Dokument & lagar (243 träffar)

Rapport från riksdagen 2008/09:RFR11

Finansieringsprincipens tillämpning Finansieringsprincipens tillämpning Stellan Malmer och Patrik Zapata ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-85943-63-0 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2009 2008/09:RFR11 Förord Finansieringsprincipen normerar finansieringen av statens reformer på det kommunala området. Den anger att kommuner

2009-01-01

Rapport från riksdagen 2008/09:RFR11 (pdf, 2467 kB)

Yttrande 2008/09:FiU5y

2008/09:FiU5 Penningtvätt Finansutskottets yttrande 2008/09:FiU5 Penningtvätt Till justitieutskottet Justitieutskottet beredde den 2 december 2008 finansutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2008/09:70 Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet samt motioner väckta med anledning av propositionen. Under

2008-12-19

Yttrande 2008/09:FiU5y (pdf, 62 kB)

Finansutskottets protokoll 2008/09:25

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:25 DATUM 2008-12-19 TID 14.57-15.04 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Statsbudgeten för 2009 FiU10 Utskottet beslutade enligt förslaget och justerade betänkandet. 2 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes. 3 Anmälningar Kanslichefen kommenterade den

2008-12-19

Finansutskottets protokoll 2008/09:24

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:24 DATUM 2008-12-18 TID 09:00-09:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes. 2 Anmälningar Kanslichefen anmälde att riksdagen fått en inbjudan från OECD att delta i ett seminarium i Paris den 19 februari. Utskottet beslutade

2008-12-18

Finansutskottets protokoll 2008/09:23

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:23 DATUM 2008-12-17 TID 08.00-08.10 08.30-08.57 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes. 2 Stärkta insatser för fordonsindustrin FiU19 Utskottet beslutade enligt förslaget och justerade betänkandet. Tre reservationer anmäldes

2008-12-17

Yttrande 2008/09:AU4y

2008/09:AU4 Ett lyft för forskning och innovation Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2008/09:AU4 Ett lyft för forskning och innovation Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet har den 23 oktober 2008 berett de övriga utskotten tillfälle att yttra sig över proposition 2008/09:50 Ett lyft för forskning och innovation

2008-12-16

Yttrande 2008/09:AU4y (pdf, 68 kB)

Trafikutskottets protokoll 2008/09:11

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:11 DATUM 2008-12-16 TID Kl. 11.00-11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokolljustering Justering av protokoll 2008/09:10 från den 9 december 2008. 2 Vissa anpassningar av bestämmelserna om rederiers och fartygs säkerhetsorganisation Utskottet behandlar betänkande

2008-12-16

Finansutskottets protokoll 2008/09:22

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:22 DATUM 2008-12-16 TID 08:30-11:15, 11:25-11:50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Intern utfrågning tillsammans med näringsutskottet VD Jan-Åke Jonsson, informationsdirektör Eric Geers och ansvarig för myndighetskontakter Anna Petri från SAAB informerade och svarade på frågor.

2008-12-16

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2008/09:13

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:13 DATUM Tisdagen den 16 december 2008 TID kl. 11.00 12.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kanslimeddelanden Ordföranden uppmanade ledamöterna att under våren hålla alla utskottets ordinarie sammanträdestidpunkter öppna för utskottsmöten, dvs. tisdagar kl. 11 och torsdagar kl.

