2008-11-07

Yttrande 2008/09:SkU1y (pdf, 676 kB)