Dokument & lagar (24 träffar)

Yttrande 1988/89:KrU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1988/89:KrU5y Riksdagens revisorers förslag angående Aktiebolaget Tipstjänsts stöd till idrotten 1988/89 KrU5y Till finansutskottet Finansutskottet har den 9 mars 1989 beslutat bereda kulturutskottet tillfälle att yttra sig över

1988-12-31

Yttrande 1988/89:KrU5 (pdf, 306 kB)

Yttrande 1988/89:KrU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1988/89:KrU4y Sekretesskydd för uppgifter i bibliotekens låntagarregister 1988/89 KrU4y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 16 mars 1989 beslutat bereda kulturutskottet dllfälle att yttra sig över proposition

1988-12-31

Yttrande 1988/89:KrU4 (pdf, 344 kB)

Yttrande 1988/89:KrU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1988/89:KrU3y Länsstyrelsernas resurser för kulturmiljövård 1988/89 KrU3y Till bostadsutskottet Bostadsutskottet har den 31 januari 1989 beslutat bereda kulturutskottet tillfälle att yttra sig över vad i budgetpropositionen prop.

1988-12-31

Yttrande 1988/89:KrU3 (pdf, 124 kB)

Yttrande 1988/89:KrU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1988/89 KrU2y Bidrag till studieförbunden m.m. 1988/89 KrU2y Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet har den 7 februari 1989 beslutat bereda kulturutskottet tillfälle att yttra sig över proposidon 1988/89:100 bil. 10 punkt

1988-12-31

Yttrande 1988/89:KrU2 (pdf, 176 kB)

Yttrande 1988/89:KrU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturiitskötliets yttfäricJé 1988/89:Kryiy:Ändring i beskaftriinenäv bingospel 1988/89. i. Till skatteutskott:erSkatteutskottet har den 8november 1988 beslutat bereda.kulturutskottet, tillfälle att yttra sig överiproposition 1988/89:28 omändring i beskattningen

1988-12-31

Yttrande 1988/89:KrU1 (pdf, 198 kB)

Yttrande 1988/89:FiU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1988/89:FiU2y Sverige och EG 1988/89 FiU2y Till utrikesutskottet Utrikesufskoftet har den 14 februari 1989 beslutat bereda finansutskottet tillfälle aft yttra sig över följande mofioner om EG: 1988/89:U503, U519, U535, U536, U560-U599,

1988-12-31

Yttrande 1988/89:FiU2 (pdf, 183 kB)

Yttrande 1988/89:FiU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1988/89:FiUly Inkomstskatten för år 1989, extra avdrag för folkpensionärer, uppbörd av B-skatt och kvarskatteavgift på fyllnadsinbetalningar, m.m. prop. 1988/89:46 1988/89 FiUly Till skatteutskottet Skatteutskottet har den 8 november

1988-12-31

Yttrande 1988/89:FiU1 (pdf, 1104 kB)

Yttrande 1988/89:AU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1988/89:AU4y Arbetsmarknadspolitikens inriktning m. m. Till finansutskottet Finansutskottet har dels beslutat överlämna vissa delar av proposition 1988/89:150 jämte motioner till arbetsmarknadsutskottet, dels berett arbetsmarknadsutskottet

1988-12-31

Yttrande 1988/89:AU4 (pdf, 351 kB)

Yttrande 1988/89:AU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1988/89:AU3y Sverige och den västeuropeiska integrationen 1988/89 AU3y Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har berett arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över motioner om EG inom arbetsmarknadsutskottets

1988-12-31

Yttrande 1988/89:AU3 (pdf, 523 kB)

Yttrande 1988/89:AU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1988/89:AU2y Föräldraledighet  1988/89 AU2y Till socialförsäkringsutskottet Socialförsäkringsutskottet har berett arbetsmarknadsutskottet tillfälleatt yttra sig över proposition 1988/89:69 om utbyggnad av föräldraförsäkringen

1988-12-31

Yttrande 1988/89:AU2 (pdf, 250 kB)

Yttrande 1988/89:AU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1988/89:AUly Vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m.m. 1988/89 AUly Till finansutskottet Finansutskottet har berett arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1988/89:47 om vissa ekonomisk-politiska

1988-12-31

Yttrande 1988/89:AU1 (pdf, 771 kB)

Yttrande 1985/86:KrU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1985/86:6 y om kulturarbetsförmedling prop. 1985/86:138 delvis KrU 1985/86:6 y Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet har berett kulturutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1985/86:138 om arbetsmarknadsverkets

1985-12-31

Yttrande 1985/86:KrU6 (pdf, 191 kB)

Yttrande 1985/86:KrU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1985/86:5 y om invandrarpolitiken prop. 1985/86:98 KrU 1985/86:5 y Till socialförsäkringsutskottet Socialförsäkringsutskottet har hos kulturutskottet hemställt om yttrande över dels de med anledning av proposition 1985/86:98 om

1985-12-31

Yttrande 1985/86:KrU5 (pdf, 537 kB)

Yttrande 1985/86:KrU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1985/86:4 y om statliga byggnadsarbeten på kulturområdet m. m. prop. 1985/86:100 bil. 10 delvis KrU 1985/86:4 y Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet har den 30 januari 1986 beslutat bereda kulturutskottet tillfälle att

1985-12-31

Yttrande 1985/86:KrU4 (pdf, 189 kB)

Yttrande 1985/86:KrU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1985/86:3 y om bidrag till studieförbunden m.m. prop. 1985/ 86:100 bil. 10 delvis KrU 1985/86:3 y Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet har den 30 januari 1986 beslutat bereda kulturutskottet tillfälle att yttra sig över

1985-12-31

Yttrande 1985/86:KrU3 (pdf, 114 kB)

Yttrande 1985/86:KrU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1985/86:2 y om ny plan- och bygglag samt lag om hushållning med naturresurser m. m. prop. 1985/86:1 delvis och 1985/ ll,a. 1985/86:2 y 86:3 delvis Till bostadsutskottet Bostadsutskottet har beslutat inhämta yttrande från kulturutskottet

1985-12-31

Yttrande 1985/86:KrU2 (pdf, 566 kB)

Yttrande 1985/86:KrU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1985/86:1 y om åtgärder mot våldsskildringar i videogram m.m. prop. 1984/85:116 KrU 1985/86:1 y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har beslutat inhämta yttrande från kulturutskottet över dels proposition 1984/85:116

1985-12-31

Yttrande 1985/86:KrU1 (pdf, 292 kB)

Yttrande 1985/86:FiU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1985/86:4 y om slopande av den kommunala garantibeskattningen prop. 1985/86:150 bil. 1 FiU 1985/86:4 y Till skatteutskottet Skatteutskottet har den 29 april 1986 beslutat bereda finansutskottet tillfälle att avge yttrande över

1985-12-31

Yttrande 1985/86:FiU4 (pdf, 196 kB)

Yttrande 1985/86:FiU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1985/86:3 y om översyn av riksdagens kontrollmakt FiU 1985/86:3y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 11 februari 1986 beslutat inhämta yttrande från finansutskottet över motion 1984/85:940 av Sture Palm

1985-12-31

Yttrande 1985/86:FiU3 (pdf, 138 kB)

Yttrande 1985/86:FiU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1985/86:2 y över motioner om försäljning av statliga företag FiU 1985/86:2 y Till näringsutskottet Näringsutskottet har den 4 februari 1986 beslutat bereda finansutskottet tillfälle att yttra sig över motionerna 1985/86:N216

1985-12-31

Yttrande 1985/86:FiU2 (pdf, 281 kB)
Paginering