Dokument & lagar (37 träffar)

Yttrande 1987/88:SoU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialutskottets yttrande 1987/88:7y om villkoren för färdtjänst SoU 1987/88:7 y Till socialförsäkringsutskottet Soeialförsäkringsutskottet har hemställt om socialutskottets yttrande över dels den med anledning av proposition 1987/88:99 om förbättrat bilstöd

1987-12-31

Yttrande 1987/88:SoU7 (pdf, 199 kB)

Yttrande 1987/88:SoU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialutskottets yttrande 1987/88:6 y om länsstyrelsernas sociala funktioner SoU 1987/88:6 y Till bostadsutskottet Bostadsutskollet har berett socialutskottet fillfälle att yttra sig över en till bostadsulskotlet hänvisad mofion som rör länsstyrelsernas

1987-12-31

Yttrande 1987/88:SoU6 (pdf, 149 kB)

Yttrande 1987/88:SoU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialutskottets yttrande 1987/88:5 y om Sverige och den västeuropeiska integrationen prop. 1987/88:66 SoU 1987/88:5 y Till Utrikesutskottet Utrikesutskottet har berett socialutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1987/88:66 om Sverige ocli

1987-12-31

Yttrande 1987/88:SoU5 (pdf, 230 kB)

Yttrande 1987/88:SoU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialutskottets yttrande 1987/88:4 y om bistånd åt asylsökande, m.m. prop. 1987/88:80 SoU 1987/88:4y Till socialförsäkringsutskottet Soeialförsäkringsutskottet har berett socialutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1987/88:80 om bistånd ål

1987-12-31

Yttrande 1987/88:SoU4 (pdf, 170 kB)

Yttrande 1987/88:SoU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialutskottets yttrande 1987/88:3y om åtgärder mot prostitution m.m. Till justitieutskottet Justilieutskottet har berett socialutskottet tillfälle att yttra sig över ell antal motioner som rör vissa frågor om prostitution. Det gäller motionerna Ju616 av

1987-12-31

Yttrande 1987/88:SoU3 (pdf, 593 kB)

Yttrande 1987/88:SoU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialutskottets yttrande 1987/88:2 y om aktivt folkstyre i kommuner och landsting prop. 1986/87:91 SoU 1987/88:2 y Till konstitutionsutskottet Konstilutionsutskottet har berett socialutskottet tillfälle all yttra sig över proposition 1986/87:91 om aktivt

1987-12-31

Yttrande 1987/88:SoU2 (pdf, 348 kB)

Yttrande 1987/88:SoU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialutskottets yttrande 1987/88:1 y om vissa alkoholpolitiska frågor SoU 1987/88:1 y Till skatteutskottet Skatteutskoltet har berett socialutskottet tillfälle alt yttra sig över ell antal lill skatteulskottet hänvisade motioner på alkoholpolitikens

1987-12-31

Yttrande 1987/88:SoU1 (pdf, 345 kB)

Yttrande 1987/88:SfU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialförsäkringsutskottets yttrande 1987/88:2 y över proposition 1987/88:66 om Sverige och den västeuropeiska integrationen SfU 1987/88:2 y Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 4 februari 1988 beslutat att bereda soeialförsäkringsutskottet

1987-12-31

Yttrande 1987/88:SfU2 (pdf, 78 kB)

Yttrande 1987/88:SfU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialförsäkringsutskottets yttrande 1987/88:1 y över proposition 1987:88:60 om vissa ekonomiskpolitiska åtgärder, m.m. jämte motioner SfU 1987/88: ly Till finansutskottet Finansutskottet har den 19 november 1987 beslutat att bereda socialförsäkringsutskottet

1987-12-31

Yttrande 1987/88:SfU1 (pdf, 200 kB)

Yttrande 1987/88:KrU9

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1987/88:9 y om särskilda regionalpolitiska insatser i Norrbottens län m. m. prop. 1987/88:86 bil. 8 KrU 1987/88:9 y Till arbetsmarknadsutskottet Kulturutskottet har beslutat att yttra sig till arbetsmarknadsutskottet över proposition

