Dokument & lagar (43 träffar)

Yttrande 1989/90:KrU8

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1989/90:KrU8y 1991 års skattereform Till skatteutskottet Skatteutskottet har den 24 april 1990 beslutat bereda kulturutskottet tillfålle all yttra sig över propositionerna 1989/90:110 om reformerad inkomst- och företagsbeskattning

1989-12-31

Yttrande 1989/90:KrU8 (pdf, 1050 kB)

Yttrande 1989/90:KrU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1989/90:KrU7y Regionalpolitik för 90-talet Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet har den 3 april 1990 beslutat bereda kulturutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1989/90:76 om regionalpolitik för 90-talet

1989-12-31

Yttrande 1989/90:KrU7 (pdf, 398 kB)

Yttrande 1989/90:KrU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1989/90:KrU6y Forskning Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet har genom beslut den 20 mars 1990 berett kulturutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1989/90:90 om forskning avsnitten 210 jämte motioner. Utskottet

1989-12-31

Yttrande 1989/90:KrU6 (pdf, 67 kB)

Yttrande 1989/90:KrU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1989/90:KrU5y Treårsplanen för byggnadsstyrelsens investeringar m.m. 1989/90 KrU5y Till finansutskottet Finansutskottet har genom beslut den 6 mars 1990 berett kulturutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1989/90:100

1989-12-31

Yttrande 1989/90:KrU5 (pdf, 67 kB)

Yttrande 1989/90:KrU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1989/90:KrU4y Länsstyrelsernas resurser för kulturmiljövård 1989/90 KrU4y Till bostadsutskottet Bostadsutskottet har genom beslut den 6 februari 1990 berett kulturutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1989/90:100 bilaga

1989-12-31

Yttrande 1989/90:KrU4 (pdf, 76 kB)

Yttrande 1989/90:KrU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1989/90:KrU3y Stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler Till bostadsutskottet Bostadsutskottet har genom beslut den 13 februari 1990 berett kulturutskottet tillfålle att yttra sig över motion 1989/90:Bo240 om ny- och ombyggnad

1989-12-31

Yttrande 1989/90:KrU3 (pdf, 96 kB)

Yttrande 1989/90:KrU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1989/90:KrU2y Bidrag till studieförbunden m.m. Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet har den 6 februari 1990 beslutat bereda kulturutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1989/90:100 bil. 10 punkt C 4. Bidrag

1989-12-31

Yttrande 1989/90:KrU2 (pdf, 163 kB)

Yttrande 1989/90:KrU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1989/90:KrUly Radio- och TV-frågor Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 16 maj 1989 beslutat inhämta kulturutskottets yttrande över motioner om radio- och TV-frågor, nämligen motionerna 1987/88:Kr231 yrkande

1989-12-31

Yttrande 1989/90:KrU1 (pdf, 799 kB)

Yttrande 1989/90:FiU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1989/90:FiU6y Reformerad inkomst- och företagsbeskattning 1989/90 FiU6y Till skatteutskottet Skatteutskottet har den 24 april 1990 beslutat bereda finansutskottet tillfålle att avge yttrande över proposition 1989/90:110 om reformerad

1989-12-31

Yttrande 1989/90:FiU6 (pdf, 2133 kB)

Yttrande 1989/90:FiU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1989/90:FiU5y Finansmakten och budgetprocessen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 13 mars 1990 beslutat bereda finansutskottet tillfålle att yttra sig över motion 1989/90:K234 av Lars Tobisson m.fl. m om

1989-12-31

Yttrande 1989/90:FiU5 (pdf, 300 kB)

Yttrande 1989/90:FiU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1989/90:FiU4y Skärpt investeringsskatt för vissa byggnadsarbeten 1989/90 FiU4y Till skatteutskottet Finansutskottet har beslutat att med detta yttrande överlämna till skatteutskottet för vidare beredning dels proposition 1989/90:96

1989-12-31

Yttrande 1989/90:FiU4 (pdf, 1626 kB)

Yttrande 1989/90:FiU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1989/90:FiU3y Regeringens redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser 1989/90 FiU3y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har berett övriga riksdagsutskott tillfålle att yttra sig över regeringens redogörelse

1989-12-31

Yttrande 1989/90:FiU3 (pdf, 45 kB)

Yttrande 1989/90:FiU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1989/90:FiU2y Inkomstskatten för år 1990, m.m. Till skatteutskottet Skatteutskottet har den 16 november 1989 beslutat bereda finansutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1989/90:50 om inkomstskatten för år 1990, m.m.

1989-12-31

Yttrande 1989/90:FiU2 (pdf, 1844 kB)

Yttrande 1989/90:FiU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1989/90:FiUly ökat ekonomiskt stöd till Polen Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 25 oktober 1989 beslutat bereda finansutskottet tillfälle att yttra sig över yrkande 2 i motion 1989/90U1 av Pär Granstedt m.fl. c om ökat

1989-12-31

Yttrande 1989/90:FiU1 (pdf, 134 kB)

Yttrande 1989/90:AU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1989/90:AU5y Animalieproducenternas ledighet Till jordbruksutskottet I detta sammanhang behandlar arbetsmarknadsutskottet två motioner om animalieproducenternas ledighet från allmänna motionstiden i år, vilka har hänvisats

1989-12-31

Yttrande 1989/90:AU5 (pdf, 80 kB)

Yttrande 1989/90:AU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1989/90:AU4y Kompletteringspropositionen Till finansutskottet Finansutskottet har berett arbetsmarknadsutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1989/90:150 kompletteringspropositionen och med anledning av den avgivna

1989-12-31

Yttrande 1989/90:AU4 (pdf, 1171 kB)

Yttrande 1989/90:AU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1989/90:AU3y Skärpt investeringsskatt för vissa byggnadsarbeten 1989/90 AU3y Till finansutskottet Finansutskottet har berett arbetsmarknadsutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1989/90:96 om skärpt investeringsskatt

1989-12-31

Yttrande 1989/90:AU3 (pdf, 224 kB)

Yttrande 1989/90:AU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1989/90:AU2y Arbetslivsfondens verksamhet m.m. Till socialförsäkringsutskottet Socialförsäkringsutskottet har begärt arbetsmarknadsutskottets yttrande över proposition 1989/90:62 om insatser för aktiv rehabilitering och arbetslivsfondens

1989-12-31

Yttrande 1989/90:AU2 (pdf, 696 kB)

Yttrande 1989/90:AU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1989/90:AUly En ny regional statlig förvaltning Till bostadsutskottet Bostadsutskottet har berett arbetsmarknadsutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1988/89:154 om en ny regional statlig förvaltning samt motion

1989-12-31

Yttrande 1989/90:AU1 (pdf, 91 kB)

Yttrande 1988/89:KrU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1988/89:KrU5y Riksdagens revisorers förslag angående Aktiebolaget Tipstjänsts stöd till idrotten 1988/89 KrU5y Till finansutskottet Finansutskottet har den 9 mars 1989 beslutat bereda kulturutskottet tillfälle att yttra sig över

1988-12-31

Yttrande 1988/89:KrU5 (pdf, 306 kB)
Paginering