Dokument & lagar (243 träffar)

Finansutskottets protokoll 2008/09:35

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:35 DATUM 2009-03-10 TID 11.00-11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes. 2 Redogörelse överlämnad till utbildningsutskottet Finansutskottet beslutade att under förutsättning av utskottets medgivande till utbildningsutskottet

2009-03-10

Civilutskottets protokoll 2008/09:19

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:19 DATUM 2009-03-10 TID kl. 11.00-11.30 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 26 februari 2009. 2 Äktenskapsfrågor Behandlades proposition 2008/09:80 om äktenskapsfrågor jämte motioner. Utskottet beslutade att bordlägga ärendet.

2009-03-10

Trafikutskottets protokoll 2008/09:16

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:16 DATUM 2009-02-26 TID Kl. 10.00-10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justering av protokoll 2008/09:15 från den 19 februari 2009. 2 Godkännande av motorfordon m.m. Utskottet upptar till fortsatt behandling betänkande 2008/09:TU 9 Godkännande

2009-02-26

Skatteutskottets protokoll 2008/09:18

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:18 DATUM 2009-02-26 TID 10.0010.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2008/09:17. 2 Inkomna skrivelser, m.m. Inkomna skrivelser, bilaga 2. Kanslichefen informerade om att rikskronofogden Eva Lidström Adler m.fl.Kronofogdemyndigheten,

2009-02-26

Finansutskottets protokoll 2008/09:34

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:34 DATUM 2009-02-26 TID Kl. 09.0011.15, 11.30-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Kl. 09.00 1 Öppen utfrågning med riksbankschef Stefan Ingves Riksbankschef Stefan Ingves utfrågades och svarade på frågor om den aktuella penningpolitiken. Kl. 11.30 2 Godkännande av föredragningslistan

2009-02-26

Civilutskottets protokoll 2008/09:18

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:18 DATUM 2009-02-26 TID kl. 09.30-10.00 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 19 februari 2009. 2 Plan- och byggfrågor Föredrogs och behandlades motioner om plan- och byggfrågor väckta under den allmänna motionstiden 2008/09:

2009-02-26

Yttrande 2008/09:AU6y

2008/09:AU6 Åtgärder för jobb och omställning Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2008/09:AU6 Åtgärder för jobb och omställning Till finansutskottet Finansutskottet har berett bl.a. arbetsmarknadsutskottet möjlighet att avge yttrande över proposition 2008/09:97 Åtgärder för jobb och omställning och de motioner som väckts

2009-02-25

Yttrande 2008/09:AU6y (pdf, 116 kB)

Finansutskottets protokoll 2008/09:33

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:33 DATUM 2009-02-24 TID 11:00-12:20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Intern utfrågning penningpolitiska experter Cecilia Skingsley, Swedbank och Sven-Arne Svensson, Erik Penser Bankaktiebolag, informerade utskottet och svarade på frågor. 2 Godkännande av föredragningslistan

2009-02-24

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2008/09:20

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:20 DATUM Tisdagen den 24 februari 2009 TID Kl. 11.0012.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information lämnades av statssekreteraren Jöran Hägglund, Näringsdepartementet, om ett möte den 11 februari mellan statssekreterargruppen och de regionala varselsamordnarna, varvid en PM gavs

2009-02-24

Trafikutskottets protokoll 2008/09:15

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:15 DATUM 2009-02-19 TID Kl. 10.00-10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Välkomsthälsning Ordförande hälsar Gunilla Wallin c välkommen som ny suppleant till trafikutskottet. 2 Protokollsjustering Justering av protokoll 2008/09:13 från den 10 februari 2009 och

2009-02-19

Skatteutskottets protokoll 2008/09:17

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:17 DATUM 2009-02-19 TID 10.00 10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2008/09:16. 2 Inkomna skrivelser, m.m. Anmäldes inkomna skrivelser, se bilaga 2. Kanslichefen informerade om att häftet om årets skatter som finns i

2009-02-19

Finansutskottets protokoll 2008/09:32

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:32 DATUM 2009-02-19 TID 10.30-11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggningar med statsrådet Mats Odell om reglering av kreditvärderingsinstitut KOM 2008 704 slutlig Överläggningar hölls med statsrådet Mats Odell från Finansdepartementet angående pågående EU-arbete rörande

2009-02-19

Civilutskottets protokoll 2008/09:17

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:17 DATUM 2009-02-19 TID kl. 09.30-10.00 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 17 februari 2009. 2 Stiftelser frågor om registrering och tillsyn, m.m. Fortsattes behandlingen av proposition 2008/09:84 Stiftelser frågor om registrering

2009-02-19

Yttrande 2008/09:SkU4y

2008/09:SkU4 Åtgärder för jobb och omställning Skatteutskottets yttrande 2008/09:SkU4 Åtgärder för jobb och omställning Till finansutskottet Finansutskottet har berett skatteutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 2008/09:97 Åtgärder för jobb och omställning samt motionerna 2008/09:Fi15 av Mona Sahlin

2009-02-17

Yttrande 2008/09:SkU4y (pdf, 33 kB)

Skatteutskottets protokoll 2008/09:16

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:16 DATUM 2009-02-17 TID 13.0013.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades, efter vissa ändringar, protokoll 2008/09:15. Den planerade uppvaktningen, enligt protokollet, av Sveriges Redareförening angående tonnageskatt den 19 februari

2009-02-17

Finansutskottets protokoll 2008/09:31

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:31 DATUM 2009-02-17 TID 11:00-11:45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan En övrig fråga anmäldes under punkten 8. I övrigt godkändes föredragningslistan. 2 Anmälningar Kanslichefen föreslog att finansmarknadsminister Mats Odell kallas till överläggning

2009-02-17

Civilutskottets protokoll 2008/09:16

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:16 DATUM 2009-02-17 TID kl. 11.00-11.55 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 12 februari 2009. 2 Könsneutrala äktenskap Anmäldes fråga om inhämtande av Lagrådets yttrande över lagförslag om könsneutrala äktenskap. Utskottet

2009-02-17

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2008/09:18

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:18 DATUM Tisdagen den 17 februari 2009 TID kl. 11.0011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information om situationen med anledning av varslen på avtalsområdet m.m. lämnades av chefsjuristen Anders Weihe åtföljd av Tomas Undin, Teknikföretagen, och förbundsordföranden Stefan Löfven

2009-02-17

Trafikutskottets protokoll 2008/09:14

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:14 DATUM 2009-02-12 TID Kl. 10.00-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara vid sammanträdet Utskottet beslutar medge att kontaktansvarig Mikael Drangnell på IT-enhetens stab får närvara under sammanträdet. 2 Protokollsjustering Justering

2009-02-13

Skatteutskottets protokoll 2008/09:15

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:15 DATUM 2009-02-12 TID 10.00 10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2008/09:14. 2 Inkomna skrivelser, m.m. Anmäldes inkomna skrivelser, se bilaga 2. Utskottet beslutade att delegationen tar emot en uppvaktning från Sveriges

2009-02-12