Dokument & lagar (368 träffar)

Finansutskottets protokoll 2014/15:15

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:15 DATUM 2014-12-09 TID 11:00-11:55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning om förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner Överläggningar hölls med finansmarknadsminister Per Bolund om kommissionens förslag KOM 2013 550. Underlag

2014-12-09

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2014/15:11

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:11 DATUM 2014-12-09 TID 11.00-11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet AU1 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:1 Utgiftsområde 13 och motioner. Utskottet justerade betänkande 2014/15:AU1.

2014-12-09

Skatteutskottets protokoll 2014/15:12

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:12 DATUM 2014-12-04 TID 10.0010.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Christina Ohlén från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punkt 1 på föredragningslistan. 2 Aktuella EU-frågor Statssekreterare

2014-12-04

Finansutskottets protokoll 2014/15:14

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:14 DATUM 2014-12-04 TID 10:30-11:35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ny punkt på dagordningen Utskottet beslutade lägga till punkten Anmälningar till dagordningen. 2 Det ekonomiska läget i EU och kommissionens investeringsplan Statssekreterare Karolina

2014-12-04

Civilutskottets protokoll 2014/15:10

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:10 DATUM 2014-12-04 TID 9.30-10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:9. 2 Information från Finansinspektionen Generaldirektören Martin Andersson m.fl.informerade utskottet bl.a. om amorteringskrav

2014-12-04

Civilutskottets protokoll 2014/15:9

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:10 DATUM 2014-12-04 TID 9.30-10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:9. 2 Information från Finansinspektionen Generaldirektören Martin Andersson m.fl.informerade utskottet bl.a. om amorteringskrav

2014-12-04

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2014/15:10

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:10 DATUM 2014-12-04 TID 10.00-10.07 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet AU1 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:1 Utgiftsområde 13 och motioner. Ärendet bordlades. 2 Utgiftsområde 14

2014-12-04

Skatteutskottets protokoll 2014/15:11

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:11 DATUM 2014-12-02 TID 11.0011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kommissionens förslag till rådets beslut om sjötullsystemet i de franska yttersta randområdena Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM2014 666. Utskottet ansåg att förslaget inte

2014-12-02

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2014/15:9

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:9 DATUM 2014-12-02 TID 11.00-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från regeringen Regeringen, företrädd av statsrådet Alice Bah Kuhnke, Kulturdepartementet, informerade om aktuella frågor inom området diskriminering, bl.a. regeringens

2014-12-02

Yttrande 2014/15:CU1y

Civilutskottets yttrande 2014/15:CU1y Utgiftsram för utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik Till finansutskottet Finansutskottet har gett civilutskottet tillfälle att yttra sig över Budgetpropositionen för 2015 prop. 2014/15:1 Förslag till statens budget, finansplan

2014-11-28

Yttrande 2014/15:CU1y (pdf, 104 kB)

Yttrande 2014/15:AU1y

Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2014/15:AU1y Utgiftsramar för utgiftsområdena 13 Integration och jämställdhet och 14 Arbetsmarknad och arbetsliv m.m. Till finansutskottet Finansutskottet har gett arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över Budgetpropositionen för 2015 prop. 2014/15:1 Förslag till statens

2014-11-28

Yttrande 2014/15:AU1y (pdf, 183 kB)

Yttrande 2014/15:SkU1y

Skatteutskottets yttrande 2014/15:SkU1y Skattefrågor i budgetpropositionen för 2015 Till finansutskottet Finansutskottet har gett skatteutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2014/15:1 Budgetpropositionen för 2015 prop. 2014/15:1 Förslag till statens budget, finansplan och skattefrågor samt de motioner som

2014-11-27

Yttrande 2014/15:SkU1y (pdf, 532 kB)

Skatteutskottets protokoll 2014/15:10

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:10 DATUM 2014-11-27 TID 10.0010.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:9. 2 Kanslimeddelanden Inkomna handlingar enligt bilaga 2 anmäldes. Föredragande Mikael Pyka informerade om Högsta förvaltningsdomstolens

2014-11-27

Finansutskottets protokoll 2014/15:13

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:13 DATUM 2014-11-27 TID 08:00-08:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Anna Wallin, Olof Åkerén och Peder Brynolf från skatteutskottet fick närvara under sammanträdet. 2 Utgiftsramar och beräkningar av statsinkomsterna

2014-11-27

Yttrande 2014/15:SkU4y

Skatteutskottets yttrande 2014/15:SkU4y Höständringsbudget för 2014 Till finansutskottet Finansutskottet beslutade den 24 oktober 2014 att ge övriga utskott tillfälle att yttra sig över regeringens höständringsbudget för 2014 prop. 2014/15:2 och de motioner som kan komma att väckas med anledning av propositionen. Skatteutskottet

2014-11-26

Yttrande 2014/15:SkU4y (pdf, 10 kB)

Yttrande 2014/15:SkU3y

Skatteutskottets yttrande 2014/15:SkU3y Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen Till konstitutionsutskottet Den 9 oktober 2014 beslutade konstitutionsutskottet att ge övriga utskott tillfälle att kommentera de iakttagelser om riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen som har redovisats

2014-11-26

Yttrande 2014/15:SkU3y (pdf, 96 kB)

Yttrande 2014/15:SkU2y

Skatteutskottets yttrande 2014/15:SkU2y Utgiftsram för utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution Till finansutskottet Finansutskottet har gett skatteutskottet tillfälle att yttra sig över Budgetpropositionen för 2015 prop. 2014/15:1 Förslag till statens budget finansplan och skattefrågor samt de motioner som kan komma

2014-11-26

Yttrande 2014/15:SkU2y (pdf, 111 kB)

Skatteutskottets protokoll 2014/15:9

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:9 DATUM 2014-11-25 TID 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:8. 2 Kanslimeddelanden Inkomna handlingar enligt bilaga 2 anmäldes. Kanslichefen påminde om besöket hos Riksrevisionen på onsdag

2014-11-25

Finansutskottets protokoll 2014/15:12

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:12 DATUM 2014-11-25 TID 11:00-11:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar 2 Utgiftsramar och beräkningar av statsinkomsterna FiU1 Utskottet fortsatte behandlingen av prop, 2014/15:1, motioner, yttranden och lagrådets yttrande. Mottagande av motioner

2014-11-25

Civilutskottets protokoll 2014/15:8

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:8 DATUM 2014-11-25 TID 11.00-12.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:7. 2 Medgivande att närvara Utskottet beslutade att Pia Törsleff Hertzberg och Christina Ohlén från EU-nämndens kansli fick

2014-11-25