Dokument & lagar (243 träffar)

Civilutskottets protokoll 2008/09:23

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:23 DATUM 2009-04-02 TID kl. 09.30-10.35 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 24 mars 2009. 2 Uppvaktning En uppvaktning ägde rum med ordföranden Peter Lindrot, vice ordföranden Kerstin Sjöström och sekreteraren Ronny Svensson

2009-04-02

Rapport från riksdagen 2008/09:RFR8

Bortförda och kvarhållna barn i internationella förhållanden En uppföljning ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-85943-56-2 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2009 2008/09:RFR8 Förord Som en del i civilutskottets arbete med uppföljning och utvärdering av fattade riksdagsbeslut samt som ett led i arbetet med att fördjupa kunskapsunderlaget

2009-04-01

Rapport från riksdagen 2008/09:RFR8 (pdf, 775 kB)

Finansutskottets protokoll 2008/09:40

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:40 DATUM 2009-03-31 TID 11:00-12:30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om finansiell reglering i EU m.m. Generaldirektör Martin Andersson och och analytiker Masih Yasdi, Finansinspektionen samt statssekreterare Urban Karlström, Finansdepartementet, informerade utskottet

2009-03-31

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2008/09:25

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:25 DATUM Tisdagen den 31 mars 2009 TID kl.11.0012.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kanslimeddelanden Meddelades att konstitutionsutskottet beslutat att bereda bl.a. arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2008/09:158 Från erkännande till egenmakt Regeringens

2009-03-31

Finansutskottets protokoll 2008/09:39

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:39 DATUM 2009-03-26 TID 10:00-10:50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om finansiell reglering i EU samt andra aktuella finansmarknadsfrågor Statsrådet Mats Odell informerade utskottet och svarade på frågor. Från finansdepartementet deltog också Stefan Svanström, politiskt

2009-03-26

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2008/09:24

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:24 DATUM Torsdagen den 26 mars 2009 TID kl.10.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information lämnades av tredje vice ordföranden Lennart Gabrielsson och chefsekonomen Stefan Ackerby, Sveriges kommuner och landsting, samt av chefsekonomen Anna Thoursie, ombudsmannen Benita Westin

2009-03-26

Trafikutskottets protokoll 2008/09:19

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:19 DATUM 2009-03-24 TID Kl. 11.00-12.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-information Infrastrukturminister Åsa Torstensson, ämnesrådet Per Björklund, departementssekreterarna Andes Hermansson, Maria Ingelsson och Lars Darin, rättssakkunnige Tommie Börjesson

2009-03-24

Civilutskottets protokoll 2008/09:22

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:22 DATUM 2009-03-24 TID kl. 11.00-11.55 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 19 mars 2009. 2 Information Professorn i rättsvetenskap Johanna Schiratzki, Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet informerade om lagstiftningen

2009-03-24

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2008/09:23

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:23 DATUM Tisdagen den 24 mars 2009 TID kl. 11.00 12.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information lämnades av vice ordföranden Ulla Lindqvist och utredaren Sten Gellerstedt, LO, om bl.a. rapporten Trender i arbetsmiljön 2007 klass och kön 1 Information och överläggning med integrations-

2009-03-24

Trafikutskottets protokoll 2008/09:18

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:18 DATUM 2009-03-19 TID Kl. 10.00-11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-information om grönbok om TEN-T Kansliråd Niklas Lundin från Näringsdepartementet informerar om grönbok om TEN-T 2 EU-information om aktuella sjöfartsfrågor Ämnesråd Per Björklund och

2009-03-19

Finansutskottets protokoll 2008/09:38

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:38 DATUM 2009-03-19 TID 09.00-09.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes 2 Anmälningar Kanslichefen föreslog att utskottet bjuder in AP-fondernas etikråd till sammanträdet den 21 april, utser en ledamot att representera

2009-03-19

Civilutskottets protokoll 2008/09:21

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:21 DATUM 2009-03-19 TID kl. 09.30-10.25 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 12 mars 2009. 2 EU-information om civilrättsliga frågor Ämnesrådet Kristina Holmgren, kansliråden Johan Schelin och Jonas Pontén, rättssakkunnige

2009-03-19

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2008/09:22

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:22 DATUM Torsdagen den 19 mars 2009 TID kl. 10.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information från ledamoten i Europaparlamentet Jan Andersson, ordförande i utskottet för sysselsättning och sociala frågor. 1 Kanslimeddelanden Informerades om det kommande utskottssammanträdet,

2009-03-19

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2008/09:21

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:21 DATUM Tisdagen den 17 mars 2009 TID kl. 11.0012.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1. Information lämnades av ställföreträdande generaldirektören Inger Ashing och utredaren Susanne Zander, Ungdomsstyrelsen. 2. Information lämnades av utredaren fil dir Martin Andersson om underlagsrapport

2009-03-17

Finansutskottets protokoll 2008/09:37

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:37 DATUM 2009-03-12 TID 09.00-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppen utfrågning om kommunernas ekonomi Lennart Gabrielsson, 3:e vice ordf i SKL. Kommunalråd fp i Sollentuna, Lena Micko,sledamot av SKL:s arbetsutskott, kommunalråd Linköping, Clas Olsson, chefekonom, SKL, Mats

2009-03-12

Civilutskottets protokoll 2008/09:20

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:20 DATUM 2009-03-12 TID kl. 09.30-10.05, 10.25-10.30 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 10 mars 2009. 2 Naturresursfrågor och vattenrätt Fortsattes behandlingen av motioner om naturresursfrågor. Utskottet beslutade i enlighet

2009-03-12

Yttrande 2008/09:SkU7y

2008/09:SkU7 Hälsoeffekt av höjd snusskatt Skatteutskottets yttrande 2008/09:SkU7 Hälsoeffekt av höjd snusskatt Till socialutskottet Socialutskottet har berett skatteutskottet tillfälle att yttra sig över motion 2008/09:So529 av Jan R Andersson och Mikael Cederbratt mMotionen I motionen föreslås att en översyn görs

2009-03-11

Yttrande 2008/09:SkU7y (pdf, 16 kB)

Trafikutskottets protokoll 2008/09:17

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:17 DATUM 2009-03-10 TID Kl. 11.00-11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beredning av fråga om utskottsinitiativ ändring i körkortslagen Utskottet behandlar betänkande 2008/09:TU16 Ändring i körkortslagen. Utskottet fattar beslut i ärendet. Förslag till betänkande

2009-03-10

Skatteutskottets protokoll 2008/09:19

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:19 DATUM 2009-03-10 TID 11.00 11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2008/09:18. 2 Inkomna handlingar, m.m. Anmäldes inkomna handlingar, se bilaga 2. Kanslichefen informerade om att utskottets ärendeplanering kommer att

2009-03-10

Finansutskottets protokoll 2008/09:36

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:36 DATUM 2009-03-10 TID 13.00-13.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes 2 Nyemission i SAS AB publ FiU 40 Föredrogs och behandlades förslag till betänkande FiU40 Utskottet beslutade enligt förslaget med vissa tillägg

2009-03-10