Dokument & lagar (598 träffar)

Yttrande 2019/20:FiU1y

Finansutskottets yttrande 2019/20:FiU1y Den europeiska gröna given Till miljö- och jordbruksutskottet Miljö- och jordbruksutskottet beslutade den 3 mars 2020 att ge finansutskottet tillfälle att senast den 26 mars 2020 yttra sig över kommissionens meddelande Den europeiska gröna given, COM2019 640. Finansutskottet har

2020-03-27

Yttrande 2019/20:FiU1y (pdf, 90 kB)

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2019/20:26

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:26 DATUM 2020-03-26 TID 9.3610.25 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 1 Medgivande att vara uppkopplad per telefon Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter att vara uppkopplade per telefon:

2020-03-26

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2019/20:26 (docx, 46 kB)

Yttrande 2019/20:SkU7y

Skatteutskottets yttrande 2019/20:SkU7y Den europeiska gröna given Till Miljö- och jordbruksutskottet Miljö- och jordbruksutskottet har gett skatteutskottet tillfälle att senast den 26 mars 2020 yttra sig över kommissionens meddelande Den europeiska gröna given COM2019 640Skatteutskottet har beslutat att yttra sig över

2020-03-20

Yttrande 2019/20:SkU7y (pdf, 91 kB)

Yttrande 2019/20:AU5y

Riksdagens skrivelser till regeringen åtgärder under 2019 Dokumentet är inte

2020-03-18

Finansutskottets protokoll 2019/20:35

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2019/20:35 Datum 2020-03-18 Tid kl. 17.00-17.02 Närvarande Se bilaga 1 1 Extra ändringsbudget för 2020 Kreditgarantier till flygföretag med anledning av coronaviruset FiU52 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:136. Utskottet justerade betänkande

2020-03-18

Finansutskottets protokoll 2019/20:35 (docx, 42 kB)

Finansutskottets protokoll 2019/20:34

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2019/20:34 Datum 2020-03-18 Tid kl. 11.00-11.05 Närvarande Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2019/20:33. 2 Finansiella företags uppgifter till Riksgäldskontoret och vissa betaltjänstfrågor FiU36 Utskottet fortsatte behandlingen av

2020-03-18

Finansutskottets protokoll 2019/20:34 (docx, 43 kB)

Finansutskottets protokoll 2019/20:33

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2019/20:33 Datum 2020-03-17 Tid kl. 11.00-11.55 Närvarande Se bilaga 1 1 Händelseutvecklingen med anledning av coronaviruset Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen informerade utskottet och svarade på ledamöternas frågor. 2 Medgivande att närvara Utskottet

2020-03-17

Finansutskottets protokoll 2019/20:33 (docx, 43 kB)

Yttrande 2019/20:CU3y

Den europeiska gröna given Dokumentet är inte

2020-03-12

Finansutskottets protokoll 2019/20:32

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2019/20:32 Datum 2020-03-12 Tid kl.10.30-11.22 Närvarande Se bilaga 1 1 Händelseutvecklingen med anledning av coronaviruset Finansminister Magdalena Andersson informerade utskottet och svarade på ledamöternas frågor. 2 Anmälningar Mottagande av motioner Utskottet

2020-03-12

Finansutskottets protokoll 2019/20:32 (docx, 44 kB)

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2019/20:25

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:25 DATUM 2020-03-12 TID 10.0010.37 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2019/20:24. 2 Effektiviteten i förmedlingsverksamheten förmedlarnas attityder och arbetssätt har betydelse Riksrevisor Stefan

2020-03-12

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2019/20:25 (docx, 28 kB)

Kulturutskottets protokoll 2019/20:23

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:23 DATUM Tisdagen den 10 mars 2020 TID Kl. 11.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2019/20:22 av den 20 februari 2020. 2 Kulturarvsfrågor KrU9 Fortsattes behandlingen av motioner om kulturarvsfrågor jfr prot. 2019/20:22.8Ärendet

2020-03-10

Kulturutskottets protokoll 2019/20:23 (docx, 29 kB)

Finansutskottets protokoll 2019/20:31

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2019/20:31 Datum 2020-03-10 Tid kl. 09.00-10.30, 10.45-11.42 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppen utfrågning om den aktuella penningpolitiken Riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Anna Breman informerade utskottets ledamöter och svarade på frågor om den aktuella

2020-03-10

Finansutskottets protokoll 2019/20:31 (docx, 43 kB)

Skatteutskottets protokoll 2019/20:16

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:16 DATUM 2020-03-03 TID 11.00-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att assistent Caroline Hägerhäll från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punkterna 1-8 på föredragningslistan. 2 Riksrevisionens

2020-03-03

Finansutskottets protokoll 2019/20:30

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2019/20:30 Datum 2020-03-03 Tid kl. 11.00-12.03 Närvarande Se bilaga 1 1 Anmälningar Inbjudan till möte i IMF/Världsbankens parlamentariska nätverk i Washington 13-14 april. Skrivelse från föreningen Svensk Sjöfart med anledning av Riksrevisionens granskning av Svenska

2020-03-03

Finansutskottets protokoll 2019/20:30 (docx, 44 kB)

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2019/20:24

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:24 DATUM 2020-03-03 TID 11.0011.33 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2019/20:23. 2 Integration AU9 Utskottet behandlade motioner. Ärendet bordlades. 3 Arbetsmiljö och arbetstid AU10 Utskottet

2020-03-03

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2019/20:24 (docx, 28 kB)

Rapport från riksdagen 2019/20:RFR7

Öppen utfrågning om finansiell stabilitet den 28 januari 2020. Fintech och cyberhot Hur påverkas den finansiella stabiliteten ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-88607-95-9 Riksdagstryckeriet, Stockholm 2019 2019/20:RFR7 Förord Finansutskottet bjöd den 28 januari 2020 in till en öppen utfrågning om finansiell stabilitet

2020-03-03

Rapport från riksdagen 2019/20:RFR7 (pdf, 10466 kB)

Yttrande 2019/20:SkU6y

Skatteutskottets yttrande 2019/20:SkU6y Kommissionens arbetsprogram för 2020 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 6 februari att ge skatteutskottet möjlighet att yttra sig över EU-kommissionens arbetsprogram för 2020. I yttrandet lämnar skatteutskottet sitt övergripande svar på de frågor som utrikesutskottet

2020-02-20

Yttrande 2019/20:SkU6y (pdf, 91 kB)

Yttrande 2019/20:CU2y

Civilutskottets yttrande 2019/20:CU2y Kommissionens arbetsprogram 2020 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 11 februari 2020 att ge övriga utskott tillfälle att yttra sig över kommissionens meddelande Hur konferensen om Europas framtid kan se ut COM2020 27 och Kommissionens arbetsprogram 2020 En ambitiösare

2020-02-20

Yttrande 2019/20:CU2y (pdf, 89 kB)

Skatteutskottets protokoll 2019/20:15

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:15 DATUM 2020-02-20 TID 10.00-10.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Personalliggare Professor Sven-Olov Daunfeldt m.fl.Handelns Forskningsinstitut och analyschef Eva Samakovlis med medarbetare, Skatteverket, informerade om personalliggare. 2 Justering

2020-02-20

Kulturutskottets protokoll 2019/20:22

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:22 DATUM Torsdagen den 20 februari 2020 TID Kl. 09.3011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2019/20:21 av den 18 februari 2020. 2 Övrig fråga Aron Emilsson SD begär att utskottet ska kalla public service-bolagen till ett

2020-02-20

Kulturutskottets protokoll 2019/20:22 (docx, 28 kB)