Dokument & lagar (243 träffar)

Civilutskottets protokoll 2008/09:15

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:15 DATUM 2009-02-12 TID kl. 09.30-09.45 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 10 februari 2009. 2 Försäkrings- och skadeståndsrättsliga frågor Fortsattes behandlingen av motioner om försäkrings- och skadeståndsrättsliga frågor.

2009-02-12

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2008/09:17

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:17 DATUM Torsdagen den 12 februari 2009 TID kl. 10.0010.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kanslimeddelanden Informerades om: utskicket inför justeringen av betänkande 2008/09:AU7 Arbetsrätt, skickas i pappersform endast de sidor där förändringar gjorts i förhållande till tidigare

2009-02-12

Rapport från riksdagen 2008/09:RFR6

Inventering av skatteforskare 2009 ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-85943-54-8 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2009 2008/09:RFR6 Förord Riksdagen har beslutat om riktlinjer för utskottens arbete med forsknings- och framtidsfrågor. Enligt riktlinjerna ska utskotten bl.a. utveckla mer systematiska kontakter med forskningsvärlden.

2009-02-11

Rapport från riksdagen 2008/09:RFR6 (pdf, 451 kB)

Trafikutskottets protokoll 2008/09:13

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:13 DATUM 2009-02-10 TID Kl. 11.00-12.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning mellan norska och svenska trafikutskotten Utskottet sammanträffar med en delegation från Transport- og kommunikasjonskomiteen i Stortinget i Norge. Under överläggningen behandlas

2009-02-10

Finansutskottets protokoll 2008/09:30

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:30 DATUM 2009-02-10 TID 11.00-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes med ett tillägg att Alice Åström v under punkt 6 anmälde en övrig fråga. 2 Anmälningar Intern utfrågning Kanslichefen föreslog att statsrådet Mats

2009-02-10

Civilutskottets protokoll 2008/09:14

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:14 DATUM 2009-02-10 TID kl. 11.00-12.10 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 29 januari 2009. 2 Information från regeringen Statssekreteraren Magnus G Graner, politiskt sakkunniga Tanja Rasmusson, ämnesrådet Kristina Holmgren,

2009-02-10

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2008/09:16

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:16 DATUM Tisdagen den 10 februari 2009 TID kl. 10.0010.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Beslutades att punkterna 1-2, 5, 7-8 skulle bordläggas till sammanträdet den 12 februari 2009. 3 Första granskning av utkast till betänkande 2008/09:AU7 Arbetsrätt Utskottet granskade texten

2009-02-10

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2008/09:19

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:19 DATUM Torsdagen den 19 februari 2009 TID kl. 10.00 11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Utskottet behandlade inledningsvis 1 på dagordningen. Sammanträdet avbröts för information från SCB och återupptogs därefter med behandling av 27.Information lämnades av tf. generaldirektören

2009-02-04

Skatteutskottets protokoll 2008/09:14

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:14 DATUM 2009-01-29 TID 10.0010.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2008/09:13. 2 Inkomna skrivelser, m.m. Anmäldes inkomna skrivelser, se bilaga 2. Utskottet beslutade att tre ledamöter, Annicka Engblom mFredrik Schulte

2009-01-29

Civilutskottets protokoll 2008/09:13

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:13 DATUM 2009-01-29 TID kl. 09.30-09.50 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 27 januari 2009. 2 Stiftelser frågor om registrering och tillsyn, m.m. Föredrogs och behandlades proposition 2008/09:84 om stiftelser frågor om

2009-01-29

Trafikutskottets protokoll 2008/09:12

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:12 DATUM 2009-01-27 TID Kl. 11.00-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Välkomsthälsning Ordförande hälsar Lars-Axel Nordell kd välkommen som ny suppleant till trafikutskottet. 2 Vissa anpassningar av bestämmelserna om rederiers och fartygs säkerhetsorganisation

2009-01-27

Skatteutskottets protokoll 2008/09:13

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:13 DATUM 2009-01-27 TID 11.00 11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Finansdepartementet Statssekreterare Ingemar Hansson och departementsrådet Agneta Bergqvist, Finansdepartementet, informerade om och besvarade aktuella frågor på skatte- och tullområdet inom EU.

2009-01-27

Civilutskottets protokoll 2008/09:12

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:12 DATUM 2009-01-27 TID kl. 11.00-12.05 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 15 januari 2009. 2 Information från regeringen Statssekreteraren Dan Ericsson, politiskt sakkunnige Daniel Liljeberg och departementsrådet Anders

2009-01-27

Finansutskottets protokoll 2008/09:29

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:29 DATUM 2009-01-22 TID 09:00-10:20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Interna utfrågningar Statssekreterare Per Jansson, rätts- och expeditionschef Erik Nymansson, departementsråd Mattias Hector och departementsråd Björn Fritjofsson från Finansdepartementet informerade och svarade

2009-01-22

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2008/09:15

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:15 DATUM Torsdagen den 22 januari 2009 TID kl. 10.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information lämnades av statssekreteraren Jöran Hägglund och kanslirådet Anna Olofsson, Näringsdepartementet, om den nationella samordningen för varsel. 1 Kanslimeddelanden Informerades om

2009-01-22

Finansutskottets protokoll 2008/09:28

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:28 DATUM 2009-01-20 TID 11.00-12.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Intern utfrågning om Riksrevisionens rapporter Riksrevisor Eva Lindström med medarbetare Tomas Nordström, Cristina Eriksson och Qaisar Mahmood informerade och svarade på frågor om följande rapporter: Tillämpningen

2009-01-20

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2008/09:14

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:14 DATUM Tisdagen den 20 januari 2009 TID kl. 11.0012.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information lämnades av generaldirektören Åsa Lindh, åtföljd av Håkan Forsberg, Svenska ESF-rådet. 1 Kanslimeddelanden Informerades om: den preliminära arbetsplanen, som skickas till utskottet

2009-01-20

Finansutskottets protokoll 2008/09:27

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:27 DATUM 2009-01-15 TID 08.30-10.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes med ändringen att den interna utfrågningen flyttades till sista punkt. 2 Granskningsrapporter från Riksrevisionen Föredrogs rapporten Tillämpningen

2009-01-15

Civilutskottets protokoll 2008/09:11

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:11 DATUM 2009-01-15 TID kl. 09.30-09.50 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 16 december 2008. 2 Ändringar i EG:s redovisningsdirektiv, m.m Fortsattes behandlingen av proposition 2008/09:71 om ändringar i EG:s redovisningsdirektiv,

2009-01-15

Finansutskottets protokoll 2008/09:26

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:26 DATUM 2009-01-13 TID 11:00-11:20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Punkten justering av protokoll ströks i övrigt godkändes föredragningslistan. 2 Anmälningar Kanslichefen presenterade förslag på upplägg av utskottets interna utfrågning om

2009-01-13