Dokument & lagar (262 träffar)

utskottsdokument 2005/06:818

Arbetsmarknadsutskottets verksamhet riksmötet DOCPROPERTY BetänkandeÅr 2005/06 DOCPROPERTY Status if Nej Ja PRINTDATE yyyy-MM-dd HH.mm 2000-08-11 16.42 Beredningsområde m.m. Arbetsmarknadsutskottets beredningsområde omfattar ärenden om 1. arbetsmarknadspolitik, 2. arbetslivspolitik med arbetsrätt samt 3. jämställdhet

2006-09-27

utskottsdokument 2005/06:825

Vissa uppgifter om skatteutskottets verksamhet under riksmötet 2005/06 if Nej Ja PRINTDATE yyyy-MM-dd HH.mm 2000-08-11 16.42 Skatteutskottets beredningsområde Skatteutskottet skall enligt riksdagsordningen bereda ärenden om statliga och kommunala skatter och ärenden om taxering, skattebetalning, folkbokföring samt

2006-09-13

utskottsdokument 2005/06:81F

Kulturutskottets verksamhet vid riksmötet DOCPROPERTY BetänkandeÅr 2005/06 if Nej Ja PRINTDATE yyyy-MM-dd HH.mm 2000-08-11 16.42 Kulturutskottets beredningsområde Kulturutskottet KrU bereder ärenden som rör allmänna kultur- och bildningsändamål, folkbildning, ungdomsverksamhet, internationellt kulturellt samarbete

2006-09-04

utskottsdokument 2005/06:81C

Finansutskottets verksamhet riksdagsåret 2005/06 DOCPROPERTY Status if Nej Ja PRINTDATE yyyy-MM-dd HH.mm 2000-08-11 16.42 Finansutskottets beredningsområde Finansutskottet FiU bereder ärenden om riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetregleringen samt ärenden som rör Riksbankens verksamhet. Till utskottets

2006-09-29

Skatteutskottets protokoll 2005/06:10

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:10 DATUM 2005-11-30 TID 10.00 11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ordföranden hälsade Anna Grönlund Krantz fp hjärtligt välkommen tillbaka till utskottet efter hennes ledighet och noterade att hon därmed återtagit sin plats som vice ordförande i utskottet. 1 Protokollsjustering

2005-11-30

Kulturutskottets protokoll 2005/06:10

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:10 DATUM Tisdagen den 22 november 2005 TID 10.3010.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Inbjudningar och konferenser Anmäls inbjudan från Arbetets museum till en presentation av museets verksamhet den 5, 6 eller 7 mars 2006 dnr 141-968-05/062 Justering av betänkande Fortsätts

2005-11-22

Kulturutskottets protokoll 2005/06:13

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:13 DATUM Torsdagen den 26 januari 2006 TID Kl. 09.3010.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Inkommande skrivelser Anmäls följande skrivelser IK Foundation Company angående subskription på bokverket Linnés apostlar dnr 140-1831-05/06Nordiska rådets svenska delegation angående rekommendationer

2006-01-26

Kulturutskottets protokoll 2005/06:11

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:11 DATUM Torsdagen den 24 november 2005 TID 09.3009.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Inkommande skrivelse Anmäls följande skrivelse Föreningen Svenska Spetsar, FSS, angående en rikskonsulenttjänst  på heltid dnr 140-836-05/062 Justering av betänkande Fortsätts behandlingen

2005-11-24

Skatteutskottets protokoll 2005/06:9

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:9 DATUM 2005-11-29 TID 11.00 12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Finansdepartementet Statssekreterare Magdalena Andersson och finansrådet Anita Saldén Enérus, Finansdepartementet, informerade och besvarade frågor på skatte- och tullområdet inom EU samt om mervärdesskatt på lokalhyror

2005-11-29

Kulturutskottets protokoll 2005/06:12

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:12 DATUM Tisdagen den 19 januari 2006 TID 09.3010.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Inbjudningar och konferenser Anmäls inbjudningar från Svensk Turism AB till en Turistriksdag 2006 den 8 februari 2006 dnr 140-1805-05/06 och Barnombudsmannen till konferens om hur barn och

2006-01-19

Skatteutskottets protokoll 2005/06:11

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:11 DATUM 2006-01-24 TID 11.00 11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll 2005/06:10. Eva Berggren som kommer att arbeta som extra föredragande under våren hälsades välkommen av ordföranden. Vidare informerade ordföranden om att Gunnar Andrén

2006-01-24

Kulturutskottets protokoll 2005/06:15

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:15 DATUM Torsdagen den 16 februari 2006 TID 09.3010.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Inbjudningar och konferenser Anmäls inbjudan från Kulturen Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige, Regionmuseet Lund till studiebesök dnr 141-2143-05/062 Inkommen skrivelse Anmäls

2006-02-16

Kulturutskottets protokoll 2005/06:16

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:16 DATUM Tisdagen den 21 februari 2006 TID 10.3011.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information Företrädare för Utbildnings- och kulturdepartementet, statsrådet Lena Hallengren och departementssekreterare Petra Mårselius, informerar om aktuella ungdomsfrågor inför ministerrådsmötet

2006-02-21

Skatteutskottets protokoll 2005/06:12

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:12 DATUM 2006-01-31 TID 11.00 11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll 2005/06:11. 2 Inkomna skrivelser, m.m. Anmäldes inkomna skrivelser, se bilaga 2. 3 Allmänna motioner om inkomstskatter m.m. Föredrogs motioner från

2006-01-31

Kulturutskottets protokoll 2005/06:14

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:14 DATUM Tisdagen den 7 februari 2006 TID 10.3012.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Uppvaktning Företrädare för följande organisationer informerar utskottet om olika samarbetsprojekt som de tre R:en bedriver samt besvarar frågor från utskottets ledamöter. a Riksteatern Birgitta

2006-02-07

Kulturutskottets protokoll 2005/06:23

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:23 DATUM Tisdagen den 28 mars 2006 TID 09.3013.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Utskottet inhämtar information på temat Folkbildning i förändringI enlighet med bifogade program bilaga 2En förteckning över närvarande gäster finns i bilaga 3. Vid protokollet

2006-03-28

Kulturutskottets protokoll 2005/06:22

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:22 DATUM Torsdagen den 23 mars 2006 TID 09.3009.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Inkommande skrivelser Anmäls följande skrivelser Bengt-Olof Gavne, Västerås, angående sändningstillstånd för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB dnr 140-2709-05/06Arbetets

2006-03-23

Skatteutskottets protokoll 2005/06:14

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:14 DATUM 2006-02-21 TID 11.00 11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll 2005/06:13. 2 Inkomna skrivelser, m.m. Anmäldes inkomna skrivelser, se bilaga 2. Det antecknades att Ulla Wester s och Lennart Axelsson s samt några från kansliet tagit

2006-02-21

Skatteutskottets protokoll 2005/06:15

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:15 DATUM 2006-03-14 TID 11.00 12.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ordföranden inledde sammanträdet med att tacka för en bra resa till Edinburgh och London i februari-mars. Finansdepartementet Departementsrådet Agneta Bergqvist, Finansdepartementet, informerade och besvarade

2006-03-14

Kulturutskottets protokoll 2005/06:21

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:21 DATUM Tisdagen den 21 mars 2006 TID 10.3010.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Inbjudningar och konferenser Anmäls inbjudan från Norrköpings kommun till konferensen Kvalitet och kvantitet den 28 april 2006 dnr 141-2668-05/06 och Statens försvarshistoriska museer till seminarium

2006-03-21