Dokument & lagar (243 träffar)

Finansutskottets protokoll 2008/09:17

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:17 DATUM 2008-12-04 TID 9.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Interna utfrågningar och information Professor Lars Calmfors informerade och svarade på frågor. Jens Lundsgaard, OECD, informerade om Sverigerapporten och svarade på frågor. Professor John Hassler informerade och

2008-12-04

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2008/09:11

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:11 DATUM Torsdagen den 4 december 2008 TID Kl. 10.0010.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information lämnades av generaldirektören Anne-Marie Qvarfort, åtföljd av Uno Ströberg, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen IAF1 Justering av yttrande 2008/09:AU4y kallelsen punkt 3

2008-12-04

Yttrande 2008/09:SkU2y

2008/09:SkU2 Ett lyft för forskning och innovation Skatteutskottets yttrande 2008/09:SkU2 Ett lyft för forskning och innovation Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet har den 23 oktober beslutat bereda övriga utskott tillfälle att yttra sig över proposition 2008/09:50 Ett lyft för forskning och innovation samt

2008-12-02

Yttrande 2008/09:SkU2y (pdf, 28 kB)

Trafikutskottets protokoll 2008/09:9

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:9 DATUM 2008-12-02 TID Kl. 11.00-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-information från Näringsdepartementet Infrastrukturminister Åsa Torstensson från Näringsdepartementet informerar inför transportrådsmöte den 9 december 2008. Härvid närvarar även ämnesrådet

2008-12-02

Skatteutskottets protokoll 2008/09:11

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:11 DATUM 2008-12-02 TID 11.00 11.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2008/09:10. 2 Inkomna skrivelser, m.m. Inkomna skrivelser, se bilaga 2. Kanslichefen påminde om julfesten den 17 december kl. 18.00 i Västsvenska rummet.

2008-12-02

Finansutskottets protokoll 2008/09:16

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:16 DATUM 2008-12-02 TID 11.00-11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan. Föredragningslistan godkändes med den ändringen att punkten 6 justering av protokoll ströks. 2 Anmälningar. Kanslichefen anmälde nya suppleanter: Christina Andersson c och

2008-12-02

Civilutskottets protokoll 2008/09:9

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:9 DATUM 2008-12-02 TID kl. 11.20-11.50 NÄRVARANDE se bilaga 1 Beslutades att p.g.a. tågförseningar, påbörja dagens sammanträde kl. 11.20. 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 20 november 2008. 2 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning,

2008-12-02

Trafikutskottets protokoll 2008/09:8

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:8 DATUM 2008-11-27 TID Kl. 10.00-11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Intern utfrågning om tågtrafiken Utskottet inhämtar information om tågtrafikens tidtabellhållning genom intern utfrågning av generaldirektör Minoo Akhtarzand Banverket, direktör Peder Wadman

2008-11-27

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2008/09:10

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:10 DATUM Torsdagen den 27 november 2008 TID kl. 10.00 10.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning med regeringen enligt 10 kap. 3 andra stycket riksdagsordningen Statssekreteraren Eva Uddén Sonnegård åtföljd av kanslirådet Per Ewaldsson, ämnesrådet Bo Barrefelt samt departementssekreterarna

2008-11-27

Skatteutskottets protokoll 2008/09:10

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:10 DATUM 2008-11-25 TID 11.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2008/09:9. 2 Inkomna skrivelser, m.m. Inkomna skrivelser, se bilaga 2. Kanslichefen informerade om ca 3 600 personer kom när Riksdagen hade Öppet Hus

2008-11-25

Finansutskottets protokoll 2008/09:15

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:15 DATUM 2008-11-25 TID 11.00-11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att riksdagsledamoten Christina Andersson cersättare för Roger Tiefensee, i avvaktan på formellt beslut om inval i utskottet fick vara närvarande under sammanträdet. 2 Godkännande

2008-11-25

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2008/09:9

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:9 DATUM Tisdagen den 25 november 2008 TID Kl. 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kanslimeddelanden Påmindes om kvällens besök på Saco kl. 18.30. Påmindes om besöket på Riksbanken den 26 november kl. 10-12. 2 EU-information från kansliet Påmindes om torsdagens EU-information

2008-11-25

Skatteutskottets protokoll 2008/09:9

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:9 DATUM 2008-11-20 TID 08.30 08.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2008/09:7 och 2008/09:8. 2 Inkomna skrivelser, m.m. Inkomna skrivelser, se bilaga 2. Kanslichefen informerade om att utbildningsutskottet berett samtliga

2008-11-20

Finansutskottets protokoll 2008/09:14

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:14 DATUM 2008-11-20 TID 09.00-10.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om garantiprogrammet Riksgäldskontorets generaldirektör Bo Lundgren, styrelseordförande Ove Nilsson och chefen för garantiavdelningen Magnus Thor informerade utskottet och svarade på frågor. Finansmarknadsminister

2008-11-20

Civilutskottets protokoll 2008/09:8

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:8 DATUM 2008-11-20 TID kl. 09.30-09.50 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Medgivande Utskottet medgav med stöd av 4 kap. 13 andra stycket riksdagsordningen att ledamoten Hannah Bergstedt får närvara vid dagens sammanträde. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 2 Protokollsjustering

2008-11-20

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2008/09:8

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:8 DATUM Torsdagen den 20 november 2008 TID Kl. 10.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1. Information lämnades av Riksrevisor Karin Lindell, åtföljd av Mats Johansson. 2. Information lämnades av VD:n Carl-Gustaf Leinar, åtföljd av Ann-Sofi Sjöberg, Trygghetsrådet, och VD:n Tomas

2008-11-20

Trafikutskottets protokoll 2008/09:7

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:7 DATUM 2008-11-18 TID Kl. 11.00-11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-information från Näringsdepartementet Statssekreterare Leif Zetterberg från Näringsdepartementet informerar utskottet inför rådsmöte för EU:s telekommunikationsministrar den 27 november

2008-11-18

Skatteutskottets protokoll 2008/09:8

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:8 DATUM 2008-11-18 TID 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justering av protokoll 2008/09:7 bordlades. 2 Inkomna skrivelser, m.m. Inkomna skrivelser, se bilaga 2. Kanslichefen informerade om en skrivelse som kommit ang. proposition

2008-11-18

Finansutskottets protokoll 2008/09:13

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:13 DATUM 2008-11-18 TID 12.30-13.35, 13.50-14.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om konvergensprogrammet Statssekreterare Per Jansson informerade och svarade på frågor. Deltog gjorde också Susanne Ackum, finansråd Thomas Pettersson, kansliråd Åsa Eriksson, departementssekreterare

2008-11-18

Civilutskottets protokoll 2008/09:7

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:7 DATUM 2008-11-18 TID kl. 11.00-12.10 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 13 november 2008. 2 EU-information om civilrättsliga frågor Statssekreteraren Magnus G Graner, ämnesrådet Kristina Holmgren, ämnessakkunnige Johan

2008-11-18