Dokument & lagar (35 träffar)

Yttrande 1986/87:SoU8

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialutskottets yttrande 1986/87:8 y om viss försöksverksamhet i frikommunerna prop. 1986/87:118 delvis SoU 1986/87:8 y Till konstitutionsutskottet Konsfitutionsutskottet har berett socialutskottet fillfälle att yttra sig över proposifion 1986/87:118 om

1986-12-31

Yttrande 1986/87:SoU8 (pdf, 217 kB)

Yttrande 1986/87:SoU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialutskottets yttrande 1986/87:7y Över totalförsvarets fortsatta utveckling, såvitt avser hälso- och sjukvården samt socialtjänsten prop. 1986/87:95, bil. 4 1986/87:7 y Till försvarsutskottet Försvarsutskottet har hemställt om yttrande från socialutskottet

1986-12-31

Yttrande 1986/87:SoU7 (pdf, 787 kB)

Yttrande 1986/87:SoU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialutskottets yttrande 1986/87:6 y om vårdavgift för pensionärer SoU 1986/87:6 y Till socialförsäkringsutskottet Socialförsäkringsutskottet har berett socialutskottet tillfälle att yttra sig över vissa med anledning av proposition 1986/87:100 bil. 7

1986-12-31

Yttrande 1986/87:SoU6 (pdf, 194 kB)

Yttrande 1986/87:SoU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialutskottets yttrande 1986/87:5y om äldres boende SoU 1986/87:5y Till bostadsutskottet Bostadsutskottet har berett socialutskottet tillfälle att yttra sig över fyra till bostadsutskottet hänvisade motioner som rör frågan om låneregler vid ombyggnad

1986-12-31

Yttrande 1986/87:SoU5 (pdf, 281 kB)

Yttrande 1986/87:SoU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialutskottets yttrande 1986/87:4 y om omhändertagande av dödfött foster SoU 1986/87:4 y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har beslutat inhämta socialutskottets yttrande över motion 1985/86:K614 av Ingrid Ronne-Björkqvist och Per Arne

1986-12-31

Yttrande 1986/87:SoU4 (pdf, 150 kB)

Yttrande 1986/87:SoU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialutskottets yttrande 1986/87:3 y om vissa åtgärder m.m. efter Tjernobylolyckan SoU 1986/87:3 y Till näringsutskottet Näringutskottet har berett socialutskottet tillfälle att yttra sig över vissa med anledning av proposition 1986/87:18 om vissa åtgärder

1986-12-31

Yttrande 1986/87:SoU3 (pdf, 409 kB)

Yttrande 1986/87:SoU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialutskottets yttrande 1986/87:2y om vissa alkoholpolitiska frågor SoU 1986/87:2y Till skatteutskottet Skatteutskottet har berett socialutskottet tillfälle att yttra sig över ett antal till skatteutskottet hänvisade motioner på alkoholpolitikens område.

1986-12-31

Yttrande 1986/87:SoU2 (pdf, 1663 kB)

Yttrande 1986/87:SoU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialutskottets yttrande 1986/87:1 y om läkarförsörjning m. m. SoU 1986/87:1 y Till socialförsäkringsutskottet Socialförsäkringsutskottet har berett socialutskottet tillfälle att yttra sig över vissa med anledning av proposition 1985/86:167 om vissa ersättningar

1986-12-31

Yttrande 1986/87:SoU1 (pdf, 330 kB)

Yttrande 1986/87:KrU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1986/87:7 y om vissa hantverksfrågor KrU 1986/87:7 y Till näringsutskottet Näringsutskottet har den 7 april 1987 beslutat bereda kulturutskottet tillfälle att yttra sig över motionerna 1986/87:N382 och 1986/87:N410 yrkande 4.

