Dokument & lagar (30 träffar)

Yttrande 1988/89:UbU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1988/89:UbU2y Europeiska gemenskaperna EG 1988/89 UbU2y Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 14 februari 1989 beslutat att bereda berörda utskott tillfälle att yttra sig över följande motioner om europeiska gemenskaperna

1988-12-31

Yttrande 1988/89:UbU2 (pdf, 298 kB)

Yttrande 1988/89:UbU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1988/89:UbUly Kyrkomusikerutbildning m.m. 1988/89 UbUly Till kulturutskottet Kulturutskottet har den 7 april 1988 beslutat att hos utbildningsutskottet hemställa om yttrande över proposition 1987/88:144 om musiken i svenska

1988-12-31

Yttrande 1988/89:UbU1 (pdf, 332 kB)

Yttrande 1988/89:SoU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialutskottets yttrande 1988/89:SoU6y Kompletteringspropositionen Till finansutskottet Finansutskottet har berett socialutskottet tillfälle ätt yttra sig över proposition 1988/89:150 Reviderad finansplan 1989 kompletteringspropositionen jämte de motioner

1988-12-31

Yttrande 1988/89:SoU6 (pdf, 552 kB)

Yttrande 1988/89:SoU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialutskottets yttrande 1988/89:SoU5y Sekretesskyddet för barn gentemot vårdnadshavaren 1988/89 SoU5y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har berett socialutskottet fillfälle att yttra sig över dels proposifion 1988/89:67 om sekretessfrågor

1988-12-31

Yttrande 1988/89:SoU5 (pdf, 365 kB)

Yttrande 1988/89:SoU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialutskottets yttrande 1988/89:SoU4y Sverige och den västeuropeiska integrationen 1988/89 SoU4y Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har berett berörda utskott fillfälle att yttra sig över följande motioner om EG:1988/89:U503, U519, U535, U536, U560-U606,

1988-12-31

Yttrande 1988/89:SoU4 (pdf, 455 kB)

Yttrande 1988/89:SoU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialutskottets y ttrahde 1988/89 SoU3y Alkoholärenden vid länsstyrelserna 1988/89 SoU3y Till bostadsutskottet  Bostadsutskottet har berett socialutskottet tillfälle att yttra sig över vad i budgetpropositionen prop. 1988/89:100 bil. 15 s:72-119 föreslagits

1988-12-31

Yttrande 1988/89:SoU3 (pdf, 163 kB)

Yttrande 1988/89:SoU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialutskottets yttrande 1988/89:SoU2y Förlängning och utvidgning av frikommunförsöket 1988/89 SoU2y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har berett socialutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1988/89:1 om förlängning och utvidgning

1988-12-31

Yttrande 1988/89:SoU2 (pdf, 172 kB)

Yttrande 1988/89:SoU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialutskottets yttrande 1988/89:SoUly Sekretess inom sjukvård och socialtjänst 1988/89 SoUly Till konstitutionsutskottet Konstitufionsutskottet har berett socialutskottet tillfälle att yttra sig över ett antal motioner som rör vissa frågor om sekretess

1988-12-31

Yttrande 1988/89:SoU1 (pdf, 2497 kB)

Yttrande 1988/89:KrU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1988/89:KrU5y Riksdagens revisorers förslag angående Aktiebolaget Tipstjänsts stöd till idrotten 1988/89 KrU5y Till finansutskottet Finansutskottet har den 9 mars 1989 beslutat bereda kulturutskottet tillfälle att yttra sig över

1988-12-31

Yttrande 1988/89:KrU5 (pdf, 306 kB)

Yttrande 1988/89:KrU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1988/89:KrU4y Sekretesskydd för uppgifter i bibliotekens låntagarregister 1988/89 KrU4y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 16 mars 1989 beslutat bereda kulturutskottet dllfälle att yttra sig över proposition

1988-12-31

Yttrande 1988/89:KrU4 (pdf, 344 kB)

Yttrande 1988/89:KrU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1988/89:KrU3y Länsstyrelsernas resurser för kulturmiljövård 1988/89 KrU3y Till bostadsutskottet Bostadsutskottet har den 31 januari 1989 beslutat bereda kulturutskottet tillfälle att yttra sig över vad i budgetpropositionen prop.

