Dokument & lagar (45 träffar)

Yttrande 1989/90:KrU8

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1989/90:KrU8y 1991 års skattereform Till skatteutskottet Skatteutskottet har den 24 april 1990 beslutat bereda kulturutskottet tillfålle all yttra sig över propositionerna 1989/90:110 om reformerad inkomst- och företagsbeskattning

1989-12-31

Yttrande 1989/90:KrU8 (pdf, 1050 kB)

Yttrande 1989/90:KrU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1989/90:KrU7y Regionalpolitik för 90-talet Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet har den 3 april 1990 beslutat bereda kulturutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1989/90:76 om regionalpolitik för 90-talet

1989-12-31

Yttrande 1989/90:KrU7 (pdf, 398 kB)

Yttrande 1989/90:KrU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1989/90:KrU6y Forskning Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet har genom beslut den 20 mars 1990 berett kulturutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1989/90:90 om forskning avsnitten 210 jämte motioner. Utskottet

1989-12-31

Yttrande 1989/90:KrU6 (pdf, 67 kB)

Yttrande 1989/90:KrU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1989/90:KrU5y Treårsplanen för byggnadsstyrelsens investeringar m.m. 1989/90 KrU5y Till finansutskottet Finansutskottet har genom beslut den 6 mars 1990 berett kulturutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1989/90:100

1989-12-31

Yttrande 1989/90:KrU5 (pdf, 67 kB)

Yttrande 1989/90:KrU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1989/90:KrU4y Länsstyrelsernas resurser för kulturmiljövård 1989/90 KrU4y Till bostadsutskottet Bostadsutskottet har genom beslut den 6 februari 1990 berett kulturutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1989/90:100 bilaga

1989-12-31

Yttrande 1989/90:KrU4 (pdf, 76 kB)

Yttrande 1989/90:KrU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1989/90:KrU3y Stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler Till bostadsutskottet Bostadsutskottet har genom beslut den 13 februari 1990 berett kulturutskottet tillfålle att yttra sig över motion 1989/90:Bo240 om ny- och ombyggnad

1989-12-31

Yttrande 1989/90:KrU3 (pdf, 96 kB)

Yttrande 1989/90:KrU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1989/90:KrU2y Bidrag till studieförbunden m.m. Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet har den 6 februari 1990 beslutat bereda kulturutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1989/90:100 bil. 10 punkt C 4. Bidrag

1989-12-31

Yttrande 1989/90:KrU2 (pdf, 163 kB)

Yttrande 1989/90:KrU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1989/90:KrUly Radio- och TV-frågor Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 16 maj 1989 beslutat inhämta kulturutskottets yttrande över motioner om radio- och TV-frågor, nämligen motionerna 1987/88:Kr231 yrkande

1989-12-31

Yttrande 1989/90:KrU1 (pdf, 799 kB)

Yttrande 1989/90:KU10

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Konstitutionsutskottets yttrande 1989/90:KU10y Lag om tillfälliga bilförbud Till trafikutskottet Trafikutskottet har den 8 maj 1990 beslutat att bereda konstitutionsutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1989/90:143 om lag om tillfålliga bilförbud

1989-12-31

Yttrande 1989/90:KU10 (pdf, 161 kB)

Yttrande 1989/90:KU9

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Konstitutionsutskottets yttrande 1989/90:KU9y Tillfällig begränsning av kommuners rätt att ta ut skatt 1989/90 KU9y Till finansutskottet Finansutskottet har berett konstitutionsutskottet tillfålle att avge yttrande över det i bilaga 4 till proposition

1989-12-31

Yttrande 1989/90:KU9 (pdf, 119 kB)

Yttrande 1989/90:KU8

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Konstitutionsutskottets yttrande 1989/90:KU8y Godkännande av FN-konvendon om barnets rättigheter 1989/90 KU8y Till socialutskottet Socialutskottet har berett konstitutionsutskottet tillSlle att yttra sig över proposition 1989/90:107 om godkännande av FN-konventionen

1989-12-31

Yttrande 1989/90:KU8 (pdf, 349 kB)

Yttrande 1989/90:KU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Konstitutionsutskottets yttrande 1989/90:KU7y Våldsskildringar i rörliga bilder Till kulturutskottet För beredning har till kulturutskottet hänvisats proposition 1989/90:70 om våldsskildringar i rörliga bilder m.m. Propositionen innehåller förslag till

1989-12-31

Yttrande 1989/90:KU7 (pdf, 1050 kB)

Yttrande 1989/90:KU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Konstitutionsutskottets yttrande 1989/90:KU6y Valbarhetsvillkor för ledamot i skattenämnd 1989/90 KU6y Till skatteutskottet Skatteutskottet har hemställt om yttrande från konstitutionsutskottet över proposition 1989/90:74 om ny taxeringslag m.m. jämte motioner.

1989-12-31

Yttrande 1989/90:KU6 (pdf, 227 kB)

Yttrande 1989/90:KU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Konstitutionsutskottets yttrande 1989/90:KU5y Tullregisterlag m.m. Till skatteutskottet Bakgrund Konstitutionsutskottet har den 30 november 1989 till skatteutskottet yttrat sig över proposition 1989/90:40 om tullregisterlag m.m. och yrkanden i tre motioner

1989-12-31

Yttrande 1989/90:KU5 (pdf, 198 kB)

Yttrande 1989/90:KU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Konstitutionsutskottets yttrande 1989/90:KU4y Skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m. 1989/90 KU4y Till försvarsutskottet Försvarsutskottet har den 16 januari 1990 beslutat att bereda konstitutionsutskottet tillfålle att yttra sig över proposition

1989-12-31

Yttrande 1989/90:KU4 (pdf, 409 kB)

Yttrande 1989/90:KU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Konstitutionsutskottets yttrande 1989/90:KU3y Godkännande av Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden, m.m. 1989/90 KU3y Till skatteutskottet Skatteutskottet har beslutat att inhämta konstitutionsutskottets yttrande över

1989-12-31

Yttrande 1989/90:KU3 (pdf, 324 kB)

Yttrande 1989/90:KU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Konstitutionsutskottets yttrande 1989/90:KU2y Tullregisterlag m.m. Till skatteutskottet Skatteutskottet har den 7 november 1989 beslutat att bereda konstitutionsutskottet tillfålle att avge yttrande över proposition 1989/90:40 om tullregisterlag m.m. och

1989-12-31

Yttrande 1989/90:KU2 (pdf, 422 kB)

Yttrande 1989/90:KU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Konstitutionsutskottets yttrande 1989/90:KUly En ny regional statlig förvaltning Till bostadsutskottet Bostadsutskottet har berett konstitutionsutskottet tillfålle att avge yttrande över proposition 1988/89:154 om en ny regional statlig förvaltning samt

1989-12-31

Yttrande 1989/90:KU1 (pdf, 831 kB)

Yttrande 1989/90:FiU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1989/90:FiU6y Reformerad inkomst- och företagsbeskattning 1989/90 FiU6y Till skatteutskottet Skatteutskottet har den 24 april 1990 beslutat bereda finansutskottet tillfålle att avge yttrande över proposition 1989/90:110 om reformerad

1989-12-31

Yttrande 1989/90:FiU6 (pdf, 2133 kB)

Yttrande 1989/90:FiU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1989/90:FiU5y Finansmakten och budgetprocessen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 13 mars 1990 beslutat bereda finansutskottet tillfålle att yttra sig över motion 1989/90:K234 av Lars Tobisson m.fl. m om

1989-12-31

Yttrande 1989/90:FiU5 (pdf, 300 kB)
Paginering