1986-12-31

Yttrande 1986/87:KrU7 (pdf, 128 kB)

Yttrande 1986/87:KrU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1986/87:6 y om Sveriges Riksradios programverksamhet för utlandet prop. 1986/87:108 KrU 1986/87:6y Till utrikesiitskottet Utrikesutskottet har den 26 mars 1987 beslutat bereda kulturutskottet tillfälle att yttra sig över proposition

1986-12-31

Yttrande 1986/87:KrU6 (pdf, 182 kB)

Yttrande 1986/87:KrU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1986/87:5 y om totalförsvarets fortsatta utveckling prop. 1986/87:95 delvis KrU 1986/87:5y Till försvarsutskottet Försvarsutskottet barden 17 mars 1987 beslutat hemställa om yttrande från kulturutskottet senast den 23 april 1987

1986-12-31

Yttrande 1986/87:KrU5 (pdf, 164 kB)

Yttrande 1986/87:KrU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1986/87:4 y om vissa forskningsfrågor prop. 1986/87:80 bil. 6 delvis KrU 1986/87:4 y Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet har den 19 mars 1987 beslutat bereda kulturutskottet tillfälle att yttra sig över den med anledning

1986-12-31

Yttrande 1986/87:KrU4 (pdf, 169 kB)

Yttrande 1986/87:KrU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1986/87:3 y om vissa byggnadsarbeten inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde  ino,o-1986/87:3 y prop. 1986/87:100 bil. 10 delvis Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet har den 3 februari 1987 beslutat bereda kulturutskottet

1986-12-31

Yttrande 1986/87:KrU3 (pdf, 112 kB)

Yttrande 1986/87:KrU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1986/87:2 y om bidrag till studieförbunden m. m. prop. 1986/ 87:100 bil. 10 delvis KrU 1986/87:2 y Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet har den 3 februari 1987 beslutat bereda kulturutskottet tillfälle an yttra sig över

1986-12-31

Yttrande 1986/87:KrU2 (pdf, 129 kB)

Yttrande 1986/87:KrU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1986/87:1 y om följdlagstiftning till den nya plan- och bygglagen, lagen om exploateringssamverkan samt lagen om hushållning med naturresurser m. m. 1986/87:1 y prop. 1985/86:90 Till bostadsutskottet Bostadsutskottet har den 8 oktober

1986-12-31

Yttrande 1986/87:KrU1 (pdf, 390 kB)

Yttrande 1986/87:FiU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1986/87:4 y om ny riksbankslag och ändrat huvudmannaskap för riksgäldskontoret prop. 1986/87:143 FiU 1986/87:4 y Till konstitutionsutskottet Konstitufionsutskottet har berett finansutskottet tillfälle att yttra sig över de i proposifion

1986-12-31

Yttrande 1986/87:FiU4 (pdf, 254 kB)

Yttrande 1986/87:FiU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1986/87:3 y om revisionen av statsförvaltningen och andra frågor med anknytning till ledningen av den statliga  iqs6/87-3 förvaltningen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har med anledning av proposition 1986/87:99

1986-12-31

Yttrande 1986/87:FiU3 (pdf, 433 kB)

Yttrande 1986/87:FiU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1986/87:2 y över motioner om försäljning av statliga företag FiU 1986/87:2 y Till näringsutskottet Näringsutskottet har den 17 februari 1987 berett finansutskonet tillfälle att yttra sig över motionerna 1986/87N323,1986/87:N354

1986-12-31

Yttrande 1986/87:FiU2 (pdf, 252 kB)

Yttrande 1986/87:FiU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1986/87:1 y om en tillfällig förmögenhetsskatt för livförsäkringsbolag, m.m. prop. 1986/87:61 FiU 1986/87:1y Till skatteutskottet Skatteutskottet härden 11 november 1986 begärt yttrande från finansutskottet över proposition 1986/87:61

1986-12-31

Yttrande 1986/87:FiU1 (pdf, 662 kB)

Yttrande 1986/87:AU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1986/87:4 y om totalförsvarets fortsatta utveckling prop. 1986/87:95, bil. 9 AU 1986/87:4 y Till försvarsutskottet Försvarsutskottet har hemställt om arbetsmarknadsutskottets yttrande med anledning av proposition 1986/87:95

1986-12-31

Yttrande 1986/87:AU4 (pdf, 93 kB)
Paginering