1988-12-31

Yttrande 1988/89:KrU3 (pdf, 124 kB)

Yttrande 1988/89:KrU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1988/89 KrU2y Bidrag till studieförbunden m.m. 1988/89 KrU2y Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet har den 7 februari 1989 beslutat bereda kulturutskottet tillfälle att yttra sig över proposidon 1988/89:100 bil. 10 punkt

1988-12-31

Yttrande 1988/89:KrU2 (pdf, 176 kB)

Yttrande 1988/89:KrU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturiitskötliets yttfäricJé 1988/89:Kryiy:Ändring i beskaftriinenäv bingospel 1988/89. i. Till skatteutskott:erSkatteutskottet har den 8november 1988 beslutat bereda.kulturutskottet, tillfälle att yttra sig överiproposition 1988/89:28 omändring i beskattningen

1988-12-31

Yttrande 1988/89:KrU1 (pdf, 198 kB)

Yttrande 1988/89:FiU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1988/89:FiU2y Sverige och EG 1988/89 FiU2y Till utrikesutskottet Utrikesufskoftet har den 14 februari 1989 beslutat bereda finansutskottet tillfälle aft yttra sig över följande mofioner om EG: 1988/89:U503, U519, U535, U536, U560-U599,

1988-12-31

Yttrande 1988/89:FiU2 (pdf, 183 kB)

Yttrande 1988/89:FiU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1988/89:FiUly Inkomstskatten för år 1989, extra avdrag för folkpensionärer, uppbörd av B-skatt och kvarskatteavgift på fyllnadsinbetalningar, m.m. prop. 1988/89:46 1988/89 FiUly Till skatteutskottet Skatteutskottet har den 8 november

1988-12-31

Yttrande 1988/89:FiU1 (pdf, 1104 kB)

Yttrande 1988/89:AU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1988/89:AU4y Arbetsmarknadspolitikens inriktning m. m. Till finansutskottet Finansutskottet har dels beslutat överlämna vissa delar av proposition 1988/89:150 jämte motioner till arbetsmarknadsutskottet, dels berett arbetsmarknadsutskottet

1988-12-31

Yttrande 1988/89:AU4 (pdf, 351 kB)

Yttrande 1988/89:AU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1988/89:AU3y Sverige och den västeuropeiska integrationen 1988/89 AU3y Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har berett arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över motioner om EG inom arbetsmarknadsutskottets

1988-12-31

Yttrande 1988/89:AU3 (pdf, 523 kB)

Yttrande 1988/89:AU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1988/89:AU2y Föräldraledighet  1988/89 AU2y Till socialförsäkringsutskottet Socialförsäkringsutskottet har berett arbetsmarknadsutskottet tillfälleatt yttra sig över proposition 1988/89:69 om utbyggnad av föräldraförsäkringen

1988-12-31

Yttrande 1988/89:AU2 (pdf, 250 kB)

Yttrande 1988/89:AU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1988/89:AUly Vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m.m. 1988/89 AUly Till finansutskottet Finansutskottet har berett arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1988/89:47 om vissa ekonomisk-politiska

1988-12-31

Yttrande 1988/89:AU1 (pdf, 771 kB)

Yttrande 1973:UbU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande nr 1 år 1973 UbU 1973:1 y Nrly Utbildningsutskottets yttrande över vissa delar av propositionen 1973:165 med förslag till vissa ekonomisk-politiska åtgärder jämte motioner. Till finansutskottet Genom beslut den 23 oktober

1973-12-31

Yttrande 1973:UbU1 (pdf, 228 kB)
Paginering