Dokument & lagar (48 träffar)

Yttrande 1993/94:SoU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialförsäkringsutskottets yttrande 1993/94:SfU7y Kompletteringspropositionen Till finansutskottet Finansutskottet har den 3 maj 1994 berett socialförsäkringsutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1993/94:150 kompletteringspropositionen jämte

1993-12-31

Yttrande 1993/94:SoU7 (pdf, 622 kB)

Yttrande 1993/94:SoU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialutskottets yttrande 1993/94:SoU6y Kompletteringspropositionen Till finansutskottet Finansutskottet har berett socialutskottet tillfålle att avge yttrande över proposition 1993/94:150 Reviderad finansplan m.m. kompletteringspropositionen jämte eventuella

1993-12-31

Yttrande 1993/94:SoU6 (pdf, 485 kB)

Yttrande 1993/94:SoU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialutskottets yttrande 1993/94:SoU5y Ändringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES-avtalet 1993/94 m.m. SoU5y Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har beslutat bereda vart och ett av riksdagens övriga utskott tillSlle att senast

1993-12-31

Yttrande 1993/94:SoU5 (pdf, 32 kB)

Yttrande 1993/94:SoU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialutskottets yttrande 1993/94:SoU4y Lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst 1993/94 SoU4y Till socialförsäkringsutskottet Socialförsäkringsutskottet har genom beslut den 14 april

1993-12-31

Yttrande 1993/94:SoU4 (pdf, 312 kB)

Yttrande 1993/94:SoU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialutskottets yttrande 1993/94:SoU3y Jämställdhetsfrågor Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet har beslutat bereda socialutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1993/94:147 Jämställdhetspolitiken:Delad makt delat ansvar jämte

1993-12-31

Yttrande 1993/94:SoU3 (pdf, 352 kB)

Yttrande 1993/94:SoU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialutskottets yttrande 1993/94:SoU2y Avveckling av amalgam Till jordbruksutskottet Jordbruksutskottet har beslutat bereda socialutskottet tillfålle att avge yttrande över proposition 1993/94:163 Riktlinjer för en fortsatt kretsloppsanpassning av samhället

1993-12-31

Yttrande 1993/94:SoU2 (pdf, 362 kB)

Yttrande 1993/94:SoU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialutskottets yttrande 1993/94:SoUly Konsekvensanalyser i regeringens propositioner Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 25 november 1993 beslutat att bereda bl.a. socialutskottet tillfålle att yttra sig över förekomsten och utformningen

1993-12-31

Yttrande 1993/94:SoU1 (pdf, 227 kB)

Yttrande 1993/94:KrU10

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1993/94:KrU10y Kompletteringspropositionen Till finansutskottet Finansutskottet har den 3 maj 1994 beslutat bereda kulturutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1993/94:150 kompletteringspropositionen jämte eventuella

1993-12-31

Yttrande 1993/94:KrU10 (pdf, 233 kB)

Yttrande 1993/94:KrU9

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1993/94:KrU9y Försäljning av AB Tipstjänst till svenskt föreningsliv m.m. 1993/94 KrU9y Till finansutskottet Finansutskottet har den 26 april 1994 beslutat bereda kulturutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1993/94:243

1993-12-31

Yttrande 1993/94:KrU9 (pdf, 363 kB)

Yttrande 1993/94:KrU8

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1993/94:KrU8y Utveckling av kulturprojekt m.m. Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet har den 13 april 1994 beslutat bereda kulturutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1993/94:177 Utbildning och forskning Kvalitet

1993-12-31

Yttrande 1993/94:KrU8 (pdf, 218 kB)

Yttrande 1993/94:KrU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1993/94:KrU7y Bygder och regioner i utveckling Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet har den 29 mars 1994 beslutat bereda kulturutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1993/94:140 Bygder och regioner i

1993-12-31

Yttrande 1993/94:KrU7 (pdf, 236 kB)

Yttrande 1993/94:KrU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1993/94:KrU6y Ny myndighetsorganisation på radio- och TV-området 1993/94 KrU6y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 22 mars 1994 beslutat bereda kulturutskottet tillSlle att avge yttrande över proposition

1993-12-31

Yttrande 1993/94:KrU6 (pdf, 358 kB)

Yttrande 1993/94:KrU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1993/94:KrU5y Fotografirättens integration i upphovsrättslagen Till lagutskottet Lagutskottet har den 8 februari 1994 beslutat bereda kulturutskottet tillSlle att yttra sig över proposition 1993/94:109 om fotografirättens integration

1993-12-31

Yttrande 1993/94:KrU5 (pdf, 150 kB)

Yttrande 1993/94:KrU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1993/94:KrU4y Länsstyrelsernas resurser för kulturmiljövård Till bostadsutskottet Bostadsutskottet har den 8 februari 1994 beslutat bereda kulturutskottet tillfålle att avge yttrande över proposition 1993/94:100 bilaga 14 anslaget

1993-12-31

Yttrande 1993/94:KrU4 (pdf, 132 kB)

Yttrande 1993/94:KrU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1993/94:KrU3y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen 1993/94 KrU3y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har genom beslut den 26 oktober 1993 berett kulturutskottet tillfålle att i de

1993-12-31

Yttrande 1993/94:KrU3 (pdf, 117 kB)

Yttrande 1993/94:KrU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1993/94:KrU2y Stiftelser Till lagutskottet Lagutskottet har den 30 november 1993 beslutat bereda kulturutskottet tillfålle att i de delar som berör kulturutskottets beredningsområde yttra sig över proposition 1993/94:9 om stiftelser

1993-12-31

Yttrande 1993/94:KrU2 (pdf, 202 kB)

Yttrande 1993/94:KrU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1993/94:KrUly Arbetsmarknadspolitiska åtgärder för ungdomar och långtidsarbetslösa, m.m. 1993/94 KrUly Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet har genom beslut den 11 november 1993 berett kulturutskottet tillfalle att

1993-12-31

Yttrande 1993/94:KrU1 (pdf, 106 kB)

Yttrande 1993/94:FiU13

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1993/94:FiU13y Reformering av det allmänna pensionssystemet Till socialförsäkringsutskottet Socialförsäkringsutskottet har den 3 maj 1994 beslutat att bereda finansutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1993/94:250 Reformering

1993-12-31

Yttrande 1993/94:FiU13 (pdf, 633 kB)

Yttrande 1993/94:FiU12

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1993/94:FiU12y Statlig garanti för anordnande av olympiska vinterspel i Sverige år 2002 1993/94 FiU12y Till kulturutskottet Kulturutskottet har berett finansutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1993/94:240 om en statlig

1993-12-31

Yttrande 1993/94:FiU12 (pdf, 197 kB)

Yttrande 1993/94:FiU11

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1993/94:FiUlly Med anledning av Finansdepartementets promemoria om en ombildning av arbets- 1993/94 givarorganisationen för det statliga området  FiUlly Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 15 mars 1994

1993-12-31

Yttrande 1993/94:FiU11 (pdf, 236 kB)
Paginering