Dokument & lagar (17 träffar)

Yttrande 1988/89:KrU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1988/89:KrU5y Riksdagens revisorers förslag angående Aktiebolaget Tipstjänsts stöd till idrotten 1988/89 KrU5y Till finansutskottet Finansutskottet har den 9 mars 1989 beslutat bereda kulturutskottet tillfälle att yttra sig över

1988-12-31

Yttrande 1988/89:KrU5 (pdf, 306 kB)

Yttrande 1988/89:KrU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1988/89:KrU4y Sekretesskydd för uppgifter i bibliotekens låntagarregister 1988/89 KrU4y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 16 mars 1989 beslutat bereda kulturutskottet dllfälle att yttra sig över proposition

1988-12-31

Yttrande 1988/89:KrU4 (pdf, 344 kB)

Yttrande 1988/89:KrU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1988/89:KrU3y Länsstyrelsernas resurser för kulturmiljövård 1988/89 KrU3y Till bostadsutskottet Bostadsutskottet har den 31 januari 1989 beslutat bereda kulturutskottet tillfälle att yttra sig över vad i budgetpropositionen prop.

1988-12-31

Yttrande 1988/89:KrU3 (pdf, 124 kB)

Yttrande 1988/89:KrU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1988/89 KrU2y Bidrag till studieförbunden m.m. 1988/89 KrU2y Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet har den 7 februari 1989 beslutat bereda kulturutskottet tillfälle att yttra sig över proposidon 1988/89:100 bil. 10 punkt

1988-12-31

Yttrande 1988/89:KrU2 (pdf, 176 kB)

Yttrande 1988/89:KrU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturiitskötliets yttfäricJé 1988/89:Kryiy:Ändring i beskaftriinenäv bingospel 1988/89. i. Till skatteutskott:erSkatteutskottet har den 8november 1988 beslutat bereda.kulturutskottet, tillfälle att yttra sig överiproposition 1988/89:28 omändring i beskattningen

1988-12-31

Yttrande 1988/89:KrU1 (pdf, 198 kB)

Yttrande 1988/89:JoU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1988/89:JoU6y Mjölksubventioner Till finansutskottet Finansutskottet har den 9 maj 1989 beslutat bereda jordbmksutskottet tillfälle att senast den 18 maj avge yttrande över proposition 1988/89:150 kompletteringspropositionen

1988-12-31

Yttrande 1988/89:JoU6 (pdf, 140 kB)

Yttrande 1988/89:JoU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1988/89:JoU5y Resursförstärkningar till länsstyrelserna m.m. 1988/89 JoU5y Till bostadsutskottet Bostadsutskottet har den 31 januari 1989 beslutat bereda jordbruksutskottet tillfälle att avge yttrande över vad i budgetpropositionen

1988-12-31

Yttrande 1988/89:JoU5 (pdf, 192 kB)

Yttrande 1988/89:JoU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1988/89:JoU4y Vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m.m. 1988/89 JoU4y Till finansutskottet Finansutskottet har den 8 november 1988 beslutat bereda jordbruksutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1988/89:47 om vissa

1988-12-31

Yttrande 1988/89:JoU4 (pdf, 346 kB)

Yttrande 1988/89:JoU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1988/89:3y Miljöskatt på inrikes flygtrafik 1988/89 JoU3y Till skatteutskottet Skatteutskottet har den 8 november 1988 beslutat bereda jordbruksutskottet tillfälle att yttra sig över proposifion 1988/89:39 om miljöskatt på inrikes

1988-12-31

Yttrande 1988/89:JoU3 (pdf, 309 kB)

Yttrande 1988/89:JoU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1988/89:JoU2y Tull för äpplen och päron 1988/89 JoU2y Till skatteutskottet Skatteutskottet har den 8 november 1988 beslutat bereda jordbruksutskottet fillfälle att avge yttrande över proposifion 1988/89:51 om bemyndigande för

1988-12-31

Yttrande 1988/89:JoU2 (pdf, 195 kB)

Yttrande 1988/89:JoU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1988/89:JoUl y Dödsboägande och samägande av jordbruksfastighet m.m. 1988/89 JoUly Till lagutskottet Lagutskottet har den 18 oktober 1988 beslutat bereda jordbruksutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1988/89:9

1988-12-31

Yttrande 1988/89:JoU1 (pdf, 229 kB)

Yttrande 1988/89:FiU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1988/89:FiU2y Sverige och EG 1988/89 FiU2y Till utrikesutskottet Utrikesufskoftet har den 14 februari 1989 beslutat bereda finansutskottet tillfälle aft yttra sig över följande mofioner om EG: 1988/89:U503, U519, U535, U536, U560-U599,

1988-12-31

Yttrande 1988/89:FiU2 (pdf, 183 kB)

Yttrande 1988/89:FiU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1988/89:FiUly Inkomstskatten för år 1989, extra avdrag för folkpensionärer, uppbörd av B-skatt och kvarskatteavgift på fyllnadsinbetalningar, m.m. prop. 1988/89:46 1988/89 FiUly Till skatteutskottet Skatteutskottet har den 8 november

1988-12-31

Yttrande 1988/89:FiU1 (pdf, 1104 kB)

Yttrande 1988/89:AU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1988/89:AU4y Arbetsmarknadspolitikens inriktning m. m. Till finansutskottet Finansutskottet har dels beslutat överlämna vissa delar av proposition 1988/89:150 jämte motioner till arbetsmarknadsutskottet, dels berett arbetsmarknadsutskottet

1988-12-31

Yttrande 1988/89:AU4 (pdf, 351 kB)

Yttrande 1988/89:AU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1988/89:AU3y Sverige och den västeuropeiska integrationen 1988/89 AU3y Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har berett arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över motioner om EG inom arbetsmarknadsutskottets

1988-12-31

Yttrande 1988/89:AU3 (pdf, 523 kB)

Yttrande 1988/89:AU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1988/89:AU2y Föräldraledighet  1988/89 AU2y Till socialförsäkringsutskottet Socialförsäkringsutskottet har berett arbetsmarknadsutskottet tillfälleatt yttra sig över proposition 1988/89:69 om utbyggnad av föräldraförsäkringen

1988-12-31

Yttrande 1988/89:AU2 (pdf, 250 kB)

Yttrande 1988/89:AU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1988/89:AUly Vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m.m. 1988/89 AUly Till finansutskottet Finansutskottet har berett arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1988/89:47 om vissa ekonomisk-politiska

1988-12-31

Yttrande 1988/89:AU1 (pdf, 771 kB)