1987-12-31

Yttrande 1987/88:KrU9 (pdf, 144 kB)

Yttrande 1987/88:KrU8

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1987/88:8 y om bidrag till studieförbunden m.m. prop. 1987/ 88:100 bil. 10 delvis KrU 1987/88:8y Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet har den 2 februari 1988 beslutat bereda kulturutskottet tillfälle att yttra sig över

1987-12-31

Yttrande 1987/88:KrU8 (pdf, 169 kB)

Yttrande 1987/88:KrU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1987/88:7 y om Sverige och den västeuropeiska integrationen prop. 1987/88:66 mm KrU 1987/88:7y Till utrikesutskottet Ulrikesutskottet har den 4 februari 1988 beslutat bereda kulturutskottet tillfälle all yttra sig över proposition

1987-12-31

Yttrande 1987/88:KrU7 (pdf, 178 kB)

Yttrande 1987/88:KrU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1987/88:6 y om kulturporto/bokporto m.m. KrU 1987/88:6y Till trafikutskottet Trafikutskottet har berett kulturutskottet tillfälle all yttra sig över fyra motioner om införande av etl kullurporto/bokporlo eller, i en av motionerna,

1987-12-31

Yttrande 1987/88:KrU6 (pdf, 114 kB)

Yttrande 1987/88:KrU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1987/88:5 y om lagstiftningsåtgärder mot våldsskildringar i videogram, m.m. prop. 1986/87:151 delvis KrU 1987/88:5 y Till konstitutionsutskottet Konslitutionsutskoitet har den 27 maj 1987 beslutat bereda kulturutskottet fillfälle

1987-12-31

Yttrande 1987/88:KrU5 (pdf, 561 kB)

Yttrande 1987/88:KrU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1987/88:4 y om ny organisation på lokal- och stiftsplanet i svenska kyrkan, m.m. prop. 1987/88:31 KrU 1987/88:4 y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskotlel har berett kullurulskotlet tillfälle att yttra sig över proposition

1987-12-31

Yttrande 1987/88:KrU4 (pdf, 357 kB)

Yttrande 1987/88:KrU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1987/88:3 y om Stöd till kulturverksamhet i delar av Bergslagen  och norra Sveriges inland prop. 1987/88:64 bil. 2  1987/88:3 y delvis Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet har den 2 februari 1988 beslutat bereda kulturutskottet

1987-12-31

Yttrande 1987/88:KrU3 (pdf, 189 kB)

Yttrande 1987/88:KrU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1987/88:2 y om offentliga utskottsutfrågningar prop. 1987/88:22 delvis KrU 1987/88:2 y Till konstitutionsutskottet Konslitufionsutskoltet har berett kulturutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1987/88:22 om vissa

1987-12-31

Yttrande 1987/88:KrU2 (pdf, 54 kB)

Yttrande 1987/88:KrU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1987/88:1 y om kabel-TV och om etableringsfrihet på TV- området m.m. KrU 1987/88:1y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 27 maj 1987 beslutat bereda kulturutskottet tillfälle alt yttra sig över proposition

1987-12-31

Yttrande 1987/88:KrU1 (pdf, 539 kB)

Yttrande 1987/88:FiU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1987/88:5 y  om höjning av tobaksskatten och energiskatten på Olja prop. 1987/88:150 bil. 3 FiU 1987/88:5 y Till skatteutskottet Regeringen finansdepartementet har i proposifion 1987/88:150 komplef-teringsproposifionen bilaga

1987-12-31

Yttrande 1987/88:FiU5 (pdf, 262 kB)

Yttrande 1987/88:FiU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1987/88:4 y om Sverige och den västeuropeiska integrationen prop. 1987/88:66 FiU 1987/88:4 y Till utrikesutskottet Utrikesutskoftef har den 4 februari 1988 beslutat bereda finansutskottet fillfälle aft yttra sig över proposition

1987-12-31

Yttrande 1987/88:FiU4 (pdf, 540 kB)
Paginering