Dokument & lagar (5 träffar)

Yttrande 1971:SkU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Skatteutskottets yttrande nr 2 år 1971 SkU 1971:2 y Till finansutskottet Genom beslut den 19 oktober och den 4 november 1971 har finansutskottet hemställt om skatteutskottets yttrande dels över de vid höst-riksdagens början väckta motionerna 1971:1489 av

1971-12-31

Yttrande 1971:SkU2 (pdf, 595 kB)

Yttrande 1971:SkU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Skatteutskottets yttrande nr 1 år 1971  SkU yttr. 1971:1 Till civilutskottet Civilutskottet har begärt yttrande från skatteutskottet över motionen 1971:1175, vari hemställs om sådan förstärkning av de lokala skattemyndighetemas personal utöver vad som förordas

1971-12-31

Yttrande 1971:SkU1 (pdf, 81 kB)

Yttrande 1971:JuU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Justitieutskottets yttrande nr 1 år 1971  JuU 1971:1 y Till finansutskottet Genom beslut den 4 november 1971 har finansutskottet hemställt att justitieutskottet avger yttrande över propositionen 1971:140 angående konjunkturstimulerande åtgärder, såvitt avser

1971-12-31

Yttrande 1971:JuU1 (pdf, 27 kB)

Yttrande 1971:CU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Civilutskottets yttrande nr 2 år 1971 CU 1971:2 y Till finansutskottet Kungl. Maj:t har i propositionen 1971:140 bilaga 9, s. 57-58 föreslagit riksdagen 1. att godkänna en förordad ändring av villkoren för bostadslån som innebär att lån får lämnas vissa

1971-12-31

Yttrande 1971:CU2 (pdf, 171 kB)

Yttrande 1971:CU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Civilutskottets yttrande nr 1 år 1971 CU 1971:1 y Till finans utsko 11 et I motionen 1971:1490 av herr Fälldin m. fl. c har utom annat hemställts att riksdagen måtte besluta uttala sig för att Kungl. Maj:t i enlighet med av riksdagen erhållet bemyndigande

1971-12-31

Yttrande 1971:CU1 (pdf, 174 kB)