Dokument & lagar (280 träffar)

Skatteutskottets protokoll 2014/15:14

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:14 DATUM 2015-01-20 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:13. 2 Kanslimeddelanden Inkomna handlingar enligt bilaga 2 anmäldes. Kanslichefen informerade om att Riksidrottsförbundet

2015-01-20

Civilutskottets protokoll 2014/15:13

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:13 DATUM 2014-01-20 TID 11.00-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:12. 2 Kommissionens arbetsprogram 2015 CU2y Utskottet behandlade fråga om yttrande till utrikesutskottet över Kommissionens

2015-01-20

Finansutskottets protokoll 2014/15:19

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:19 DATUM 2015-01-15 TID 10:30 10:50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Utskottet beslutade att: Godkänna den preliminära ärende- och sammanträdesplanen. Besöka Bankföreningen den 10 februari kl. 18.30. Kalla statssekreterare Max Elger för information

2015-01-15

Civilutskottets protokoll 2014/15:12

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:12 DATUM 2015-01-15 TID 9.30-10.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:11. 2 Familjerätt CU6 Utskottet behandlade motioner. Ärendet bordlades. 3 Bostadspolitik CU7 Utskottet behandlade motioner.

2015-01-15

Civilutskottets protokoll 2014/15:11

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:12 DATUM 2015-01-15 TID 9.30-10.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:11. 2 Familjerätt CU6 Utskottet behandlade motioner. Ärendet bordlades. 3 Bostadspolitik CU7 Utskottet behandlade motioner.

2015-01-15

Rapport från riksdagen 2014/15:RFR10

Skattebefriade bränslen i industriella processer, så kallade råvarubränslen ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-87541-18-6 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2015 2014/15:RFR10 Förord Som ett led i skatteutskottets arbete med uppföljning och utvärdering av riksdagsbeslut och fördjupning och kunskapsinhämtning inom utskottets

2015-01-01

Rapport från riksdagen 2014/15:RFR10 (pdf, 208 kB)

Finansutskottets protokoll 2014/15:18

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:18 DATUM 2014-12-19 TID 17:10-17:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Utskottets preliminära sammanträdestider för våren 2015 anmäldes. 2 Statens budget 2015 FiU10 Utskottet fortsatte att behandla sammanställningen av budgetbesluten. Utskottet

2014-12-19

Finansutskottets protokoll 2014/15:17

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:17 DATUM 2014-12-19 TID 08.45-08.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Val av vice ordförande Ulf Kristersson M valdes till vice ordförande. 2 Bemyndigande att justera protokoll Utskottet beslutade att bemyndiga ordförande att justera protokoll från dagens

2014-12-19

Finansutskottets protokoll 2014/15:16

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:16 DATUM 2014-12-11 TID 10:30 10.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning FiU2 Utskottet fortsatte behandlingen av Prop. 2014/15:1 UO 2 och motioner. Utskottet justerade betänkande 2014/15:FiU2. S-MP- och

2014-12-11

Skatteutskottets protokoll 2014/15:13

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:13 DATUM 2014-12-09 TID 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:12. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen informerade om att kammarbehandling för betänkande 2014/15:SkU1 Utgiftsområde 3 Skatt,

2014-12-09

Finansutskottets protokoll 2014/15:15

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:15 DATUM 2014-12-09 TID 11:00-11:55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning om förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner Överläggningar hölls med finansmarknadsminister Per Bolund om kommissionens förslag KOM 2013 550. Underlag

2014-12-09

Skatteutskottets protokoll 2014/15:12

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:12 DATUM 2014-12-04 TID 10.0010.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Christina Ohlén från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punkt 1 på föredragningslistan. 2 Aktuella EU-frågor Statssekreterare

2014-12-04

Finansutskottets protokoll 2014/15:14

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:14 DATUM 2014-12-04 TID 10:30-11:35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ny punkt på dagordningen Utskottet beslutade lägga till punkten Anmälningar till dagordningen. 2 Det ekonomiska läget i EU och kommissionens investeringsplan Statssekreterare Karolina

2014-12-04

Civilutskottets protokoll 2014/15:10

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:10 DATUM 2014-12-04 TID 9.30-10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:9. 2 Information från Finansinspektionen Generaldirektören Martin Andersson m.fl.informerade utskottet bl.a. om amorteringskrav

2014-12-04

Civilutskottets protokoll 2014/15:9

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:10 DATUM 2014-12-04 TID 9.30-10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:9. 2 Information från Finansinspektionen Generaldirektören Martin Andersson m.fl.informerade utskottet bl.a. om amorteringskrav

2014-12-04

Skatteutskottets protokoll 2014/15:11

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:11 DATUM 2014-12-02 TID 11.0011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kommissionens förslag till rådets beslut om sjötullsystemet i de franska yttersta randområdena Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM2014 666. Utskottet ansåg att förslaget inte

2014-12-02

Yttrande 2014/15:CU1y

Civilutskottets yttrande 2014/15:CU1y Utgiftsram för utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik Till finansutskottet Finansutskottet har gett civilutskottet tillfälle att yttra sig över Budgetpropositionen för 2015 prop. 2014/15:1 Förslag till statens budget, finansplan

2014-11-28

Yttrande 2014/15:CU1y (pdf, 104 kB)

Yttrande 2014/15:SkU1y

Skatteutskottets yttrande 2014/15:SkU1y Skattefrågor i budgetpropositionen för 2015 Till finansutskottet Finansutskottet har gett skatteutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2014/15:1 Budgetpropositionen för 2015 prop. 2014/15:1 Förslag till statens budget, finansplan och skattefrågor samt de motioner som

2014-11-27

Yttrande 2014/15:SkU1y (pdf, 532 kB)

Skatteutskottets protokoll 2014/15:10

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:10 DATUM 2014-11-27 TID 10.0010.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:9. 2 Kanslimeddelanden Inkomna handlingar enligt bilaga 2 anmäldes. Föredragande Mikael Pyka informerade om Högsta förvaltningsdomstolens

2014-11-27

Finansutskottets protokoll 2014/15:13

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:13 DATUM 2014-11-27 TID 08:00-08:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Anna Wallin, Olof Åkerén och Peder Brynolf från skatteutskottet fick närvara under sammanträdet. 2 Utgiftsramar och beräkningar av statsinkomsterna

2014-11-27