2008-12-16

Yttrande 2008/09:FiU4y

2008/09:FiU4 Ett lyft för forskning och innovation Finansutskottets yttrande 2008/09:FiU4 Ett lyft för forskning och innovation Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet beslutade den 23 oktober 2008 att bereda övriga utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 2008/09:50 Ett lyft för forskning och innovation

2008-12-15

Yttrande 2008/09:FiU4y (pdf, 47 kB)

Yttrande 2008/09:FiU6y

2008/09:FiU6 Åtgärder för förstärkt exportfinansiering Finansutskottets yttrande 2008/09:FiU6 Åtgärder för förstärkt exportfinansiering Till näringsutskottet Näringsutskottet beslutade den 9 december 2008 att bereda finansutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 2008/09:86 Åtgärder för förstärkt exportfinansiering

2008-12-11

Yttrande 2008/09:FiU6y (pdf, 38 kB)

Yttrande 2008/09:AU5y

2008/09:AU5 Åtgärder mot konjunkturförsvagningen Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2008/09:AU5 Åtgärder mot konjunkturförsvagningen Till finansutskottet Finansutskottet har den 2 december 2008 berett skatteutskottet, näringsutskottet och arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över motionerna 2008/09:Fi7 av

2008-12-11

Yttrande 2008/09:AU5y (pdf, 62 kB)

Finansutskottets protokoll 2008/09:21

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:21 DATUM 2008-12-11 TID 14.00-14.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes 2 Anmälningar Kanslichefen anmälde Proposition 2008/09:95 Stärkta insatser för fordonsindustrin som enligt Regeringen kommer att föreslås en

2008-12-11

Finansutskottets protokoll 2008/09:20

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:20 DATUM 2008-12-11 TID 9.00-9.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Åtgärder för förstärkt exportfinansiering FiU6y Utskottet beslutade att bordlägga ärendet. 2 Information från Bankföreningen VD Ulla Lundqvist, chefsjurist Tomas Tetzell från Bankföreningen samt Gent Jansson från

2008-12-11

Finansutskottets protokoll 2008/09:19

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:19 DATUM 2008-12-10 TID 08.45-09-00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes 2 Åtgärder för förstärkt exportfinansiering FiU6y Föredrogs och behandlades proposition 86. Ärendet bordlades 3 Övriga frågor Ulla Andersson

2008-12-10

Trafikutskottets protokoll 2008/09:10

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:10 DATUM 2008-12-09 TID Kl. 11.00-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokolljustering Justering av protokoll 2008/09:9 från den 2 december 2008. 2 Mottagande av motionsyrkanden Utskottet beslutar att från kulturutskottet motta motionsyrkandet 2008/09:Kr263

2008-12-09

Finansutskottets protokoll 2008/09:18

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:18 DATUM 2008-12-09 TID 11.00-13.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Interna utfrågningar Riksbanksfullmäktiges presidium, ordförande Johan Gernandt och vice  ordförande Leif Pagrotsky informerade och svarade på frågor om verksamheten i Riksbanken och fullmäktige. Arbetsförmedlingen

2008-12-09

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2008/09:12

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:12 DATUM Tisdagen den 9 december 2008 TID kl.13.3014.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information lämnades av generaldirektören Angeles Bermudez-Svankvist, åtföljd av Lena Liljebäck och Tord Strannefors, Arbetsförmedlingen. 1 Kanslimeddelanden Ingenting förekom under denna punkt.

2008-12-09

Rapport från riksdagen 2008/09:RFR5

Inventering av pågående forskning inom transportområdet 2008 ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-85943-47-0 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2008 2008/09:RFR5 Förord Trafikutskottet förväntas under riksmötet 2008/09 behandla flera transportpolitiska frågor av strategisk vikt för framtiden. Det gäller bl.a. riktlinjer för investeringar

2008-12-09

Rapport från riksdagen 2008/09:RFR5 (pdf, 707 kB)

Yttrande 2008/09:SkU3y

2008/09:SkU3 Åtgärder mot konjunkturförsvagningen Skatteutskottets yttrande 2008/09:SkU3 Åtgärder mot konjunkturförsvagningen Till finansutskottet Finansutskottet har berett skatteutskottet tillfälle till yttrande över tre motioner med förslag om åtgärder mot konjunkturförsvagningen. Motionerna har väckts med anledning

2008-12-04

Yttrande 2008/09:SkU3y (pdf, 32 kB)