Dokument & lagar (244 träffar)

Finansutskottets protokoll 2006/07:26

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:26 DATUM 2007-04-24 TID 11.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes. 2 Anmälningar Offentlig utfrågning om försäljning av vissa statligt ägda företag Kanslichefen informerade om program och rutiner vid näringsutskottets

2007-04-24

Finansutskottets protokoll 2006/07:33

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:33 DATUM 2007-06-05 TID 11.0012.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes med den ändringen att utskottet beslutade att innan saksamrådet behandla några av de efterföljande punkterna på föredragningslistan och som första

2007-06-05

Finansutskottets protokoll 2006/07:32

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:32 DATUM 2007-05-31 TID 10.0010.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes. 2 Anmälningar Ändrad tid för besök av Världsbankens vicepresident Kanslichefen meddelade att tiden för mötet med Världsbankens vicepresident Michael

2007-05-31

Finansutskottets protokoll 2006/07:31

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:31 DATUM 2007-05-29 TID 11.0012.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om trängselskatten Statssekreterare Hans Lindblad och kansliråd Thomas Nielsen, Finans-departementet, informerade och svarade på frågor om Den budgetmässiga hanteringen av trängselskatten.2 Godkännande

2007-05-29

Finansutskottets protokoll 2006/07:30

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:30 DATUM 2007-05-24 TID 10.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Intern utfrågning av Riksbanksdirektionen Riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Irma Rosenberg utfrågades om utskottets rapport RFR1 En utvärdering av den svenska penningpolitiken 1995-2005. Deltog

2007-05-24

Finansutskottets protokoll 2006/07:29

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:29 DATUM 2007-05-22 TID 10.4512.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Saksamråd om förordning om folk- och bostadsräkningar samt förslag till EU-budget Överläggningar hölls med statsrådet Anders Borg och statssekreterare Hans Lindblad, båda från Finansdepartementet, angående 1.

2007-05-22

Finansutskottets protokoll 2006/07:28

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:28 DATUM 2007-05-16 TID 08.0008.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes. 2 Nedsättning av socialavgifter för personer som fyllt 18 men inte 25 år FiU3y Föredrogs och behandlades förslag till yttrande 2006/07:FiU3y Nedsättning

2007-05-16

Finansutskottets protokoll 2006/07:27

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:27 DATUM 2007-05-08 TID 11.0011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes. 2 Anmälningar Motioner som hänvisats till finansutskottet Anmäldes motionerna 2006/07:Fi6 av Mona Sahlin m.fl. s2006/07:Fi7 av Lars Ohly m.fl.

2007-05-08

utskottsdokument 2006/07:2271

Vissa uppgifter om skatteutskottets verksamhet under riksmötet 2006/07 Skatteutskottets beredningsområde Skatteutskottet ska enligt riksdagsordningen bereda ärenden om statliga och kommunala skatter och ärenden om taxering, skattebetalning, folkbokföring samt exekutionsväsendet. Ärenden om anslag inom utgiftsområde

2007-09-25

Skatteutskottets protokoll 2006/07:13

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:13 DATUM 2007-01-30 TID 11.00 11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ordföranden hälsade Jacob Johnson v välkommen till sitt första sammanträde med skatteutskottet. Protokollsjustering Justerades protokoll 2006/07:12. 2 Inkomna skrivelser m.m. Anmäldes inkomna

2007-01-30

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2006/07:18

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:18 DATUM Torsdagen den 22 februari 2007 TID 10.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information lämnades av ordföranden Eva Arvidsson och vice ordföranden Margareta Andersson, NTG Socialt företagande, och projektledaren Eva Johansson, NUTEK. 1 Kanslimeddelanden Informerades om

2007-02-22

Yttrande 2006/07:SkU1y

Skattefrågor i budgetpropositionen för

2006-11-24

Yttrande 2006/07:SkU1y (pdf, 661 kB)

Kulturutskottets protokoll 2006/07:14

KULTURUTSKOTTET dn1213aa utskottspublicering.dot Lars Brink 2 0 2007-02-14T12:36:00Z 2007-02-20T16:16:00Z 2007-02-20T16:16:00Z 5 990 5249 Sveriges Riksdag 145920 43 12 6227 9.2720 01656DAD-C65A-4951-8493-D47B8936EDF0 Protokoll utskottsdokument Kulturutskottet 2007-02-13 Protokoll utskottssammanträde

2007-02-13

Kulturutskottets protokoll 2006/07:13

KULTURUTSKOTTET dn1213aa utskottspublicering.dot Lars Brink 2 0 2007-02-14T12:36:00Z 2007-02-20T16:14:00Z 2007-02-20T16:14:00Z 4 738 3912 Sveriges Riksdag 145920 32 9 4641 9.2720 ECC4403B-CA2A-40B9-9852-099C1ABCB178 Protokoll utskottsdokument Kulturutskottet 2007-01-23 Protokoll utskottssammanträde

2007-01-23

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2006/07:17

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:17 DATUM Torsdagen den 15 februari 2007 TID 10.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Beslutades att Johan Rydberg och Pascal Restel från UD:s diplomatprogram fick närvara vid dagens sammanträde. Beslutades att 1-7 på dagordningen skulle tas upp före EU-informationen från Regeringskansliet

2007-02-15

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2006/07:16

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:16 DATUM Tisdagen den 13 februari 2007 TID 11.0011.30 ajournering 11.10-11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kanslimeddelanden Meddelades att Annika Qarlsson inleder debatten för ärende 2006/07:AU7 Arbetsmiljöfrågor och att Hans Backman inleder debatten för ärende 2006/07:AU9

2007-02-13

Kulturutskottets protokoll 2006/07:15

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:15 DATUM Tisdagen den 20 februari 2007 TID Kl. 11.0011.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av betänkande Fortsätts behandlingen av motioner om museer jfr prot. 2006/07:13.2 och prot. 2006/07:14.3Utskottet fattar beslut i ärendet. Förslag till betänkande

2007-02-20

Kulturutskottets protokoll 2006/07:16

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:16 DATUM Torsdagen den 1 mars 2007 TID Kl. 09.3011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Uppvaktning Företrädare för Sveriges Musik- och Kulturskoleråd SMoKkansli-chef Dag Krafft och projektledare Håkand Sandh, informerar utskottet om sin verksamhet samt besvarar

2007-03-01

Skatteutskottets protokoll 2006/07:16

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:16 DATUM 2007-03-29 TID 10.00 11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Finansdepartementet Statssekreterare Ingemar Hansson och finansrådet Anita Saldén Enérus, Finansdepartementet, informerade och besvarade frågor på skatte- och tullområdet inom EU med särskild inriktning

2007-03-29

Kulturutskottets protokoll 2006/07:17

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:17 DATUM Tisdagen den 13 mars 2007 TID Kl. 11.0012.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Uppvaktning Företrädare för Riksutställningar, generaldirektör Ann Follin, ekonomiansvarig Ylva Svangren och utbildningssamordnare Louise Andersson, informerar utskottet om visioner

2007-03-13