Dokument & lagar (395 träffar)

Yttrande 2019/20:CU3y

En samlad politik för klimatet Dokumentet är inte

2020-04-02

Yttrande 2019/20:TU4y

Trafikutskottets yttrande 2019/20:TU4y Den europeiska gröna given Till miljö- och jordbruksutskottet Miljö- och jordbruksutskottet beslutade den 3 mars 2020 att ge bl.a. trafikutskottet möjlighet att yttra sig över kommissionens meddelande om den europeiska gröna given, COM2019 640. Trafikutskottet yttrar sig över kommissionens

2020-03-30

Yttrande 2019/20:TU4y (pdf, 110 kB)

Finansutskottets protokoll 2019/20:41

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2019/20:41 Datum 2020-03-30 Tid kl. 14:00-14:01 Närvarande Se bilaga 1 1 Extra ändringsbudget för 2020 Kreditgarantier för lån till företag med anledning av coronaviruset FiU54 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:142. Utskottet justerade betänkande

2020-03-30

Finansutskottets protokoll 2019/20:41 (docx, 44 kB)

Finansutskottets protokoll 2019/20:40

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2019/20:40 Datum 2020-03-30 Tid kl. 11:00-11:10 Närvarande Se bilaga 1 1 Extra ändringsbudget för 2020 Stöd vid korttidsarbete och andra åtgärder med anledning av coronaviruset FiU51 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:132 och motioner. Utskottet

2020-03-30

Finansutskottets protokoll 2019/20:40 (docx, 45 kB)

Yttrande 2019/20:FiU1y

Finansutskottets yttrande 2019/20:FiU1y Den europeiska gröna given Till miljö- och jordbruksutskottet Miljö- och jordbruksutskottet beslutade den 3 mars 2020 att ge finansutskottet tillfälle att senast den 26 mars 2020 yttra sig över kommissionens meddelande Den europeiska gröna given, COM2019 640. Finansutskottet har

2020-03-27

Yttrande 2019/20:FiU1y (pdf, 90 kB)

Finansutskottets protokoll 2019/20:39

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2019/20:39 Datum 2020-03-27 Tid Kl. 11.00-11.33 Närvarande Se bilaga 1 1 Förslaget om stöd vid korttidsarbete Finansrådet Linda Haggren, Finansdepartementet, informerade utskottet och svarade på frågor. 2 Extra ändringsbudget för 2020 Stöd vid korttidsarbete och

2020-03-27

Finansutskottets protokoll 2019/20:39 (docx, 43 kB)

Finansutskottets protokoll 2019/20:38

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2019/20:38 Datum 2020-03-26 Tid Kl. 11.00-11.55, ajournering, kl. 12.46-13.12 Närvarande Se bilaga 1 1 Information med anledning av coronaviruset Finansminister Magdalena Andersson och finansråden Linda Haggren och Åke Nordlander med medarbetare informerade utskottet

2020-03-26

Finansutskottets protokoll 2019/20:38 (docx, 45 kB)

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2019/20:26

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:26 DATUM 2020-03-26 TID 9.3610.25 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 1 Medgivande att vara uppkopplad per telefon Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter att vara uppkopplade per telefon:

2020-03-26

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2019/20:26 (docx, 46 kB)

Finansutskottets protokoll 2019/20:36

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2019/20:36 Datum 2020-03-24 Tid Kl. 11.00-11.22 Närvarande Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Mikael Pyka från skatteutskottets kansli får närvara vid kommande sammanträden när utskottet bereder coronavirus-relaterade ärenden på skatteområdet.

2020-03-24

Finansutskottets protokoll 2019/20:36 (docx, 45 kB)

Finansutskottets protokoll 2019/20:37

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2019/20:37 Datum 2020-03-23 Tid kl. 14.30-15.15 Närvarande Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Mikael Pyka från skatteutskottets kansli fick närvara vid punkten 1 på föredragningslistan. 2 Anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall Skatteverkets

2020-03-23

Finansutskottets protokoll 2019/20:37 (docx, 43 kB)

Yttrande 2019/20:SkU7y

Skatteutskottets yttrande 2019/20:SkU7y Den europeiska gröna given Till Miljö- och jordbruksutskottet Miljö- och jordbruksutskottet har gett skatteutskottet tillfälle att senast den 26 mars 2020 yttra sig över kommissionens meddelande Den europeiska gröna given COM2019 640Skatteutskottet har beslutat att yttra sig över

2020-03-20

Yttrande 2019/20:SkU7y (pdf, 91 kB)

Yttrande 2019/20:TU5y

Klimatpolitisk handlingsplan Dokumentet är inte

2020-03-19

Trafikutskottets protokoll 2019/20:25

RIKSDAGEN TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:25 DATUM 2020-03-19 TID 11.30-13:05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 2 3 4 5 6 7 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2019/20:24. Utskottssammanträde samtidigt som kammarsammanträde Utskottet beslutade med stöd av 7 kap. 15 riksdagsordningen,

2020-03-19

Trafikutskottets protokoll 2019/20:25 (docx, 32 kB)

Yttrande 2019/20:AU5y

Riksdagens skrivelser till regeringen åtgärder under 2019 Dokumentet är inte

2020-03-18

Finansutskottets protokoll 2019/20:35

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2019/20:35 Datum 2020-03-18 Tid kl. 17.00-17.02 Närvarande Se bilaga 1 1 Extra ändringsbudget för 2020 Kreditgarantier till flygföretag med anledning av coronaviruset FiU52 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:136. Utskottet justerade betänkande

2020-03-18

Finansutskottets protokoll 2019/20:35 (docx, 42 kB)

Finansutskottets protokoll 2019/20:34

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2019/20:34 Datum 2020-03-18 Tid kl. 11.00-11.05 Närvarande Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2019/20:33. 2 Finansiella företags uppgifter till Riksgäldskontoret och vissa betaltjänstfrågor FiU36 Utskottet fortsatte behandlingen av

2020-03-18

Finansutskottets protokoll 2019/20:34 (docx, 43 kB)

Trafikutskottets protokoll 2019/20:24

RIKSDAGEN TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:24 DATUM 2020-03-17 TID 10:45-13:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 2 3 4 5 6 7 Information från infrastrukturdepartementet Infrastrukturminister Tomas Eneroth informerade med anledning av coronaviruset. Förslag till förordning om ändring av förordningen

2020-03-17

Finansutskottets protokoll 2019/20:33

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2019/20:33 Datum 2020-03-17 Tid kl. 11.00-11.55 Närvarande Se bilaga 1 1 Händelseutvecklingen med anledning av coronaviruset Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen informerade utskottet och svarade på ledamöternas frågor. 2 Medgivande att närvara Utskottet

2020-03-17

Finansutskottets protokoll 2019/20:33 (docx, 43 kB)

Trafikutskottets protokoll 2019/20:23

RIKSDAGEN TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:23 DATUM 2020-03-12 TID 10:00-11:10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 2 3 4 5 6 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2019/20:22. Infrastrukturfrågor TU7 Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2019/20:72 och motioner. Utskottet

2020-03-12

Finansutskottets protokoll 2019/20:32

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2019/20:32 Datum 2020-03-12 Tid kl.10.30-11.22 Närvarande Se bilaga 1 1 Händelseutvecklingen med anledning av coronaviruset Finansminister Magdalena Andersson informerade utskottet och svarade på ledamöternas frågor. 2 Anmälningar Mottagande av motioner Utskottet

2020-03-12

Finansutskottets protokoll 2019/20:32 (docx, 44 kB)