Dokument & lagar (243 träffar)

Trafikutskottets protokoll 2008/09:6

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:6 DATUM 2008-11-13 TID Kl. 10.00-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om inventering av pågående forskning inom transportområdet 2008 Forskningssekreterare Lars Eriksson och praktikant André Roos från Riksdagens utredningstjänst redovisar inventering

2008-11-13

Skatteutskottets protokoll 2008/09:7

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:7 DATUM 2008-11-13 TID 09.30 10.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information angående F-skatt Rättslig expert Pia Blank Thörnroos och skattedirektör Urban Strömberg, Skatteverket, informerade och svarade på frågor angående proposition 2008/09:62 F-skatt åt fler.

2008-11-13

Finansutskottets protokoll 2008/09:12

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:12 DATUM 2008-11-13 TID 17.00-17.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan. Föredragningslistan godkändes. 2 Anmälningar. Kanslichefen anmälde att statsrådet Mats Odell kommer till sammanträdet den 20 november, protokollsutdrag från skatteutskottet

2008-11-13

Civilutskottets protokoll 2008/09:6

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:6 DATUM 2008-11-13 TID kl. 09.30-10.55 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 30 oktober 2008. 2 EU-information från regeringen Departementsrådet Britta Ahnmé Kågerman, kanslirådet Sophie Nordström och departementssekreteraren

2008-11-13

Skatteutskottets protokoll 2008/09:6

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:6 DATUM 2008-11-11 TID 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Sammanträdet inleddes exakt kl. 11.00 med en kort minnesstund som en markering av att det är 90-årsdagen av slutet på första världskriget. Agneta Berliner fp tackade för uppvaktningen i samband med

2008-11-11

Finansutskottets protokoll 2008/09:10

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:10 DATUM 2008-11-11 TID 11.00-13.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan. Punkten justering av protokoll ströks i övrigt godkändes föredragningslistan. 2 Anmälningar. Kanslichefen föreslog att utskottet tar emot besök ifrån det Iranska finansutskottet

2008-11-11

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2008/09:7

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:7 DATUM Tisdagen den 11 november 2008 TID Kl. 11.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kanslimeddelanden Informerades om: nästa sammanträde torsdagen den 20 november kl. 10.00, då information från Trygghetsrådet och Trygghetsfonden kommer att lämnas, besöket på Saco tisdagen

2008-11-11

Yttrande 2008/09:SkU1y

2008/09:SkU1 Skattefrågor i budgetpropositionen för 2009 Skatteutskottets yttrande 2008/09:SkU1 Skattefrågor i budgetpropositionen för 2009 Till finansutskottet Sammanfattning Utskottet tillstyrker regeringens beräkning av statsbudgetens inkomster för 2009. Härvid tillstyrker utskottet regeringens lagförslag och instämmer

2008-11-07

Yttrande 2008/09:SkU1y (pdf, 676 kB)

Yttrande 2008/09:AU2y

2008/09:AU2 Lissabonfördraget Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2008/09:AU2 Lissabonfördraget Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har berett de övriga utskotten tillfälle att avge yttrande över proposition 2007/08:168 Lissabonfördraget, de motioner som väckts med anledning av propositionen och de motioner från allmänna

2008-11-05

Yttrande 2008/09:AU2y (pdf, 174 kB)

Yttrande 2008/09:AU1y

2008/09:AU1 Ramar för utgiftsområdena 13 Integration och jämställdhet och 14 Arbetsmarknad och arbetsliv Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2008/09:AU1 Ramar för utgiftsområdena 13 Integration och jämställdhet och 14 Arbetsmarknad och arbetsliv Till finansutskottet Finansutskottet har berett övriga berörda utskott

2008-11-05

Yttrande 2008/09:AU1y (pdf, 80 kB)

Yttrande 2008/09:FiU2y

2008/09:FiU2 Lissabonfördraget Finansutskottets yttrande 2008/09:FiU2 Lissabonfördraget Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beredde den 14 oktober 2008 samtliga övriga utskott tillfälle att yttra sig över proposition 2007/08:168 Lissabonfördraget och de motioner som väckts med anledning av propositionen samt över

2008-10-31

Yttrande 2008/09:FiU2y (pdf, 103 kB)

Trafikutskottets protokoll 2008/09:5

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:5 DATUM 2008-10-30 TID Kl. 10.00-10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokolljustering Justering av protokoll 2008/09:4 från den 28 oktober 2008. 2 Förlängd giltighetstid för försöksverksamhet med alkolås Utskottet upptar till fortsatt behandling betänkande

2008-10-30

Skatteutskottets protokoll 2008/09:5

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:5 DATUM 2008-10-30 TID 08.00 08.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslutades att tjänstemännen från EU-nämndens kansli, kanslichef Jan Olsson och föredragande Margareta Hjort får närvara under överläggningen med finansministern. Ordföranden hälsade suppleanten

2008-10-30

Finansutskottets protokoll 2008/09:9

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:9 DATUM 2008-10-30 TID 09.00-10.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Konjunkturinstitutet Generaldirektör Mats Dillén och prognoschef Urban Hansson Brusewitz från Konjunkturinstitutet informerade utskottet och svarade på frågor. 2 Godkännande av föredragningslistan.

2008-10-30

Civilutskottets protokoll 2008/09:5

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:5 DATUM 2008-10-30 TID kl. 09.30-09.35 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 23 oktober 2008. 2 Lag om företagshypotek Fortsattes behandlingen av proposition 2007/08:161 om företagshypotek en bättre säkerhet för lån till

2008-10-30

Yttrande 2008/09:CU1y

2008/09:CU1 Ramen för utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik Civilutskottets yttrande 2008/09:CU1 Ramen för utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik Till finansutskottet Finansutskottet har berett övriga utskott tillfälle

2008-10-29

Yttrande 2008/09:CU1y (pdf, 134 kB)

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2008/09:6

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:6 DATUM Tisdagen den 28 oktober 2008 TID Kl. 11.0012.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information lämnades av generaldirektören Claes Stråth, åtföljd av Anne-Marie Egerö, Medlingsinstitutet. 1 Kanslimeddelanden Påmindes om kvällens studiebesök på SO kl. 18.30. 2 EU-information

2008-10-29

Yttrande 2008/09:FiU3y

2008/09:FiU3 Lag om valfrihetssystem Finansutskottets yttrande 2008/09:FiU3 Lag om valfrihetssystem Till socialutskottet Socialutskottet beredde den 16 oktober 2008 finansutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2008/09:29 Lag om valfrihetssystem samt tillhörande motioner. I yttrandet finns en avvikande mening

2008-10-28

Yttrande 2008/09:FiU3y (pdf, 96 kB)

Trafikutskottets protokoll 2008/09:4

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:4 DATUM 2008-10-28 TID Kl. 11.00-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokolljustering Justeras protokoll 2008/09:3 från den 23 oktober 2008. 2 Ändrad verksamhetsform för delar av Vägverket och Banverket Utskottet behandlar betänkande 2008/09:TU4 Ändrad verksamhetsform

2008-10-28

Finansutskottets protokoll 2008/09:8

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:8 DATUM 2008-10-28 TID 15:00-15:10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan. Föredragningslistan godkändes. 2 Anmälningar. Kanslichefen anmälde protokollsutdrag 2008/09:5 från socialutskottet med beslut att under förutsättning av utskottets medgivande

2008-10-28