Dokument & lagar (324 träffar)

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2011/12:30

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:30 DATUM Tisdagen den 17 april 2012 TID 11.3012.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Soldatanställningar i Försvarsmakten AU4y Ärendet föredrogs och bordlades för fortsatt behandling. 2 Överläggning, Rådsslutsatser inom EU:s uppföljning av Pekingplattformen:

2012-04-17

Socialutskottets protokoll 2011/12:32

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:32 DATUM 20120412 TID 09.3010.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:31 2 EU-förslag om insyn i de åtgärder som reglerar prissättningen på humanläkemedel och deras inordnande i de nationella

2012-04-12

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2011/12:27

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:27 DATUM 2012-04-12 TID 9.3012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Offentlig utfrågning Utskottet höll en offentlig utfrågning om arbetskraftsinvandring. Program och deltagarförteckning se bilaga 2 och 3. Vid protokollet Justeras den 17 april

2012-04-12

Finansutskottets protokoll 2011/12:37

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12: 37 DATUM 2012-04-12 TID 10:30-12:05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information inför Världsbankens och IMF:s vårmöten gemensamt med utrikesutskottet Finansminister Anders Borg och utrikesrådet Johan Borgstam informerade utskotten och svarade på frågor.

2012-04-12

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2011/12:29

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:29 DATUM Torsdagen den 12 april 2012 TID 10.00-10.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Hela protokollet inkl anteckning återfinnes i bilagan.

2012-04-12

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2011/12:26

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:26 DATUM 2012-04-10 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:25. 2 Ett återinförande av begreppet normalt förekommande arbete SfU14 Utskottet behandlade proposition 2011/12:113.

2012-04-10

Finansutskottets protokoll 2011/12:36

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12: 36 DATUM 2012-04-10 TID 11:00-12:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Intern utfrågning Riksbankschef Stefan Ingves informerade om Riksbankens utvärderingsrapport 2011 och inför Världsbankens och IMF:s årsmöten. 2 Anmälningar Ordföranden hälsade Adnan

2012-04-10

Yttrande 2011/12:SkU4y

2011/12:SkU4y Ansvar och engagemang en nationell strategi mot terrorism Skatteutskottets yttrande 2011/12:SkU4y Ansvar och engagemang en nationell strategi mot terrorism Till justitieutskottet Justitieutskottet har berett bl.a. skatteutskottet tillfälle att yttra sig över skrivelse 2011/12:73 Ansvar och engagemang

2012-03-30

Yttrande 2011/12:SkU4y (pdf, 49 kB)

Socialutskottets protokoll 2011/12:31

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:31 DATUM 20120329 TID 09.3010.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:30 2 Läkemedelsfrågor SoU16 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om läkemedelsfrågor. Utskottet justerade förslag

2012-03-29

Skatteutskottets protokoll 2011/12:18

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:18 DATUM 2012-03-29 TID 10.0010.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ordföranden inledde med att hälsa Hannah Bergstedt S och Peter Persson S som ordinarie ledamöter samt Martin Andreasson FP som extrasuppleant särskilt välkomna till utskottet. 1 Medgivande

2012-03-29

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2011/12:25

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:25 DATUM 2012-03-29 TID 10.3011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:24. 2 Information om vissa internationella frågor Statsrådet Ulf Kristersson m.fl.Socialdepartementet, informerade

2012-03-29

Kulturutskottets protokoll 2011/12:21

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:21 DATUM Torsdagen den 29 mars 2012 TID Kl. 09.3009.45 09.5510.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2011/12:20 av den 27 mars 2012. 2 Inkommande skrivelser Kanslichefen anmälde följande inkommande skrivelser: Konstitutionsutskottet

2012-03-29

Finansutskottets protokoll 2011/12:35

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:35 DATUM 2012-03-29 TID 09:00-12:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Statlig styrning och ansvarsutkrävande Finansutskottet höll ett gemensamt seminarium om ansvarsfrågor med konstitutionsutskottet och Riksbankens jubileumsfond. Inbjudna talare: Professor

2012-03-29

Civilutskottets protokoll 2011/12:25

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:25 DATUM 2012-03-29 TID 09.30-09.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:24. 2 Konsumenträtt CU15 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Anmäldes i ärendet inkomna skrivelser från Näringslivets

2012-03-29

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2011/12:28

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:28 DATUM Torsdagen den 29 mars 2012 TID 10.0010.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Arbetslöshetsförsäkringen AU8 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om Arbetslöshetsförsäkringen. Utskottet justerade förslag till betänkande 2011/12:AU8.

2012-03-29

Socialutskottets protokoll 2011/12:30

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:30 DATUM 20120327 TID 11.00 11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:29 2 Alkoholservering på särskilda boenden SoU15 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2011/12:61. Utskottet justerade

2012-03-27

Kulturutskottets protokoll 2011/12:20

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:20 DATUM Tisdagen den 27 mars 2012 TID Kl. 11.0011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2011/12:19 av den 15 mars 2012. 2 Information Företrädare för Kulturdepartementet, kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth,

2012-03-27

Finansutskottets protokoll 2011/12:34

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12: 34 DATUM 2012-03-27 TID 11:00-12:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning med finansmarknadsminister Peter Norman Överläggning hölls med finansmarknadsminister Peter Norman om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning

2012-03-27

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2011/12:27

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:27 DATUM Tisdagen den 27 mars 2012 TID 11.0012.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Arbetsförmedlingen Information lämnades av biträdande generaldirektören Jan-Olof Dahlgren, chefen för avdelningen rehabilitering till arbete Henrietta

2012-03-27

Finansutskottets protokoll 2011/12:33

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:33 DATUM 2012-03-22 TID 10:30-10:38 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Ordföranden hälsade Edip Noyan M välkommen till utskottet. 2 Riksbankens förvaltning 2011 FiU23 Utskottet fortsatte behandlingen av framställningarna 2011/12:RB1, RB2 och

2012-03-23